Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna        Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna

Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna rozważania różańca

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

 

Tajemnica 1 Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa Zmartwywstanie Pańskie

„Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma i rzekł do Nich: Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom” (Łk 24,45).Wydarzenia zapowiadane przez Pisma, a realizowane w życiu i przez życie Jezusa z Nazaretu, zmieniły bieg historii, a ludzkości dały nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został za- proszony do uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Współuczestniczyć w Zmartwychwstaniu Chrystusa może ten, kto Go w życiu naśladuje w dźwiganiu krzyża i razem z Nim umiera. Umocnij, Panie, moje kroki na Twoich ścieżkach, abym nigdy z nich nie zszedł, ale wiernie trwał przy Tobie.

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

WOJCIECH BĄK

TWYM ZMARTWYCHWSTANIEM ŻYJĘ!... Zmartwychwstanie Jezusa. Tajemnica 1 chwalebna

 

Twym zmartwychwstaniem żyję! Ono śmierć

Mojego życia w Twoje życie zmienia —

I oddech Twój rozszerza moją pierś,

I światłość Twa mą ciemność rozpromienia.

 

I jestem pełny Ciebie! Czuję: Ty

Stanąłeś we mnie - i trwasz zmartwychwstały

I Twoją krwią tętno krwi mojej drży,

I hańba ma jest pełna Twojej chwały!

 

Grobowca mego odrzucony kamień,

Zrzucone śmierci mego życia pęta

I Ty podnosisz w mym ramieniu ramię,

 

I w głosie hańby mej brzmi moc Twoja święta —

I Tyś jest we mnie - a ja w Tobie, Panie!

I żyję Twoim wielkim zmartwychwstaniem!

 

