Wniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebnaWniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebnaWniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebna       Wniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebnaWniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebna

Wniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebna rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

Wniebowstąpienie - Tajemnica 2 Chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam mieszkanie ”(J 14,2). Tak zapowiedział Chrystus swoje Wniebowstąpienie i jego znaczenie dla każdego z nas. Miejsce w domu Ojca jest przydzielone tym, którzy uwierzyli i rozpoznali Chrystusa w głodnym, bezdomnym, cierpiącym i udzielili Mu pomocy. Ci usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni, Ojca mego, weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane wam od założenia świata”. Panie mój i Mistrzu, naucz mnie widzieć i słyszeć Twój głos prośby o moją pomoc wypowiadanej ludzkim głosem i poprzez ludzkie biedy. Obym nie zapomniał Twoich słów: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt. 25,40).

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

Wniebowstąpienie Jezusa. Tajemnica 2 chwalebna

JAN KOCHANOWSKI (153O-1584)

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k”woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,

Tobie k”woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci Jezu, że Jesteś z Nami. My sami z siebie nic nie możemy uczynić - jesteśmy źli i słabi. Ty o tym wiesz i dlatego zostałeś z nami by nas wspierać. Nie dozwól Panie byśmy wątpili jak niektórzy kiedyś, lecz byśmy za przykładem Twojej Najświętszej Matki trwali w wierze. Ty przecież możesz wszystko wiec nie lękajmy się, lecz weźmy udział w głoszeniu Dobrej Nowiny tak jak nam to poleciłeś.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Własną mocą wstępuje Chrystus do nieba. Wypełnił dzieło naszego odkupienia i powraca do domu Ojca. Odchodzi od nas, ale tak na prawdę nigdy nas nie opuści, bo jego misja nie jest jeszcze ukończona. Zapowiada zesłanie pocieszyciela - Ducha Świętego, którego będą potrzebować ci, co wkrótce wyruszą we wszystkie strony świata by głosić jego słowo, by rozpowiadać radosną nowinę o odkupieniu. Porzucą swoje rybackie osady i ruszą za morza do obcych krajów by ludzi mówiących setkami języków zgromadzić w jedną bożą rodzinę. Zegna się Jezus z apostołami i Matką swoją, ale to dziwne pożegnanie, bo bez smutku i łez. Nie ma na nie miejsca, bo przecież wszyscy widzą nadludzką światłość, chwałę Jezusa i zapowiedź tego, co nas czeka w niebieskiej ojczyźnie. Nie zapomni o nas, przygotowuje nam mieszkanie w niebie. I tylko leszcze chwila”, a znów powróci, aby sądzić świat. My zaś nie traćmy nadziei. Maryja też nie została od razu wzięta do nieba. I Ona musiała czekać i ufać. Ona nas umocni w radosnej nadziei na wieczne zbawienie i szczęście. Dziękujemy Ci za to Chryste i prosimy abyś posyłał nas na swoje żniwo i abyśmy zawsze świadczyli o Tobie przed innymi ludźmi i odważnie głosili twoją nowinę.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

 Z Ewangelii Św. Marka dowiadujemy się, jak Jezus ukazał się jedenastu Apostołom podczas ich posiłku i mówił do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą; W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie" Po rozmowie z nimi Pan Jezus błogosławił im i własną mocą wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Jezus współdziałał z nimi i potwierdzał ich naukę znakami. Matka Najświętsza, chociaż pogrążona w tęsknocie, była spokojna i zdana na Boga, a w Jej sercu nie było ani jednego drgnienie innego, Dziękujemy Ci za to Matuchno, ze umacniasz w radosnej nadziei na wieczne zbawienie, na szczęście w niebieskiej ojczyźnie. Dziękujemy ci za to Chryste, chcemy Twoje plany realizować, abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus;

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Pomyśl, że nie jesteś stworzony do życia ziemskiego, lecz dla nieba. Niebo to twoja ojczyzna. Tam masz twego Ojca, którym jest Bóg, twą Matkę, którą jest Najświętsza Maryja, i twoich braci, przyjaciół I towarzyszy, którymi są aniołowie i święci. Jesteś na ziemi pielgrzymem. Na ziemi nie doświadczysz pełni. Wszystko zajmuje cię przez jakiś czas, a potem nuży. Kochaj Boga prawdziwie, pragnij gorliwie pójść do nieba, przysposabiaj się, gromadząc dobre uczynki, I bądź zawsze gotowy.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

