Różaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcoweRóżaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcoweRóżaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcowe       Różaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcoweRóżaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcowe

Różaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcowe

Home
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

 

Różaniec - Rozważania Różańca Świętego

 

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie
Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety
Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa
Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa
Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie
Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie
Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa
Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie
Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu
Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie
Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie
Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię
Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu

Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie
Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie
Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego
Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie
Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

 

Historia Różańca Świętego

 

Zdrowaś Maryjo, najważniejsza modlitwa w różańcu, wyrosła z Ewangelii. Złożyły się na nią słowa anioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28) i słowa św. Elżbiety: „Błogosławione jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona” (Łk 1,42). We wczesnym chrześcijaństwie często ją powtarzano. W XIII w. dodano imię Jezus, z którym Maryja związana była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w. dołączono prośbę: „Święta Maryjo, Matko Boża... Do wielokrotnego powtarzania Ojcze nasz i Zdrowaś, w ciągu średniowiecza dołączano rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W XIV w. synody dodały Wierzę w Boga. Te trzy modlitwy, traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm. Długi i złożony proces kształtowania się modlitwy różańcowej, otrzymał swój dzisiejszy kształt na początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze. Tam w każdym Zdrowaś po Jezus dołączano zdanie zawierające tajemnicę z życia Jezusa i Maryi. Podzielono też różaniec na dziesiątki, złożone z Ojcze nasz i 10 Zdrowaś z tajemnicami. Liczba tajemnic, opartych na Piśmie św. doszła do 150. Pod koniec XIV w. dominikanie zredukowali ilość rozważanych tajemnic do 15, dzieląc je na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI w. różaniec poprzedzono wyznaniem wiary ~ Po każdej dziesiątce dodano Chwała Ojcu. Po wyznaniu wiary dodano Ojcze nasz oraz 3 Zdrowaś na uproszenie cnót Boskich: wiaty, nadziei i miłości. W tej formie różaniec zatwierdził pap. św. Pius V (t 1572). Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina M. Jaricot w 1826 r. w Lyonie. Składa się ono z 15-osobowych( obecnie 20-osobowych) grup, zwanych różami. Na czele stoi zelator. Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832 r. Opiekę nad nim Pius IX w 1877 r. powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów. Celem Żywego Różańca jest propagowanie kultu Jezusa i Maryi, umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskiej. 16 października 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził 4 część różańca – Tajemnice Światła.

tajemnica rózanca  rózaniec rozwazania  rozwazania rozancowe   odmawianie rozanca   jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne  tajemnica swiatla  tajemnica swiatła rózanca  tajemnica radosna  tajemnice radosne

rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety, tajemnice rózanca swietego, tajemnice rózanca sw, rozaniec swiety tajemnice, tajemnica rózanca swietego Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. rozaniec tajemnice rozanca tajemnice rozancowe rózaniec swiety tajemnice rózanca Rózaniec swiety rozwazania. Tajemnice Radosne, Swiatla, Bolesne oraz Chwalebne. rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety, tajemnice rózanca swietego, tajemnice rózanca sw, rozaniec swiety tajemnice, tajemnica rózanca swietego, tajemnice rózancowe, dziesiatka rozanca, historia rozanca
rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety, tajemnice rózanca swietego, tajemnice rózanca sw, rozaniec swiety tajemnice, tajemnica rózanca swietego rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety,

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. rozaniec tajemnice rozanca tajemnice rozancowe rózaniec swiety tajemnice rózanca Rózaniec swiety rozwazania. Tajemnice Radosne, Swiatla, Bolesne oraz Chwalebne. rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety, tajemnice rózanca swietego, tajemnice rózanca sw, rozaniec swiety tajemnice, tajemnica rózanca swietego, tajemnice rózancowe, dziesiatka rozanca, historia rozancarozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rózaniec swiety,

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

Home ] Pieśni Religijne ] [ Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]