Wniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebnaWniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebnaWniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebna       Wniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebnaWniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebna

Wniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebna rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

 

Tajemnica 4 Chwalebna - Wniebowzięcie NMP

„Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną gdzie Ja jestem” (J 17,24). Konsekwentnie do słów wcześniej wypowiedzianych postąpił Chrystus wobec Maryi, swojej Matki, która przecież została mu dana. Była z Nim we wszystkich sprawach: w Betlejem, gdzie się rodził, w Nazarecie, gdzie wzrastał w łasce u Boga i ludzi, na Kalwarii, gdzie realizował najważniejszy etap swej misji - zbawienie świata. Przez Niepokalane Poczęcie Maryja wolna od jakiegokolwiek grzechu, uwolniona została także od długiego oczekiwania w grobie na dzień zmartwychwstania. Jej zaśnięcie, było zarazem przejściem do zmartwychwstania i pełnym wejściem do chwały z duszą i ciałem. Wielkie rzeczy uczynił Ci, Maryjo, Wszechmocny, bo byłaś Mu wierna i całkowicie oddana.

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

Wniebowzięcie NMP. Tajemnica 4 chwalebna

Królewska dziewko, jakimi imiony

Dwór Cię niebieski witał niezliczony,

Gdyś nad anielskie chóry wyniesiona,

Pod tronem Boskim siadła uwielbiona?

Zbór wiernych ludzi równa Cię do wdzięcznej

I pełnej twarzy na niebie miesięcznej,

Przyrównywa Cię słońcu wybranemu,

Wojsku do bitwy uszykowanemu.

Zowie Cię furtą otwartą do nieba,

Wschodem, po którym zbawienia dojść trzeba,

Gwiazdą po morzu ludzi żeglujących,

Zdrojem wód żywych w polu pracujących.

Palmieś podobna i cyprysowemu,

I jaworowi, drzewu porzecznemu;

Podobnaś róży szczepionej krzakowi

I oliwnemu drzewu, i cedrowi.

Ciebie i miastem, i Boskim Kościołem,

I polnym kwiatem zowiemy wesołem,

Broną zawartą, zamknioną od skazy,

Rajskim ogrodem, źwierciadłem bez zmazy.

Tyś Dawidowa na moc budowana

Baszta, studnica przypieczętowana,

Tyś świetnej barwy kwiat [...],

Przez Cię jest starty wąż [...].

Nie tak przyjemny dym mirry [...]„

Nie tak rozkoszny zapach [...]

Cynamonowej gałązki i z soku

Balsamowego płynie swego roku,

Jako jest wdzięczna Twoja i kosztowna

Wonność ani się żadna z nią porowna.

A jako świecą w dzień pod chwilę jasną

Wszystkie ozdoby, tak przed Twoją gasną.

Ale któż, Panno, sławie Twej podoła?

Głos z góry świętej na Cię z wieków woła:

