Modlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesnaModlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesnaModlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesna  Modlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesnaModlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesna

Modlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesna rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

Tajemnica 1 Bolesna - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu

Modlitwa w ogrójcu

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich” (Mt 26,39).Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Przywoływał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, bo jest to jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. Niech się stanie wola Twoja Ojcze, a nie moja — brzmiały ostateczne słowa modlitwy Chrystusa. Mój Mistrzu, naucz i mnie wraz z Tobą przyjmować wolę Ojca. Tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i moje własne.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

JAN ROMOCKI 1925 - 1944 MODLITWA BONAWENTURY

Od wojny, nędzy i od głodu,

Sponiewieranej krwi narodu,

Od łez wylanych obłąkanie

Uchroń nas, Panie.

 

Od niepewności każdej nocy,Modlitwa w Ogrójcu. Tajemnica 1 bolesna

Od rozpaczliwej rąk niemocy,

Od lęku przed tym, co nastanie,

Uchroń nas, Panie.

 

Od bomb, granatów i pożogi.

I gorszej jeszcze w sercu trwogi,

Od trwogi strasznej jak konanie

Uchroń nas, Panie.

 

Od rezygnacji w dobie klęski,

Lecz i od pychy w dzień zwycięski,

Od krzywd - lecz i od zemsty za nie

Uchroń nas, Panie.

 

Uchroń od zła i nienawiści,

Niechaj się odwet nasz nie ziści.

Na przebaczenie im przeczyste

Wlej w nas moc, o Chryste!

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 “Jezus upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Pogrążony w udręce jeszcze silniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię.” Miłosierny Jezu, w wielkiej udręce modliłeś się, prosząc Ojca, aby zabrał kielich cierpienia, gdyby taka była Jego wola. Wtedy, Jezu, byłeś sam, mimo że towarzyszyli Ci Apostołowie. Byli blisko Ciebie, lecz tylko fizycznie, gdyż nie odgadywali Twych myśli, nie odczuwali Twego niepokoju- spali. Bardzo podobnie bywa w życiu: można liczyć na czyjąś fizyczną obecność, na ocieranie się na schodach, na siedzenie z kimś przy stole, ale nikt nie odczytuje naszych myśli, nie rozumie naszego niepokoju i milczącej rozpaczy. Chyba, że człowiek zda sobie sprawę z obecności Boga. W chwili największego zagrożenia wystarczy krótka chwila modlitwy, westchnienie, aby człowiek odnalazł nad sobą “parasol” Bożej Miłości. Często duch jest ochoczy do wypełniania woli Bożej, ale ciało słabe. Bądźmy pewni, że Pan Bóg bardziej zważa na naszego ducha niż ciało. Jezus również odczuwał strach i udrękę w swojej ludzkiej naturze podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, błagając Ojca, by oddalił od Niego kielich goryczy, jeśli to by było zgodne z Jego wolą. Dzięki modlitwie jednak przezwyciężył udrękę i wszechogarniającą rozpacz. Jeśli więc nasza natura odczuwa udrękę spowodowaną cierpieniem, nie należy obawiać się niczego poza grzechem, gdyż dzięki pomocy Bożej nasza wola jest w stanie zwyciężyć wszystko. Modlitwa jest tym niezawodnym środkiem, który zapewnia trwanie przy woli Bożej w każdej chwili naszego życia. Maryjo, naucz nas modlić się w każdej sytuacji, zwłaszcza tej, po ludzku sądząc, beznadziejnej, i z poddaniem przyjmować wszystko z ręki Boga.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Jezus klęczy w ogrodzie na Górze Oliwnej. Przed Nim grzechy wszystkich ludzi, dookoła otacza Go niewdzięczność, niewierność i zdrada. W tę straszną noc wszyscy Go opuszczają. Ci, co Go niedawno chcieli obwołać królem teraz gotują Jego mękę i zgubę. Nad uśpionym w dolinie miastem, na szczycie góry, niejako zawieszony miedzy niebem a ziemią Chrystus bierze gorzki kielich zbawienia. Za grzechy ludzkości Jezus przyjmuje wszystko na siebie. Ale Maryja w tę noc modli się razem z Panem, choć nie ma Jej z uczniami. Ona Niepokalanie Poczęta, będzie nas zawsze wspomagać, abyśmy z łaską Chrystusa zwyciężali grzech. Jesteśmy z Tobą, Służebnico Pańska, w męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Módl się za nami grzesznymi!

