Tajemnica 4 Radosna - Ofiarowanie Pana JezusaOfiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica 4 radosna        Ofiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica 4 radosna

Ofiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica 4 radosna rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

Tajemnica  Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa

 

„Oto ten przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34).Te prorocze słowa o Jezusie wypowiedział Symeon podczas ofiarowania w świątyni jerozolimskiej. Życie potwierdzi później ich całkowitą prawdziwość. Jedni będą wołać: „Witaj Królu”, a inni będą krzyczeć: „Na Krzyż z nim”. Maryjo, naucz nas rozpoznawać Chrystusa, który na zawsze  pozostaje dla nas światłem rozjaśniającym mroki naszego pogańskiego myślenia i pogańskiego rozumienia życia. Ofiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica 4 radosna

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

bullet

Ofiarowanie Pańskie

BOGURODZICA (XIII wiek)

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U Twego Syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kyrieleison.

 

Twego dzida Krzcicie!a, Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśl człowiecze.

Słysz modłitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrieleison.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów... I rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie... A Twoją duszę miecz przeniknie ... – Taka jest ofiara Maryi. Ona ofiarowuje to, co każda dobra Matka ceni najbardziej – swoje dziecko. Ona oddaje Bogu wszystko i wie, że nie przyjdzie jej to łatwo. Ona wie, że każda prawdziwa ofiara kosztuje. A my sami chcąc naśladować Maryję, – co my możemy ofiarować Bogu. Może też coś, co nas będzie kosztowało. Koszty mogą być różne – może to być nasz wolny czas przeznaczony na modlitwę, mogą to być przyjemności, z których zrezygnowaliśmy, mogą to być pieniądze, może to być cierpienie czy też trud sumiennie wykonanej pracy. Jeśli coś nas mało lub nic nie kosztuje zastanówmy się, czy aby nalewno składamy Bogu ofiarę, która Mu się może podobać. Maryjo nauczaj nas nieustannie naśladować Ciebie w czynieniu ofiary z każdego dnia naszego życia.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Zgodnie z nakazem starego testamentu Maryja i Józef przynieśli Jezusa do synagogi, aby go jako swe pierworodne dziecko, ofiarować Bogu. Poprzez to Maryja daje nam przykład całkowitego posłuszeństwa prawom boskim a jednocześnie przypomina, ze Chrystus jest zawsze obecny w kościele i w czasie każdej Mszy świętej jest na nowo ofiarowany Ojcu Niebieskiemu. Ofiara taka jest wyrazem ogromnego wyrzeczenia i dowodem ogromnej miłości do Boga. Zastanówmy się czy i my jesteśmy zdolni do podobnych wyrzeczeń, czy zabiegani w naszej codzienności znajdujemy czas by go poświęcić Bogu i czy ten czas wykorzystujemy dobrze. Czy otaczający świat nie zachwyca nas do tego stopnia, że nie mamy czasu, aby zatrzymać się na chwilę i złożyć hołd i podziękowanie jego stwórcy? Czy wręcz przeciwnie staramy się go usunąć z naszego życia zapomnieć o wdzięczności, jaką mu jesteśmy winni za to wszystko, co od niego otrzymujemy? Starzec Symeon uczy nas cierpliwości. W oczekiwaniu na Mesjasza spędził całe swe długie życie, ale nigdy nie wątpił, że dana mu przez Boga obietnica spełni się. Gdy w końcu dostąpił łaski i ujrzał dzieciątko, powitał je z radością. Czy my również oczekujemy Zbawiciela z taką wytrwałością czy go codziennie szukamy wśród tłumów ludzi przewijających się przez nasze życie. Czy jesteśmy w stanie dostrzec go w każdym napotkanym na naszej drodze człowieku? A gdy Go już ujrzymy czy witamy go z taką radością i szacunkiem jak Symeon?

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak, bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem, więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

“I gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak, bowiem jest napisane w prawie pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.” Maryja śpieszy do świątyni, aby ofiarować Jezusa Bogu. Ofiaruje Bogu to, co ma najcenniejszego - swój największy skarb. Nie waha się ofiarować Bogu swego najukochańszego syna, chociaż wie, że ofiarowuje go na mękę i śmierć. Nie waha się, bo wie, że Bóg tego chce, wie, że ofiarowuje go za grzechy moje, twoje, że bez tej ofiary nie byłoby odkupienia. Czy wszyscy zdajemy sobie w pełni z tego sprawę? A jeśli tak to jak my odwdzięczamy się Bogu i Maryi za tę ofiarę? Czy składamy Bogu, chociaż małe ofiary, do których mamy przecież sposobność i okazje w naszym codziennym życiu? Czy nie protestujemy, buntujemy się wewnętrznie, a często i głośno, jeżeli Bóg żąda od nas ofiary większej? Rozmyślajmy nad tym codziennie, nieśmy chętnie ofiary Bogu bez buntu, bez sprzeciwu, nie czekając na natychmiastową zapłatę, bo zapłatą naszą, wedle tego cośmy ofiarowali, jest nasze zbawienie.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Ucz się od Jezusa i Maryi, jak być posłusznym świętym nakazom i prawom Kościoła. Strzeż jego przykazań, bierz udział we Mszy, spowiadaj się, przyjmuj Komunię, pość w wyznaczone dni. Jezus i Maryja, którzy mogli ominąć prawo, nie robią tego, lecz w całej pełni się do niego stosują, a ty szukasz usprawiedliwień tam, gdzie ich nie ma, pozwalając, by zwodziło cię lenistwo, pycha, wzgląd na ludzi i bezbożność. Bądź, więc odtąd bardziej posłuszny niż dotychczas.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Matka Boża, przedstawiając Jezusa w świątyni jerozolimskiej, dziękuje Ojcu Przedwiecznemu w imieniu wszystkich ludzi i ofiaruje Go Jemu. Tak powinniśmy czynić i my w naszym życiu: dziękować nieskończenie Bogu za dar życia i wiary, ofiarować nasze życie dla zbawienia świata. (...) Gdy nie mamy nic do zaofiarowania, oddajmy Bogu tę nicość. Pozostańmy wszyscy tak puści, jak to tylko możliwe, by Bóg mógł nas napełnić. Nawet Bóg nie może napełnić tego, co już jest pełne. Bóg nie chce zmuszać nas do niczego. To ty sam napełniasz świat miłością, którą On ci daje.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