„Wszystkaś jest śliczna, przyjaciółko moja,

Próżna wszelakiej zmazy piękność twoja”.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Maryja wraz z ciałem została wzięta do nieba, nikt inny, tylko Ona dostąpiła tej chwały. Dlaczego? Bo jak nikt inny pełniła wolę Boga, żyjąc na ziemi. A jak żyła? Tak mówią o Niej słowa pieśni: “Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas.” Bo jest jedną z nas. Jej życie na ziemi nie było pozbawione ludzkich problemów: zwykłych trosk, cierpienia, udręk, bólu, pomimo tego (a może właśnie, dlatego), że była Matką Boga, a więc tak blisko Niego. Musiała tak wiele wycierpieć. I cierpiała, lecz jak? W łączności z Bogiem, bo tylko takie cierpienie ma sens. My pragniemy szczęścia i Maryja, ta jedna z nas, mówi nam, czym ono ma być tu na ziemi. Szczęście to odkryć Boga i być blisko Niego, by od Niego czerpać siłę do pokonywania trudów życia, żeby nawet wtedy pełnić Jego wolę, bo życie bez Boga prowadzi donikąd. Ty najlepiej o tym wiesz, Maryjo. Nie chcemy zdążać donikąd. Matko kochana, prosimy Cię, przygarnij nas do siebie, byśmy za Tobą poszli drogą prowadzącą do Boga, naszego Ojca. Bądź naszą nadzieją na niebo, Wniebowzięta wraz z ciałem. Pokornie błagamy, pamiętaj o nas teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Z mroku snu powoli podnoszę powieki. Jasność dnia wypełniła szczelnie cały mój pokój. Słońce świeci tak jasno, że niemalże oślepia. Wszystko tętni bujnym życiem. Ptaki radośnie świergocą ścigając się na niebie a falujące łany zboża napełniają serce kojącym spokojem. Wiatr wydaje się bawić, drażnić się jakby ze mną przynosząc coraz to nowe zapachy kwiatów, zbóż, ziół i traw. Czuję taką rodność, taką lekkość, że chciałbym z beztroską biec przed siebie i skakać jak dziecko. Wszystko jest takie jasne, takie proste, takie piękne i takie czyste: czysta zieleń liści, czyste złoto zbóż, czerwień maków, czysty błękit nieba i czysta biel obłoków. Taka jasna, czysta biel obłoków. Maryjo, jakie było Twoje Wniebowzięcie? Usiłujemy odgadnąć, co wtedy czułaś, co widziałaś. Czy było ono jak ten poranek przeniknięte jasnością Pana, czy było wypełnione radością oglądania nieba przepełnionego życiem – wiecznym życiem? Czy witały Cię zastępy kłaniających się majestatycznie jak wierzchołki drzew na wietrze – aniołów? Czy słodki śpiew jakby skowronka na niebie wypełniał Twoje uszy? Radość, spokój, uniesienie, szczęście język ludzki z pewnością nie zna dość słów by to dokładnie opisać. Tylko takie obrazy znamy i tylko tak możemy to sobie wyobrazić i uzmysłowić. Maryjo w tej tajemnicy prosimy Cię za chorych i cierpiących abyś im pozwoliła zrozumieć, że każde cierpienie i każdy smutek przybliża ich do radości Twego wniebowzięcia. Daj im choćby mały promyk słońca w ich życiu, aby mieli siły i odwagę przyjąć i znieśćto wszystko, co ich czeka. Spraw, prosimy, by nie tracili nadziejni.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

