Zwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosnaZwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosnaZwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosna       Zwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosnaZwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosna

Zwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosna rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

 

Zwiastowanie. Tajemnica radosna różańca 1 - Zwiastowanie Maryi.

 

"Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa” (Łk 1,38).Tak odpowiedziała Maryja na propozycję przedstawioną Jej przez Anioła, by — przez włączenie się w zbawcze plany Boże — została Matką Mesjasza i Zbawiciela całej ludzkości. Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy umieli podejmować zawsze Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawienia świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę spełniania planów Bożych.Zwiastowanie NMP. Tajemnica 1 radosna

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

KAZIMIERA ZAWISTOWSKA ZWIASTOWANIE

 Zwiastowanie Tajemnica radosna rózanca 1 Zwiastowanie Maryi rozważania różaniec

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi

Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi

I Oblubieniec płaszczem purpury

Okrywa białość syjońskiej Córy.

 

Zdrowaś Maryjo!... O, Lutnio w śnieniu!

Rozgraj swą duszę na łask promieniu,

Bij wonnościami jak cedr w świątyni,

Bo Pan w Twej duszy złoty siew czyni!...

 

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi

Moc Najwyższego w Twe łono wchodzi

I pierś dziewicza pod lilią białą

Kwiat duszy swojej przemienia w ciało.

 

Zdrowaś Maryjo! Owoc Żywota

Ty, jako arka poniesiesz złota,

I z dziewiczego wykwitnie łona

Ożywcza słodycz winnego grona.

 

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi

Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi

I na Twe skronie, owite złotem,

Mży rozpylonym słońca nalotem...

 

