Nawiedzenie NMP. Tajemnica 2 radosnaNawiedzenie Sw. ElzbietyNawiedzenie NMP. Tajemnica 2 radosna       Nawiedzenie NMP. Tajemnica 2 radosnaNawiedzenie NMP. Tajemnica 2 radosna

Nawiedzenie NMP. Tajemnica 2 radosna rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

 

 

Nawiedzenie. Tajemnica radosna różańca 2 - Nawiedzenie NMP

 

A skąd mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,44). Te słowa wypowiedziała Elżbieta na widok Maryi wstępującej wiej dom i przy- noszącej pomoc oraz samego Chrystusa i Jego błogosławieństwo. Z czym ja idę do ludzi, co im niosę?  Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili potrzebuj~ oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełnić wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: „pełen czy pełna łaski”, jak to powiedziała Elżbieta o Maryi. Nawiedzenie NMP. Tajemnica 2 radosna

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie
 

 

bullet

Nawiedzenie NMP

 

Nawiedzenie NMP.

 STANISŁAW GĄSIENICA-BYRCYN * 1911 MODLITWA JUHASA

Zdrowaś Paniynko Maryjo, tatrzański piykny kwiecie,

co w turniach w rannyj rosie koróne dźwigo w lecie.

Koróne dźwigo w lecie i woń piyknon wydaje,

Kiedy po zimnyj nocy słonecko z rana wstaje.

Łaskiś u Boga pełno jako złotogłów w woni.

Wywiydź Twoich ccicieli z twardego zycio toni.

Bo my tu syćka razem, bacowie z juhasami,

'Bogurodzico' śpiywomy, Ty zaś godoj za nami.

Dźwignąć Cie Stwórca racył nad świata niewiastami,

jako sarotka króluje nad syćkiemi kwiotkami.

Kiedy jom wiater w turni kołyse w syckie strony,

Ty wiys, ze juhas każdy strasecnie dobiydzony.

Strasecnie dobiydzony, ciało nie jest z granitu,

jak sie niebo zachmuro, wzrok w te suko błynkitu.

Błondzi po całym niebie, do krańca horyzontu.

A śmierte!nie zmyncony w turnie wróci Giewontu.

W turnicy tyj rycerskiej krzyz ze zelaza stoi

i wto ducha słabego, cegos sie przy nim boi,

bo coz nom hań wto zrobi pod znakiem zwycięzynia.

Nie dopuść do serc nasych ni strachu, ni zwątpienia.

Nase juhaskie serca som przecie dziełem Boga.

Pod Twą obronom, Pani, za nic nam lęk i trwoga.

Kie ponad turnie skrzydło cornego orła sumi, to

Twoja ręka zawse krwawe zamiary tłumi,

choć ciyń zakryje słonko i siekawica tnie lico,

i cłek gnie sie jak limba, woło: „Bogurodzico”

Z Giewontu, w Gubałowskie tron Twój między krzyzami.

Królowo Polskiej Korony, wstow sie za juhasami.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

 Maryja i Elżbieta przeżywają radość w Panu. Jest ona dziełem Ducha świętego. Na poleceni Anioła, Najświętsza Maryja Panna udaje się do Elżbiety, która pomimo podeszłego wieku spodziewa się narodzin swojego dziecka. Gdy Maryja spotyka się z Elżbietą, maleńki Jan Chrzciciel, uświęcony obecnością Jezusa, którego przynosi Maryja staje się narzędziem Ducha świętego, żeby objawić Elżbiecie, iż ta oto Maryja, która do niej przychodzi to Matka Boga. Te dwie kobiety pod wpływem łaski, śpiewem wyznają wiarę we wcielenie Jezusa. Możemy powiedzieć, że w tym momencie rodzi się widzialny Kościół Jezusa, rodzi się Kościół Boży. Ty – Maryjo – jesteś nazwana żywą świątynią Bożą, błogosławioną między niewiastami, Najświętsza Matką. Ty każdego otaczasz najczystszą miłością. Jesteś jedynym wzorem dobroci, pokory i służysz innym. Taka młodziuteńka, Matka Syna Bożego, a jaka wspaniała, odważna, czuła, ile radości wniosłaś w dom Elżbiety? – Moje słowa są zbyt małe, by to wyrazić. Ty Maryjo zawierzyłaś do końca Duchowi Świętemu, a On dopełnili swoją łaską i Mocą – historię zbawienia ludzkości. Jakże Ci za to dziękować?