 Każdy człowiek stoi przed rzeczywistością śmierci. Jest ona kresem naszej ziemskiej wędrówki – bramą do nowego, nieznanego życia. Jest symbolem lęku, bólu, niepewności, a zarazem nieuchronności. Dziedzictwo śmierci zaciągnięte przez grzech pierworodny zostało uchylone w matce Odkupiciela za sprawą Jego zasług już w momencie Jej poczęcia. Kościół patrzy z uwielbieniem na owoc tego pierwszego obdarowania łaską, które wyraziło się ustami Archanioła: “łaski pełna”. Maryja, Matka Boża, jako jedyna, dostąpiła tej łaski, że została uwolniona od tych ziemskich doznań, z ciałem i duszą została wzięta do nieba, do nowego życia. Tak zasłużyła na to swym skromnym i cichym życiem oraz wiernym spełnianiem zapoczątkowanej Zwiastowaniem misji. Rozstała się z tym światem w podobny sposób jak Chrystus. Została, więc niejako zrównana z Boskim Majestatem i stała się naszą Pośredniczką i naszą Boską Matką. To Ona przedstawia Mu nasze prośby i wyprasza łaski w niebie. A więc jest również naszą Matką. Maryja Wniebowzięta staje się dla nas grzesznych wędrowców znakiem wielkiej nadziei i optymizmu chrześcijańskiego. Każe nam patrzeć w niebo, które jest celem naszego życia na ziemi. Błagajmy Ją, abyśmy także kiedyś połączyli się z Nią i Chrystusem, aby nas wspomagała w godzinie śmierci naszej i po tym ziemskim wygnaniu okazała nam błogosławiony owoc swojego żywota – Jezusa. Abyśmy mogli być świadkami i uczestnikami Jej radości i chwały w niebie.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Maryja, Niepokalana Dziewica Przenajświętsza, Matka prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, dopełniwszy biegu życia na tej ziemi zawiera swe dziewicze oczy. Z duszą i ciałem wyniesiona zostaje do chwały niebieskiej, do swojego Najświętszego Syna i Boga. Zostaje posadzona na królewskim tronie Trójcy Przenajświętszej jako Monarchini. Matka Chrystusa, która odchodzi z tej ziemi za Synem ma najpełniejszy udział w Jego tajemnicy – w tajemnicy odkupienia świata. Dziedzictwo śmierci, zaciągnięte przez grzech pierworodny zostało uchylone w Matce Odkupiciela za sprawą jego zasług już w momencie Jej poczęcia. Kiedy Kościół skupia się na chwili ostatniej Jej ziemskiego pielgrzymowania z uwielbieniem patrzy na owoc tego obdarowania łaską, która zawiera się w słowach Archanioła Gabriela: “łaski pełna”. Ten właśnie owoc ogarnia Kościół w ostatniej ziemskiej tajemnicy Matki, Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Dzięki swemu Miłosierdziu, Pan daje nam łaski i prowadzi nas grzeszników do Nieba. Od tego, jakie było nasze życie i na ile byliśmy Bogu posłuszni, na ile było w nas pokory zależy czy pójdziemy tam wprost bez żadnych przystanków, czy też będziemy musieli poczekać na tak wielką nagrodę i odpokutować nasze grzechy w czyśćcu. Czasami widzimy jak ciała niektórych świętych nie ulegają rozkładowi wbrew wszelkim prawom natury. Stanowi to dla nas tutaj pielgrzymujących na ziemi znak. Możemy się domyślać, że Pan chce przez to powiedzieć, że życie danej osoby podobało Mu się. Chce jak by przez to powiedzieć – Naśladujcie jej cnoty, bo miła mi była na ziemi. Skoro życie swoich świętych Pan stawia nam w ten sposób za wzór, to o ileż bardziej Ojciec nasz Niebieski chce Nam powiedzieć – Naśladujcie cnoty Matki Mego Syna - Maryi. Ciało Tej, która była wzorem posłuszeństwa i pokory na tej ziemi; Ciało Tej, która była świątynią Jego Syna żywym tabernakulum, nie mogło ulec rozkładowi. Pan nie tylko nie dopuścił do rozkładu ciała, to wywyższył Maryję o tyleż bardziej jeszcze tu na ziemi, że wdział Ją całą z duszą i ciałem do Nieba.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Naśladuj Najświętszą Maryję, bądź wierny łasce, zmierzaj zawsze do doskonałości, nigdy nie mów dość. Jeśli możesz, codziennie uczestnicz we Mszy, odmawiaj Różaniec, czytaj dobrą książkę, bądź zawsze z Bogiem i ofiarowuj Mu wszystkie swe czyny i cierpienia. Przyjmuj często święte sakramenty ćwicz się w uczynkach miłosierdzia. Jeśli czyniąc dobro, wytrwasz do końca, czeka cię dobra i szczęśliwa śmierć, a potem korona chwały, której tak bardzo powinieneś pragnąć. A jeżeli nie, cóż za korzyść mieć będziesz, choćbyś cały świat zyskał, gdy na duszy szkodę poniesiesz?