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Posłaniec z niebios mówi – “Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi”. Jak bardzo Jezus ukochał Piotra. Ten Piotr, który Go się trzykrotnie wyparł ciągle zajmuje tak ważne miejsce wśród przyjaciół Jezusa. Jezus mu wybacza i to w taki sposób, jakby nie pamiętał, co się stało przedtem. Tylko On – Zmartwychwstały jest tak potężny, że może darować Piotrowi. On wybacza także i mnie i ciągle na nowo zalicza mnie do swoich przyjaciół. Naśladujmy Go w tym wybaczaniu sobie wzajemnie.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba. Postać jego była jak błyskawica „ a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Na zwykłych ludzkich grobach widnieją napisy „Tu spoczywa ten, czy ów”, na mogile Chrystusa natomiast, trzeba byłoby umieścić napis Zmartwychwstał" Pusty grób jest ostatecznym dowodem, prawdziwości Jego posłannictwa. Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy spośród tych, co umarli. Przez to zerwał pęta śmierci. Wrogowie odrzucili Go i stracili jako bluźniercę, a tymczasem zmartwychwstanie dowodzi, że jest prawdziwie Synem Bożym, obiecanym Zbawicielem. Zmartwychwstanie daje nam pewność, że my także kiedyś powstaniemy. Każdy z nas niesie krzyż. Nie martwmy się tym jednak, bo właśnie on jest drogą i bramą do nowego życia. Jeśli razem z Chrystusem współcierpimy, razem z Nim mamy też udział w Chwale Ojca. Często pytamy się Gdzie jest nasz dom? Pamiętajmy, jednak, że nie na ziemi. Nasz dom jest tam, gdzie mieszka nasz zmartwychwstały Pan, z którym zjednoczymy się na wieczność i w którym będziemy w pełni uczestniczyć. Już na chrzcie Chrystus obudził nas ze śmierci grzechu i dał nam udział w swoim Boskim życiu. Jego życie w nas jest jeszcze obecnie ukryte, ale stanie się ono jawne, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. To w Tobie Panie zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę przyszłej nieśmiertelności, albowiem życie nasze zmienia się, ale się nie kończy, gdyż znajdziemy u Pana wieczne mieszkanie. Maryjo, Matko zmartwychwstałego Pana, naucz nas modlitwy zjednoczenia z chwalebnym Panem, by pośród walki, jaką jeszcze toczymy, serca nasze wypełniał pokój.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie, więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Chrześcijanie, którzy odpowiednio przygotowani przystępują do świętych sakramentów pokuty I Komunii, zmartwychwstają do życia duchowego, z tą jednak różnicą, że ci, co rezygnują z bliższych i dalszych pokus, tak jak Jezus pozostawił w grobie chustę i całun, nie grzeszą więcej. Ci natomiast, którzy po nawróceniu nie wyrzekają się odległej choćby okazji do grzechu, grzeszą znowu, podobnie jak Łazarz, który zabrawszy ze sobą chustę i całun, umarł po raz drugi. A zatem zmartwychwstań naprawdę, tak jak Jezus, rezygnując z wszelkich okazji do grzechu. W ten sposób dostąpisz zbawienia.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Chwalcie Pana wszystkie narody. Wystawiajcie Go wszystkie ludy. bo Jego miłosierdzie nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki (Ps 116. 1-2). Zmartwychwstanie Jezusa jest utwierdzeniem miłosierdzia Bożego wobec ludzi i potwierdzeniem Jego wierności. Ojcze najlepszy: Zmartwychwstanie Twego Syna jest moim powołaniem do nowego życia. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Radość zmartwychwstałego Pana jest blaskiem miłości Ojca. Radość Jezusa jest nadzieją na wieczne szczęście. Jest palącym płomieniem miłości. Wielkanoc przynosi tę radość. Należy jednak pamiętać, że nie ma radości bez ofiary. To, dlatego Wielki Piątek poprzedza Wielkanoc. (...) O Boże (...) użycz mi silnej woli, abym mogła sięgać tam, gdzie sięgać najbardziej się waham, i wzniecać miłość tam, gdzie mnie odtrącono; użycz mi łaski, bym mogła w ciemnościach dojrzeć znak wiary, abym potrafiła ją zachować w samym środku zwątpienia.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Wiara jest poręką tych których się spodziewamy, dowodem innych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11, 1). „Moje ręce są dla ciebie, aby cię podtrzymywać... Moje stopy, aby iść za tobą i nigdy nie zostawiać cię samej... Moje Serce jest całe miłością, otwarte na zawsze... Jestem Słońcem, w którego świetle odkrywasz swoją nędzę, tym większą ją widzisz, tym bardziej powinna rosnąć twoja czułość i miłość do Mnie. Jeśli twoja dusza nie jest zdolna wydać żadnego owocu, oto Ja, Ogrodnik, który ją uprawia, poślę promień słońca, (..„) a moja dłoń rzuci ziarno...  Pozostań mała! „.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Ileż umierań można przeżyć przed śmiercią. Umieranie ze strachu, umieranie nadziei, woli życia, wiary, umieranie na grzech, umieranie w nas łaski i Boga. Cień śmierci pada i wlecze się za nami. Potęgują go samobójcy, specjaliści od aborcji, eutanazji, głosiciele śmierci Boga. A my tu mamy zmartwychwstanie. Śmierć samą siebie uśmierca, gdy pozwalam Bogu w sobie zmartwychwstać. I ginie wtedy trupi jad, i tętni Życie i Nadzieja. Jak w Tobie, Maryjo, Żywiole Życia.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Raczyłeś sprawić, że odczułam w swej duszy szczęście Twego tryumfu zmartwychwstania. Jakaż to pociecha móc po rozważeniu męki, śmierci i pogrzebu Twojego kontemplować Ciebie tryumfującego nad grzechem, śmiercią i piekłem.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Chrystus powstał z martwych. Żyjemy tą tajemnicą wiary codziennie, kiedy podnosimy się z naszych upadków. Kiedy mimo wszystko dźwigamy się, aby się nie poddać i żyć nadzieją. Kiedy zło zwyciężamy dobrem. Kiedy miłością zwyciężamy nienawiść. W przemijającym kształcie doczesności budujemy wieczne trwanie w miłości przy Chrystusie. Módlmy się o zwycięstwo życia nad śmiercią w każdym z nas na co dzień.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Matko Zmartwychwstałego, zachęcasz nas w tym Roku Jubileuszowym, byśmy nie bali się zostać świętymi. Są nimi i pastuszkowie z Fatimy, i Tomasz More, patron polityków, którego Henryk VIII ściął za to, że pozostał wierny swojemu sumieniu katolika. Rzetelne wypełnianie obowiązków stanu czyni nas współpracownikami Boga. Jak wiele zależy od jednego człowieka, od nielicznych, pokazuje także historia demokracji. Matko, spraw, aby żaden chrześcijanin nie bał się być „człowiekiem pełnym”, dążącym do „pełnej miary świętości”.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Obietnica jest pewna: jeśli umieramy z Chrystusem, to również będziemy żyć razem z Nim; jeśli cierpliwie z Nim cierpimy, to także będziemy królować razem z Nim (por. 2 Tm 2, 11?12). Po zwycięstwie nad nieprzyjaciółmi ziemscy królowie dzielą zdobyte dobra z tymi, którzy walczyli razem z nimi. Tak właśnie postąpi Jezus w dzień sądu:tych wszystkich, którzy trudzili się i cierpieli dla Jego chwaty, uczyni uczestnikami dóbr niebieskich. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Oto cel wszystkich naszych pragnień, tęsknot, myśli i nadziei osiągnąć niebo, aby rozkoszować się Bogiem, kochając Go ze wszystkich sił i  ciesząc się Jego radością. Takie jest znaczenie słów Pana skierowanych do osoby, której daje w posiadanie swoją chwałę: Wejdź do radości swego Pana? (...).  W ten sposób dobro Boga będzie dobrem  błogosławionego, bogactwo Boga jego bogactwem, a szczęście Boga stanie się jego szczęściem.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

            Chrystus, powstawszy z martwych, ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Uczynił to (...)? aby pokazać, jak wielkiej ceny jest u Niego największy nawet grzesznik, który nawraca się całym sercem. (...) Choć zna nas lepiej niż ktokolwiek i widzi nasze złe skłonności (...)? jednak (...) przebacza nam winy i jakże słodko daje nam odczuwać to litościwe przebaczenie (...).  Oddaje się nam tak, jakby do każdego należał całkowicie. (...) Chce nam (...) pokazać, że tylko miłość (...) dopełnia wszystkie braki cnót i sama jedna daje nam prawo do pierwszeństwa w Jego Sercu.

 

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

bullet

Zmartwychwstanie.

tajemnice rozancowe   rozwazania rozancowe odmawianie rozanca  jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne *

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Zmartwychwstanie Tajemnica chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Tajemnice chwalebne Rózaniec swiety rozwazania. zmartwychwstanie, tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnice chwalebne rózanca ,tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Zmartwychwstanie Tajemnica chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Tajemnice chwalebne Rózaniec swiety rozwazania.

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec, tajemnica chwalebna 1, zmartwychwstanie panskie, zmartwychwstanie jezusa, zmartwychwstanie chrystusa, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwalebna 5, zmartwychwstanie rozaniec

 

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]