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Maryja ledwie przyjąwszy pod swe serce Zbawiciela, udaje się do swej krewnej, Elżbiety, aby podzielić się z nią swą radosną nowiną. Przepełniona bożą łaską potrafi dostrzec i dzielić się radością innych. Oto, bowiem ta jej krewna, która uchodziła za niepłodną w swej starości poczęła syna i była w szóstym miesiącu. Na głos Maryjnego powitania poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety a ją samą napełnił Duch Święty. Poznała wtedy, że nawiedziła ją Matka Pana Najwyższego. Maryja wspomaga swoją krewną w trudach codziennej pracy. Żarliwą i bezinteresowną troską o innych rozgłasza wszędzie świadectwo Chrystusa. Uwielbiajmy Maryję w Jej posłudze wobec Elżbiety i wobec całej ludzkości. Wspomagajmy Ją w tym posługiwaniu.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto, bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Niepokalana Najświętsza Maryja Panna, najpokorniejsza służebnica Pańska, Matka Syna Bożego z woli Boga Ojca Wszechmogącego wybiera się w odwiedziny do swojej krewnej, która również spodziewa się dzieciątka. Matka Boga udaje się do św. Elżbiety, by nieść jej pomoc, wspomagać ją, by nieść jej radość i miłość. O Maryjo Najświętsza, dziękujemy Ci za ten przykład pokory, posłuszeństwa i miłości w wypełnianiu woli Bożej. Tym bardziej godny naśladowania, gdyż wolę Boga spełniasz chętnie i radośnie, bezzwłocznie i bez najmniejszego oporu. Matko Boga, naucz nas gorliwości w poddaniu się woli Bożej, która jest miła Bogu, a zarazem pożyteczna dla naszych dusz. Bądź nam Matką na drogach naszych zwątpień i załamań. Niepokalana Matko Boża – nasze rodziny oczekują również Twojego nawiedzenia, Twojej wizyty – proszą Ci o to. Potrzebują, bowiem odnowy życia w świętości, wzajemnym zrozumieniu, poszanowaniu i wzajemnej miłości. Pogłębiaj w nas życie chrześcijańskie. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Wyjednaj nam ducha miłości, który nigdy nie ustaje. O Duchu Święty, ześlij na nas strumień łask Siedmiu Twoich Darów, abyśmy, oświeceni światłem wiary, mogli słowa Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, pojąć i zachować całym swym życiem. Spraw, aby modlitwa, która zanosimy do Ciebie, była mocna i stała, przyśpiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi, naszych braci, gdyż wszyscy odkupieni jesteśmy najdroższą krwią Jezusa Chrystusa. Niech nas uświęca Twój duch o Panie!