bullet

Zwiastowanie

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

 Wielki jest Bóg – Stworzyciel Nieba i Ziemi, Stwórca całego wszechświata i nie ma nic ponad Niego. Gdy pierwsi ludzie zgrzeszyli, On już wtedy miał w swoim zamyśle odkupienie człowieka. Już wtedy postanawia, że pośle swojego Syna Jedynego, aby nas odkupił swoją krwią najdroższą. Niepojęty Bóg nie chce jednak zbawiać człowieka na siłę. O zgodę na to pyta się Maryję, która jest przecież jego stworzeniem. Ona staje się przez to reprezentantką rodzaju ludzkiego. Bóg chce usłyszeć od Niej jej nieprzymuszone TAK. Maryja, – choć zakłopotana w swej pokorze nie zastanawia się długo i mówi Bogu FIJAT i przez to właśnie zbawienie staje się możliwe. Dziękujemy Ci Maryjo, za Twoje TAK wypowiedziane wtedy. Dziękujemy Ci i prosimy o to byś zawsze nas samych uczyła zgadzać się z wolą bożą.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś, bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i biedzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dla-tego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną Dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus” Maryja jest posłuszna i odpowiada: “Niech mi się stanie wedle słowa twego” Maryja była posłuszna we wszystkich okolicznościach życia. Bóg wymagał od niej żeby była dziewicą. Gdy już umiłowała dziewictwo, – co czyniło ją tak czystą jak pierwszą z niewiast zanim poznała szatana – Bóg nakazał jej zostać małżonką. Usłuchała go, wznosząc małżeństwo na takie szczyty czystości, jakie Bóg zamyślił był dla ludzi, stwarzając dwoje pierwszych rodziców. Była przekonana, że przeznaczeniem jej w małżeństwie ma być samotność, że będzie narażona na wzgardę ludzką z powodu świętej bezpłodności. Wtedy Bóg zażądał od niej żeby została matką. Stała się służebnicą Pana w ciele, w sposobie życia i w duchu. Powierzała mu się całkowicie. Słowa wypowiedziane przez Maryję sprawiają, że znikają wszystkie wahania w umysłach nawet najbardziej skrępowanych regułami ludzi. Chcą oni rozumować na temat spraw Bożych, przykładając do nich ludzką miarę i utrzymują nawet, że sam Bóg powinien tak myśleć jak oni. Jak dobrze jest sądzić inaczej, że właśnie myśli Boga różnią się od naszych nieskończenie i są w najwyższym stopniu ponad ludzkim wyobrażeniem. Mądrość Boża lubi upokarzać pychę ludzką, która zakłada doskonałość ludzkiego umysłu. Mądrość Boża zstępuje często na pogardzanych przez świat. Zstępuje na tych, co nie mają własnego zdania, wykształcenia ani doświadczenia. Są oni jednak pełni miłości i czystości, są wielcy przez dobrą wolę służenia Bogu. Przypatrzymy się Fatimie, Lourde, Gwadelupe, - miejscom, gdzie wydarzyły się objawienia święte, powołani do ich dostrzeżenia są prości ludzie. Przez swój młody wiek, brak kultury ani stanowiska są zaliczani do najskromniejszych na ziemi. Właśnie tym, nikomu nieznanym, którzy są “nikim” objawia się łaska by uczynić z nich swoich zwiastunów. Co więc winni czynić ludzie? Powinni się pochylić ku ziemi mówiąc: Panie zbyt byłem grzeszny by zasłużyć na poznanie Ciebie, bądź pozdrowiony za swoją dobroć, bo ona pociesza mnie za pośrednictwem tych biednych ludzi. Daje mi przez nich niebiańską pomoc, drogowskaz, pouczenie i ocalenie.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Maryjo, Twoja pokora i prostota spodobały się Panu. W pokorze swej byłaś gotowa wypełnić każdą Jego wolę. Jakież zdziwienie i radość zarazem, musiały Cię wypełnić w chwili, gdy oto posłaniec niebios sam archanioł Gabriel przyniósł Ci tę niecodzienną nowinę. Choć tego, co usłyszały Twoje uszy rozum z trudem pojąć i zrozumieć mógł to jednak serce Ci szeptało — tak. Nie było Twoim pragnieniem poznać Boskie zamiary, ale w swej wierze i ufności wiedziałaś, że Pan prawdziwie Cię upodobał. Cóż innego mogłaś Mu tedy odpowiedzieć niż: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa" Jakież innej odpowiedzi oczekiwać mógł Stwórca od Swej najwierniejszej wielbicielki. Maryjo naucz nas posłuszeństwa i uległości wobec Bożych zamiarów. Spraw, aby wola Boża była pierwszą zasadą naszego życia i abyśmy poświęcali wszystkie nasze siły do jej wypełnienia. Polecajmy Bogu nasze serca, aby zawsze były otwarte i gotowe wykonywać to, czego On od nas oczekuje.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Bóg Ojciec powierza Najświętszej Marii Pannie poprzez Archanioła Gabriela jedyną w swoim rodzaju misję w dziejach zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. W Niej dokonuje się Boska tajemnica Wcielenia Syna Bożego poprzez wyrażenie zgody – “Oto ja służebnica Pańska” Dziewica odpowiedziała na wolę Bożą całkowitą uległością i posłuszeństwem – “Niech mi się stanie według słowa Twego” Te słowa Marii i Jej postawa są wzorem głębokiej wiary i pokornego otwarcia się na sprawy Boże, na przyjęcie Chrystusa, co też pierwej dokonała duchem niż ciałem. Jej macierzyńska misja podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp Krzyża staje się przynagleniem skierowanym do wszystkich dzieci Bożych, abyśmy, czym prędzej wrócili do Domu Ojca wsłuchani w Jej matczyny głos. Czy my znajdujemy czas na codzienne oddawanie należnej czci Bogu? Czy potrafimy codziennie rozmawiać z Nim poprzez duchową medytację?

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela świata. Jej pokora i prostota podobały się Panu. W pokorze swej była gotowa wypełnić wolę Boga. Maryja mówi: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Po tych słowach dokonuje się mocą Ducha Świętego cud wcielenia. Wola Boża, to pierwsza zasada naszego życia. “Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi”. Zwiastował dobra nowinę. Dobrą dla Maryi i dla całej ludzkości. A jednak ta dobra nowina musiała się przedzierać przez ból, cierpienie i śmierć. Mimo to nie przestała być Dobra Nowiną, przyczyna naszej radości. Bóg i mnie zwiastuje powołanie do szczęścia, pokoju, radości, nieba, – choć zwiastuje również łzy, chorobę, ból, nieszczęście. To znak, że jestem na dobrej drodze na Jego Drodze. Wystarczy wyszeptać: „Oto Ja służebnica Pańska- Niech mi się stanie.”