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

„Wielbi dusza moja Pana (...). gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 46. 49). Maryja, wniebowzięta w imieniu całego ludu Bożego uwielbia Trójcę Świętą w dziele odkupienia, którego jest współuczestniczką. Ojcze najlepszy: Tyś Matkę Jezusa i moją przyjął do nieba, aby mnie wspierała w pielgrzymowaniu do Ciebie. Uwielbiam Cię. Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy wniebowzięcia Maryi.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Prośmy Matkę Najświętszą, aby nauczyła nas swego milczenia, swej dobroci, swej pokory. Milczenie Twoje, Maryjo, przemawia do mnie, uczy, w jaki sposób razem z Tobą i podobnie jak Ty mogę zachować wszystkie sprawy w głębi serca, tak jak Ty to czyniłaś, nie odpowiadać, kiedy jestem oskarżana albo upominana, i modlić się zawsze w ciszy serca, tak jak Ty to czyniłaś... Naucz mnie, tak jak uczyłaś Jezusa, aby moje serce było ciche i pokorne, i abym sławiła naszego Ojca. (...) Najświętsza Maryja Dziewica (...) jest naszą siłą i naszym wspomożeniem, jest przyczyną naszej radości, my staramy się naśladować Ją i obdarowywać radością innych.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1). „Córko moja, Kościół wychwala Mnie I czci. rozpamiętując moje Niepokalane Poczęcie. Ludzie podziwiają cuda, które Pan zdziałał we Mnie. i piękno, którym Mnie przyodział. (...) Ten, który jest Bogiem odwiecznym. wybrał Mnie na swoją Matkę i obsypał wyjątkowymi łaskami. Jakie nie były udziałem żadnego stworzenia. Cała piękność jaśniejąca we Mnie jest odblaskiem doskonałości Wszechmocnego. a wszystkie pochwały do Mnie skierowane wysławiają Tego, który będąc moim Stworzycielem i Panem, chciał ze Mnie uczynić swa, Matkę”.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Maryjo, z duszą i ciałem wzięta do nieba, jesteś Wielką Pieczęcią Roku Jubileuszowego. Dzięki wezwaniom Ojca Świętego coraz częściej rezygnuje się na świecie z wykonywania kary śmierci. Staramy się naśladować naszego Ojca, który „nie chce śmierci grzesznika,~ lecz aby się nawrócił i miał życie”. W Koloseum umieszczono monumentalną instalację świetlną przeciwko karze śmierci. Jeśli gdziekolwiek na świecie była ona zniesiona lub wyrok został zawieszony, zapalano ją na czterdzieści osiem godzin. Maryjo, spraw, aby troska o każde życie ludzkie przejawiała się nie tylko w jubileuszowych inicjatywach.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Na co czekasz, czego się spodzie wasz, za czym tęsknisz, człowieku, konsumencie dóbr jałowych jak proch? Czy wiesz, że w twoim miotaniu się, pożądaniu, gonitwie jest największa z tęsknot — za niebem? Trzeba ją nazwać po imieniu i pozwolić, by w tobie rosła... A może już tutaj i te raz porwie cię ona na przedproże nieba. I już wtedy nic cię od niego nie odwiedzie, tak jak Ciebie, Maryjo, porwana tam tęsknotą za Synem.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Moja ukochana Matko — Matko Różańca świętego — w Tobie pokładam nadzieję, Tyś zwyciężyła szatana. Ty zwyciężysz we mnie dzięki łasce Twego Boskiego Syna wszystko, co się we mnie sprzeciwia królestwu Jego Miłości. Maryja najlepszą cząstkę obrała, która od Niej odjęta nie będzie”. Cóż to za cząstka, siostry moje? Oto miłować Jezusa, żyć dla Jezusa, cierpieć z Jezusem, oddać się Jezusowi, umrzeć z Jezusem, zmartwychwstać z Nim, wieść życie tu, na ziemi, które zakończy się wiernym posiadaniem Go w niebie.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 