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Maryja wybrała się z pośpiechem i poszła w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że dla Boga jest możliwe nawet to, co umysłowi ludzkiemu wydaję się niemożliwe! Mówi Elżbieta: Błogosławiona jesteś, bo dzięki twej wierze wypełniasz rzeczy przepowiedziane ci przez Pana i ujawnione prorokom na ten czas. Elżbieta, niewiasta o nieugiętej wierze, zdana z ufnością na wolę Bożą, zasługuje na zrozumienie zamkniętej w Maryi tajemnicy. Duch przemawia do niej przez poruszenie się dziecka w jej łonie. W swojej pokorze zatrzymuje jednak świętą tajemnicę dla siebie. Nie wymawia jej nawet swojemu małżonkowi Zachariaszowi. Elżbieta rozumie dzięki swej świętości i milczy. Święty jest, bowiem zawsze uległy i pokorny. Dar Boży powinien nas czynić coraz lepszymi. Im więcej otrzymujemy od Boga tym więcej powinniśmy dawać. Właśnie, dlatego Maryja odłożyła swoją pracę i pośpiesznie udała się w daleką drogę do krewnej. Nie pozwoliła się opanować obawie, że zabraknie jej czasu na jej własne sprawy. Bóg jest panem czasu. On zaopatruje nawet w sprawach codziennych tego, kto Mu ufa, egoizm nie przynagla, lecz opóźnia. Miłość zaś nie opóźnia, lecz przyśpiesza. Niech to będzie zawsze obecne w naszej pamięci.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Ledwie Maryja przyjęła pod swoje serce naszego Zbawiciela, Bóg Ojciec objawia Jej swą wolę, aby odwiedziła swą krewną Elżbietę zamieszkałą z mężem Zachariaszem w Górach Judzkich. Panna Maryja, pokorna służebnica Pańska, posłuszna woli Bożej, udaje się do domu Zachariasza oddalonego od Nazaretu o cztery dni drogi. Podróż ta była z pewnością uciążliwa dla Niepokalanej zważywszy na Jej stan. Obydwie św. Matki oczekiwały potomstwa. Obie całym sercem i gorącą wiarą kochały Boga. Maryja, nawiedzając rodzinę swej krewnej, przybyła tu nie tylko z chęcią pomocy przy posługiwaniu św. Elżbiecie, ale również przyniosła Jezusa i dary Ducha Świętego. W ten sposób spełniły się słowa Archanioła Gabriela wypowiedziane Zachariaszowi, że jego syn już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym przez obecność Zbawiciela. Maryja, wchodząc do domu Zachariasza pozdrowiła Elżbietę, która, pełna podziwu i radości, wyrzekła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Boga. Przenajświętsza Maryja w swej mądrości i pokorze w odpowiedzi wyśpiewała znamienne słowa Magnifikatu: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Stwórcy moim. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a swoje miłosierdzie zachowuje z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Najświętsza Panna Maryja podkreśla, że przez swoje posłuszeństwo i pokorę wobec Boga osiągnęła błogosławieństwo wszystkich narodów. Czyli na szczęście to zasłużyć sobie mogą wszyscy pokorni, posłuszni i o silnej wierze. Prośmy, więc Najświętszą Maryję Pannę o cierpliwość, posłuszeństwo, pokorę i silną wiarę w wypełnianiu woli Bożej, której najczęściej nie dostrzegamy naszym zamglonym duchowym wzrokiem. O Przenajświętsza Bogurodzico, która spieszysz z pomocą swojej krewnej Elżbiecie, chcąc w pokorze usługiwać drugiemu człowiekowi, Tobie hołd, uwielbienie i cześć. Użycz nam Twej świętej wiary i pokory świętego posłuszeństwa i bojaźni Bożej, aby choć w części móc Cię naśladować, spełniając wolę naszego Ojca Niebieskiego.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Naśladuj Maryję, gdy kogoś odwiedzasz. Nie uskarżaj się i nie trać czasu. Dawaj budujący przykład i okazuj miłość rodzicom I dzieciom w odwiedzanym domu. Jeśli są to ludzie biedni, pomóż im w miarę możliwości. A gdy czegoś ci dla nich brak, wynagradzaj im to dobrym słowem, radami i modlitwą, bo nie samym chlebem żyje człowiek.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Tyle jest spotkań codziennych i świątecznych, przelotnych, znaczących, pięknych, byle, jakich, pierwszych i ostatnich. Z każdego spotka nią wychodzi się jednak trochę innym, lepszym lub gorszym, mądrzejszym lub głupszym, Bożym albo bezbożnym. Ktoś mnie nawiedza i ja nawiedzam kogoś, z Bogiem lub bez Boga... oby tak, jak Ma ryja i Elżbieta. Maryjo, która wniosłaś w dom Elżbiety niebo, pomóż mi tak się z kimś spotykać, by Bóg był w nas i między nami.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Najpiękniejszym momentem życia Maryi była chwila, w której zgodziła się zostać Matką Jezusa. (...) Pospieszyła w swej godnej podziwu pokorze, w prawdziwym akcie miłości, aby~ spełnić wobec Elżbiety rolę służącej. Wiemy, czym okazała się ta pokora dla nienarodzonego jeszcze dziecka Elżbiety: poruszyło się w łonie swej matki. Była to pierwsza istota ludzka, która rozpoznała nadejście Chrystusa. Następnie Matka Pana zaśpiewała z radością, dziękczynieniem i uwielbieniem Magnificat (...). Maryja jest dla nas przykładem, w jaki sposób powinniśmy żyć. (...) To, co sama otrzymała w darze, chciała przekazać innym.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Chciałbym w tej tajemnicy uczcić Najświętszą Pannę i lepiej przygotować was do korzystania z łask Jej Nawiedzenia. (...) Zatem w pokorze serca (...)„ w zgodzie wzajemnej, z ufnością największą oddajcie się Jej w opiekę, gotowi będąc na wszystko, byle znaleźć Boga. Podajcie Jej swe ręce, niechaj was prowadzi, kędy się Jej podoba. Proście, by was nawiedzić raczyła, ale oczyszczajcie zarazem sumienie wasze (...). Gotujcie swe serca, a otwórzcie je szeroko w skrusze i modlitwie na Jej przyjęcie (...). Wzywajcie Jej nieustannie, albowiem głos wasz usłyszy i nawiedzi was.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47). Święta Boża Rodzicielka nawiedza Elżbietę, a w niej cały rodzaj ludzki, i wzywa nas do wielbienia Boga, który jest Zbawicielem. Trójco Przenajświętsza: w miłosierdziu swoim nawiedzasz mnie i wszystkich, którzy siedzą w mrokach grzechu i w cieniu śmierci (por. Łk 1, 79), aby nas zbawić. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w radosnym sercu Maryi, które niesie zbawienie świata.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Maryjo, Ty z pośpiechem dzielisz się radością z przyjścia Zbawiciela — Źródła wszelkiego szczęścia, którego tak bardzo pragnie ludzkość, idąca za samozwańczymi prorokami. Dziękujemy Ci, że Kościół podejmuje trudny dialog ze światem, i za owoce, które on przynosi: za przyjmowanie Dobrej Nowiny głoszonej po całym świecie przez Ojca Świętego, za liczne nawrócenia w Roku Jubileuszowym, za nowe dokumenty papieskie Wspólną deklarację katolików i luteran na temat nauki o usprawiedliwieniu, Pamięć i pojednanie, a zwłaszcza Dominus Jesus. Jezus jest Panem!