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

            Ucz się od Jezusa, jak być cichym i pokornego serca. Nigdy się nie chwal i nie przyjmuj pochwał ani pochlebstw. Ubieraj się skromnie, bez przepychu i próżności. Bądź przyjacielem ubogich, nie pogardzaj obcowaniem z nimi. Nie wywyższaj nikogo, a wręcz przeciwnie, staraj się być sługą wszystkich. Czyń tak jak Najświętsza Dziewica, która choć podniesiona do nieskończonej niemal godności Matki Bożej uważa się za sługę i najlepiej naśladuje pokorę i łagodność Jezusa.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Najświętsza Panno nad pannami w tej tajemnicy Radosnej rozważamy Twoja wzniosłą świętość, czystość duszy, szlachetność myśli, nieskazitelna doskonałość ciała, miłość i ufność Bogu. Wyposażona w pełnię łask i dobra wole byłaś godna wypełnić Boży plan. Długie lata oczekiwania ludzkości i narodu wybranego, a wreszcie samej Niepokalanie Poczętej Maryi poprzedziły te chwile, kiedy Najświętsza Panna weszła w uświęcająco Bosko-ludzki kontakt z Tym, który sam jeden jest Święty. A kontakt ten był jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. "Bądź pozdrowiona Maryjo, laski jesteś pełna, Błogosławionaś Ty miedzy niewiastami, albowiem poczniesz i porodzisz Syna Bożego i nazwiesz imię Jego –Jezus "Emanuel." Najświętsza Panna okazała nadzwyczajne opanowanie nad sobą przy Zwiastowaniu. Zatrwożyło Ją, co prawda pozdrowienie Archanioła Gabriela, ale czekała cierpliwie wysłuchując oznajmienia wielkiej propozycji Bożej.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Wreszcie, kiedy już otrzymała wyjaśnienie jak to się stanie, wtedy z cala świadomością i zgoda wypowiedziała; "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego." Gdy Najświętsza Maryja wymawia te słowa, siłą uczuć miłości i drgnień jej duszy spowodowały, iż z Najczystszego Serca Maryi wypłynęły trzy krople najczystszej krwi. Mocą Ducha Świętego z tych kropli utworzone zostało w najczystszym łonie Maryi Ciało naszego Pana Jezusa i powstało Najświętsze Człowieczeństwo słowo ku naszemu zbawieniu.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Czy wyobrażamy sobie, z jakim upragnieniem oczekiwał Syn Boży na Niepokalanej Służebnicy zezwalającą odpowiedz by z cala Swa Boska miłością zjednoczyć się ze swym Stworzeniem i za jej pośrednictwem stać się człowiekiem. Podobnie czeka na otwarcie naszych serc, gdy cicho imiennie skierowuje do nas swe intymne wezwania i oczekuje przyjęcia Jego woli.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

O Boże, oto ja służebnica Twoja niech się stanie Twoja wola, aż końca mego życia. Matuchno, jestem przy Tobie; pamiętam cudny dialog Archanioła z Tobą przy Zwiastowaniu i czuwam nadsłuchując, jakie będą dalsze życzenia i pragnienie Boże. W imieniu nas wszystkich razem z Matuchna dzieje Ci Boże z Tajemnice Zwiastowania jakże Radosna dla nas. Niech ten Różaniec przyczyni się do rozgłaszania chwały Twojej na wieki  wieków. Amen.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Najwspanialszy etap w dziejach Odkupienia rozpoczął się w tak prosty sposób. Bóg nie posłał Gabriela do pałacu jakiegoś władcy, lecz do młodej dziewczyny, Maryi, mieszkającej w skromnej chacie w Nazarecie. Gdy anioł zapowiedział Jej, że zostanie Matką Zbawiciela, zapytała go tylko o jedno: Jakże się to stanie?”. A kiedy to wyjaśnił, Ona, pełna łaski, oddała się Panu jako Jego służebnica. (...) Pozwoliłaby Bóg Ją wypełnił po brzegi. (...) Maryja w tajemnicy zwiastowania daje nam wspaniały przykład, jak mamy żyć, gdyż przyjęła Ona Jezusa z miłością i wiarą (...). Maryja wypowiedziała swoje „tak” ustami i sercem.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35).Wcielenie Słowa Bożego w łonie Niepokalanej Dziewicy jest dziełem nieskończonej dobroci Ojca, Syna i Ducha Swiętego. Trójco Przenajświętsza: z łona Twego Miłosierdzia odwieczne Słowo zstąpiło na ziemię i dla mojego zbawienia ciałem się stało (por. J 1, 14). Uwielbiam Cię, Trójco Święta, z Niepokalaną Matką Zbawiciela w tajemnicy wcielenia.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Dziewico z Nazaretu, która przyjęłaś cud Wcielenia. Ty w fatimskim orędziu, którego trzecia tajemnica została ujawniona w Roku Świętym 2000, ukazałaś ludzkości obraz świata stojącego na rozdrożu, potrzebującego świadectwa świętości Twoich synów i córek, nawrócenia Rosji, od którego Bóg uzależnił pokój na świecie. Dziękujemy Ci, że u progu trzeciego tysiąclecia widoczne są już pierwsze oznaki cudu, że zwiastujesz nam Dobrą Nowinę, osłaniając synów marnotrawnych, ludzi końca XX w., swym Matczynym płaszczem, że wydobywasz nas z różnych otchłani.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