To konsekwencja Niepokalanego Poczęcia. Bezgrzeszne nie przemija, nie rozpada się. Owoce łaski i kontemplacji trwają wiecznie. Wyobraźnia ludowa rozwinęła tę prawdę wcześniej niż uczoność. Radosny pogrzeb Maryi nie jest wcale pogrzebem, ale triumfalnym pochodem do domu Ojca. Wśród radosnego śpiewu i muzyki weselnej, wśród kwiatów i tańca odprowadzamy Maryję do domu Ojca. Ona nas poprzedza, a tęsknota staje się miarą naszej miłości. Módlmy się o łaskę życia bez grzechu dla nas wszystkich.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Maryja wniebowzięta jest naszą jedyną najprzemożniejszą Pośredniczką, przez którą możemy wszystko otrzymać. Ona została wzięta do nieba, aby tam, stojąc po prawicy swego Syna, przyczyniała się za nami jako za swymi dziećmi zostającymi na tej ziemi wygnania. (...) Uczcij Ją, zatem jako Matkę nieustającego ratunku, tul się pod płaszcz Jej opieki, zwracaj się do Niej we wszystkich potrzebach, wzywaj często Jej przyczyny i przypominaj Jej, że w tym celu została Jej udzielona ta wielka chwała.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

W dniu śmierci Maryi Jej serce było całkowicie oderwane od rzeczy stworzonych, a spalała Ją ta Boża miłość, którą żyta zawsze (...). Zostaje wzięta do raju w towarzystwie niezliczonych rzesz aniołów i samego Jej Syna (...). Bóg Ją bierze w ramiona, błogosławi i ustanawia Królową wszechświata, Wywyższając ponad wszystkich aniołów i świętych. Jeśli więc teraz umysł ludzki, jak mówi Apostoł, nie może zrozumieć ogromnej chwaty, którą Bóg przygotowuje w niebie swoim sługom miłującym Go na tej ziemi, to jak pojmie chwałę przygotowaną przez Niego swej Najświętszej Matce, która na ziemi kochała Boga więcej niż wszyscy święci i aniołowie? Ukoronowanie Matki Bożej Radujmy się razem z Maryją, bo Bóg wywyższył ją w niebie  I posadził na najwyższym tronie Cieszymy się z tego, ponieważ nasza Matka, wstępując pełna chwaty do nieba, chociaż pozbawiła nas swojej obecności, nie odebrała swojej miłości. Co więcej, będąc w niebie bliżej Boga i w większej jedności z Nim, lepiej zna nasze biedy, współcierpi z nami i skuteczniej może nam pomóc(...). Jeśli litość Maryi względem nas była tak wielka, kiedy żyła jeszcze na ziemi, to o wiele większa jest teraz, gdy króluje w niebie. Starajmy się, więc służyć naszej Królowej, czcijmy ją i kochajmy, jak tylko możemy.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Bóg, wynosząc Maryję do chwaty niebieskiej i niejako dzieląc się z Nią swoim królestwem (...)? sobie zostawia sprawiedliwość, a Jej miłosierdzie (..).  Oczy Maryi  to oczy Matki Miłosierdzia, które są bezustannie zwrócone  na grzeszników i otwarte na ich nędzę (..~). Od Niej nikt, ktokolwiek się do Niej ucieka, nie jest zawiedziony. Ona nie odmawia nikomu pomocy, jest, bowiem Królową nieba, Matką Miłosierdzia, radością sprawiedliwych, a dla grzeszników bramą wiodącą (.~.).  Czcijcie Maryję,  kochajcie Maryję i ufajcie Maryi, modląc się do Niej sercem, a będziecie zbawieni.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle I męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.

 

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

bullet

Wniebowziecie

 tajemnice rozancowe  rozwazania rózancowe  odmawianie rozanca  jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne c T\TC4.htm

 

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Wniebowziecie NMP Tajemnica chwalebna 4 wniebowziecie Maryi Tajemnice chwalebne Rózaniec swiety rozwazania. wniebowziecie, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnica wniebowziecia, tajemnica chwalebna rózanca ,tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Wniebowziecie NMP Tajemnica chwalebna 4 wniebowziecie Maryi Tajemnice chwalebne Rózaniec swiety rozwazania.

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wmiebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi, wniebowziecie nmp, wniebowziecie maryi, tajemnica chwalebna 4, wniebowziecie nmp, tajemnica wniebowziecia, wniebowziecie maryi,

 

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]