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Miejcie oczy zwrócone na Maryję, na wasz Wzór i Przykład i proście Ją, aby napełniła ser ca wasze uczuciami, jakimi przejęte było Jej serce najczystsze, gdy ofiarę swą z samej siebie składała Panu, żeby sama was oddała Panu Jezusowi i uprosiła wam łaskę wierności i ducha doskonałej miłości, która żyje ofiarą poświęceniem. Trzeba mi ciągle upokarzać się przed Panem Jezusem. Nie dziwię się wcale, że jestem taką nędzą, nicością, — lecz tak pragnę być malutką, malutką. 0, niech ja będę zawsze ostatnią, najmniejszą, niech będę służebnicą wszystkich, służebnicą mego Pana niech Pan Jezus tu panuje w całej pełni, wszędzie, zawsze, we wszystkim, a ja tylko Jego ostatnim narzędziem, ściereczką, której użyć raczy, do czego ze chce, do najostatniejszych rzeczy.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

 

Wszystko, co jest życiem, szczególnie życie duchowe, rodzi się w spotkaniu. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. To wielkie spotkanie zaowocuje objawieniem się Miłości. Z intymności tych dwóch kobiet narodzi się wielkie umiłowanie. Módlmy się o czystość i piękno wszystkich naszych spotkań. Oby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło.

 

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

 

bullet

Nawiedzenie

bullet

Nawiedzenie

 tajemnice rózancowe  rózaniec rozwazania  odmawianie rozanca   jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne  T\TR2.htm

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Nawiedzenie NMP Tajemnica radosna rózanca 2 Nawiedzenie Sw. Elzbiety Tajemnica Rózaniec Swiety rozwazania. nawiedzenie, tajemnice radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie Sw. elzbiety, nawiedzenie Swietej Elzbiety ,tajemnica radosna, tajemnice radosne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec Swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Nawiedzenie NMP Tajemnica radosna rózanca 2 Nawiedzenie Sw. Elzbiety Tajemnica Rózaniec Swiety rozwazania. nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie, rozwazania rozanca, nawiedzenie nmp, tajemnica 2 radosna rózanca, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie maryi, nawiedzenie panskie

 

[Home] [Pieśni Religijne] [Rozważania Różańcowe] [Jan Paweł II] [PRACA USA] [Polacy na Ukrainie] [Wspólnoty Modlitewne] [Piesza Pielgrzymka] [Księgarnia Św. Jacka] [Amerykańska Częstochowa] [Polskie Parafie] [Radio Maryja - TV TRWAM] [Porady i Sugestie] [Kontakty - Contact us]