W tajemnicy Ofiarowania wzniosła postać Najświętszej Panny przedstawia się nam w nowym świetle: Ofiarniczki i Kapłanki (...). Oddawajmy się zatem Maryi, aby i nas Bogu ofiarowała, jak niegdyś Jezusa (...). Oddawajmy się Jej szczególnie po Komunii świętej, bo Ona wtedy, widząc w nas swego Najmilszego Syna, który sam (...) za nami się wstawia, z tym większą macierzyńską miłością nas przyjmie i Bogu nas odda. Jak Bóg (...) się oddał Przenajświętszej Pannie, a przez Nią nam, tak i my nie możemy okazać Mu lepiej naszej miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Bogu.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 32). Ofiarowany Jezus w świątyni jest chwałą Ojca w niebie oraz nowego Izraela, ludu swego. Trójco Przenajświętsza: odwieczne Słowo ofiaruje się dla wybawienia ludu z niewoli grzechu i szatana. Jezus jest także moim Wybawicielem. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy ofiarowania, za światło i objawienie.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Matko, której Jubileusz ukryty jest w cieniu Jubileuszu Chrystusa. W Jezusie oddałaś nas wszystkich Bogu Ojcu. Ty wiesz, że miłość karmi się ofiarą. Wielu ludzi jednak wzdryga się dzisiaj na to słowo, odczuwając je jedynie jako ograniczenie. Są jednak i tacy, którzy odważnie podejmują trud dawania siebie, rozumiejąc, że egoizm jest wrogiem miłości. Dziękujemy Ci za każde dobro wyzwolone w sercu człowieka.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Maryja z Jezusem spieszy do świątyni, aby Go tam ofiarować Bogu. Co ma najdroższego, to ofiaruje Bogu, bo jedynego, najukochańszego Syna swojego. Ofiaruje Go Bogu za grzechy twoje i całego świata. (...) I my też za przykładem Maryi, za przykładem świętych ofiarujmy Bogu, co mamy najdroższego w życiu. I rozum nasz, i serce, i wola, i myśli nasze niechaj służą na ofiarę Bogu. I to, co posiadamy z dobroci Boga: i zdrowie, i majętność, i najdroższe sercu osoby ofiarujmy Bogu, kiedy tego od nas zażąda.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Jedynie święta, czysta, doskonała i prawdziwie miła Bogu ofiara, przez którą tylko i w myśl, której dawne ofiary Starego Zakonu przyjęte być mogły, przez którą i nasze biedne oddanie się, ofiarowane Panu Bogu mile przyjąć raczy. Rozważałam miłość Najświętszej Maryi Panny, która nie waha ta się ofiarować Ojcu Przedwiecznemu Syna swego Jednorodzonego na wszystkie boleści, męki, śmierć krzyżową.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Wszystko, cokolwiek mamy i posiedliśmy, od Niego mamy. Jakże żałosne są próby za trzymania czegokolwiek dla siebie. Oddajmy Mu wszystko, co nasze, a przede wszystkim siebie, abyśmy już żyli tylko dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Żyć tylko dla siebie to śmierć, żyć dla Niego — to żyć naprawdę. Módlmy się o wolność od siebie, o dyspozycyjność dla Bożych wezwań, aby życie nasze miało sens większy niż my sami jesteśmy w stanie mu nadać. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak, bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem, więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symoon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

 

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

bullet

Ofiarowanie

rozaniec swiety tajemnice  tajemnice rózanca rozwazania  odmawianie rozanca  jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne T\TR4.htm

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Ofiarowanie Jezusa Tajemnica radosna rózanca 4 Ofiarowanie panskie Tajemnica 4 Rózaniec Swiety rozwazania. ofiarowanie, tajemnica radosna, ofiarowanie panskie, tajemnica radosna rózanca, ofiarowanie jezusa, rózaniec tajemnica radosna, ofiarowanie pana jezusa ,tajemnica radosna, tajemnice radosne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Ofiarowanie Jezusa Tajemnica radosna rózanca 4 Ofiarowanie panskie Tajemnica 4 Rózaniec Swiety rozwazania.

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

ofiarowanie Panskie, ofiarowanie pana jezusa, ofiarowanie jezusa, rozwazania, tajemnica radosna 4, ofiarowanie Panskie, rozwazania, ofiarowanie panskie, rózanca, rózaniec , ofiarowanie jezusa,  ofiarowanie pana jezusa,  tajemnica radosna 4

 

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]