„Tyle jest teraz wieści, wiadomości, informacji, nowinek, listów, maili, SMS-ów, doniesień, donosów, plotek na ucho... Ogłuszają nas one, stępiają uwagę i czujność. Rodzi się pytanie: W której z tych nowin Bóg przesyła mi zaszyfrowaną wiadomość? Bo może to wiadomość, od której zależy moje życie, przyjaźń, miłość, szczęście, wiara i wieczność. Przecież wciąż się dzieją małe zwiastowania! Pomóż mi to odgadnąć, Maryjo, uważnie zasłuchana w wieść Anioła.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Podziwiam święte przesłanie anioła Gabriela — miłość Boga Wszechmocnego dla upadłego swego stworzenia, poddanie się Najświętszej Dziewicy woli Przedwiecznego, Jej pokorę, uniżenie się, Jej oddanie się Bogu, ofiarowanie siebie samej na służbę Jego Majestatu. Wszystko to zawiera się w tych świętych i tak pokornych słowach: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Wszystko przyszło z zewnątrz i było darem Boga. To była wielka inicjatywa miłości z Je go strony. Otwartość Maryi i Jej dyspozycyjność sprawiły, że dar Boży nie został zmarnowany. Mary ja przyjęła go i dzisiaj dzieli się nim z nami. Każdy ma swoje zwiastowanie do każdego Bóg wysyła anioła z Dobrą Nowiną o zbawieniu. Trzeba rozpoznać chwilę zwiastowania i przyjąć Boże przesłanie adresowane tylko do mnie. Módlmy się o otwartość i gotowość na przyjęcie Bożych darów w naszym życiu.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

Bóg przedwiecznie wybrał Najświętszą Pannę i zlał na Nią wszystkie łaski (...). A jakaż to cnota w Najświętszej Pannie najbardziej podobała się Bogu?  Najświętsza Panna (...) strzegła się wszelkiego rozgłosu, a oddając macierzyńskie usługi Synowi swemu, zajętą była wykonywaniem najprostszych prac, których wartość podniesioną była nieustanną myślą o Bogu (...).  Niezrównana Jej pokora sprawiła to, że Bóg tak dalece upodobał Ją sobie, że wyrywając się ze stolicy przedwiecznej, wcielił się w Jej łonie i wyniósł Ją nad wszystkie stworzenia.

 

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

 

 

bullet

zwiastowanie

rozaniec  rozwazania  odmawianie rozanca  rózaniec jak odmawiac   tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne

 T\TR1.htm  Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Zwiastowanie Tajemnica radosna rózanca 1 Zwiastowanie Maryi Tajemnice radosne 1 Rózaniec swiety rozwazania. zwiastowanie, tajemnice radosna, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najswietszej maryi pannie, tajemnica radosna, tajemnice radosne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Zwiastowanie Tajemnica radosna rózanca 1 Zwiastowanie Maryi Tajemnice radosne 1 Rózaniec swiety rozwazania.

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie najswietszej maryi panny, zwiastowanie panskie, zwiastowanie najświętszej maryi pannie, tajemnica radosna 1, zwiastowanie maryi, zwiastowanie nmp, zwiastowanie panskie

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]