 „Ja Ciebie, [Ojcze], otoczyłem chwałą na ziemi przez to. że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą. którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat po- wstał” (J 17, 4-5). Ojcze najlepszy: Wniebowstąpienie Chrystusa jest rękojmią mojego uwielbienia. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Jezus wybrał nas sobie tak, jak wybrał kiedyś Apostołów (...). Powinniśmy żyć w przekonaniu, że należymy do Niego i nie pozwolić, by cokolwiek, nawet najdrobniejszego, oddalić nas od tej przynależności, Od Jego miłości (...). Po wniebowstąpieniu Jezusa Matka Boża w szczególny sposób opiekowała się Apostołami pierwszego Kościoła. Również dzisiaj Matka Boża otacza nas swą macierzyńską opieką.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Bądźcie świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę (Kol 3, 23-24). „W moim Królestwie Ja sam przedstawię ciebie Dworowi niebieskiemu. To Ja przygotuję tunikę, w którą cię oblekę. Jest ona utkana z moich najcenniejszych zasług i ubarwiona w purpurze mojej Krwi. Nie bój się niczego, żyj pokojem i ufnością... Jestem twoim Życiem i Siłą... Jestem cały dla ciebie i nigdy cię nie opuszczę. Ukochałem cię i obroniłem. Kocham cię I bronię! Będę cię kochał i bronił zawsze!”.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Gdy wielkie niebo jakoby za daleko, to produkuje się nieba malutkie i bliziutko. Małe raje za ileś tam złotych, spełniające bardzo przy ziemne tęsknoty. Powiedz, za jakim niebem tęsknisz, a powiem ci, jakie masz serce. Czy wielkie jak przestwór, czy małe jak orzeszek. Miejsce w niebie nie należy się nam ot tak, po prostu. Tyle będzie go tam dla nas, ile nieba przychylimy tutaj komuś w beztroskiej hojności, jak Ty, Maryjo, Furtko do nieba.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Oczami duszy wpatrywałam się i uwielbiałam mego Boskiego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, jak On po chwalebnym wniebowstąpieniu swoim siedzi w chwale i tryumfie po prawicy Ojca swego Przedwiecznego, pełen majestatu, wielkości i chwały, a siedzi jako Pan i Bóg, i Król, i nasz Pośrednik. Rany Jego najświętsze najjaśniejszym blaskiem jaśniejące błagają o miłosierdzie dla nas, przypominają Ojcu Przedwiecznemu wszystko to, co Chrystus Pan dla nas wycierpiał, i ściągają na nas Jego miłosierdzie. One proszą, błagają za nami, zasłaniają nas przed sprawiedliwością Bożą.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim, wstępować do nieba. Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem nieba w wieczności. Tego nieba nie można już utracić. Módlmy się o silę do przebaczania naszym winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinień.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Zrozumiej, jak konieczną była obecność Maryi, gdy Chrystus wstępował do nieba i dla nas je otwierał. Ona ubolewała nad tym, że niebo było przez tak długi czas zamknięte dla ludzi, i prosiła pokornie o jego otwarcie. Pragnąc chwały Syna swego, a nie pamiętając o sobie, przyspieszyła swoją modlitwą Jego wniebowstąpienie. Podziwiaj, że tak wielkie dzieło miało się stać za Jej przyczyną, i rozważ, jak wielka wdzięczność należy się tej miłościwej Matce Boga i naszej, która sprawiła, że żyjąc bogobojnie, możemy się spodziewać wejścia do nieba bez wyczekiwania w otchłaniach, jak było przedtem. Składaj Jej dzięki za wszystkich.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

Maryjo adorująca Jezusa odchodzącego do Ojca. Dzisiaj młodzi ludzie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują Ojca, Jego przebaczającej miłości. Na spotkaniu z Janem Pawłem w Rzymie w Roku Jubileuszowym ponad dwa miliony młodzieży entuzjastycznie wsłuchiwało się w słowa Ojca-Pasterza, której on tak bardzo ufa. Lednica, Taiz, przystanek Woodstock, to czasem entuzjastyczne, a czasem rozpaczliwe wołanie do Ojca. Daniel Ange, benedyktyn, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży, powiedział, że polska młodzież odegra strategiczną rolę w Europie w trzecim tysiącleciu. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkich młodych Polaków.

 

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

 

 

bullet

Wniebowstapienie.

rozaniec  rozwazania rozancowe   rózaniec jak odmawiac  jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne *

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Wniebowstapienie Tajemnica chwalebna 2 Wniebowstąpienie Jezusa Tajemnice chwalebne Rózaniec swiety rozwazania.  wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstąpienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstąpienie pana jezusa ,tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Wniebowstapienie Tajemnica chwalebna 2 Wniebowstąpienie Jezusa Tajemnice chwalebne Rózaniec swiety rozwazania.

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna 2, Wniebowstapienie rozwazania, wniebowstapienie jezusa, wniebowstapienie pana jezusa wniebowstapienie jezusa,

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]