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

 

Ogrodzie Oliwny- widok w tobie dziwny,

Widzę Pana Mego na twarz upadłego

Tęskność, smutek strach Go ściska,

Krwawy pot z niego wyciska.

Ach Mój Jezu, mdlejący prawie konający.

Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki

Ochotnie przyjmujesz za nas ofiarujesz.

Anioł Ci się z Nieba zjawia

O męce z Tobą rozmawia.

  Ach Mój Jezu strwożony przed męką zmęczony.

  Kawałek ziemi w Ogrodzie Oliwnym –

  Modlitwa jakby dziecka – pokorna.

  Wyznanie – jałmużna Krwi i potu trwogi konanie.

  Ofiara całopalna, Syn cały oddany

  A oto moje wyznanie – I Ja Tobie oddaje się Panie.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Panie Jezu agonia Twojej modlitwy to początek mojego zbawienia. Ty Królu mój, zbawicielu walczysz o moją duszę. Twoja modlitwa to godzina, w której przyjmujesz moją winę, moje śmiertelne grzechy i miliardy grzechów całego świata. To jeszcze nie droga krzyżowa na Golgotę to tylko ofiara, to tylko modlitwa. Ale jakże wymowna, długotrwała, pobożna, cierpliwa, z miłością i Twoim poświęceniem. Czy moja modlitwa jest tak wytrwała i chętna, pobożna ofiarna za ten cały dzień i spokojną noc, za rodziców i rodzeństwo? Czy umiem zaprosić do modlitwy kogoś bliskiego, męża, żonę, córkę lub brata, czy tylko może zmówię z chęcią pobożnie za nich westchnienie do Boga? A jakże była by milsza Tobie Chryste, gdybym ofiarowała ją za moich wrogów, nieprzyjaciół. Panie, naucz jak uwielbiać i być Ci oddanym. Prosimy Ciebie nasza Matko, Matko naszego zbawiciela abyś nas wspierała swoją cierpliwością i pokorą, i uczyniła nasze serca pełne zapału i małości do modlitwy. Pragniemy to czynić z głębi naszych serc. Wspieraj nas, Matko, matko bolesna, matko modląca się z Jezusem w Ogrójcu.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną! I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł, więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Wielki Czwartek – Wigilia męki i śmierci naszego Zbawiciela. Po ostatniej wieczerzy, po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Ołtarza, Pan Jezus i Jego Apostołowie wyszli w stronę Góry Oliwnej do ogrodu zwanego Getzemani. Kiedy już tam byli, Pan Jezus powiedział do Apostołów: “Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” Następnie oddalił się nieco z Janem, Jakubem i Piotrem, polecił się Ojcu Niebieskiemu i nagle całe morze cierpień przelało się do duszy Jezusa. W wielkim smutku i trwodze rzekł do Apostołów: “Smutna jest dusza moje aż do śmierci” Odszedł znowu nieco dalej, upadł na twarz i tak się modlił: “Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie...” Pan Jezus wiedział doskonale, co się stanie i dlatego przygnębiony, osamotniony, drżał z lęku i pragnął pocieszenia. Według opisów Ewangelistów, Pan Jezus modlił się trzykrotnie do Ojca Niebieskiego, a w przerwach udawał się do Apostołów, lecz zawsze znajdował ich pogrążonych we śnie. Po trzeciej jednak modlitwie rzekł do nich: “Śpicie i odpoczywacie, a oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy wydany będzie w ręce grzeszników. Wstańcie i chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca!” Były to najcięższe godziny w życiu Chrystusa, ponieważ męka w ogrodzie oliwnym ukrzyżowała Jego Duszę i Serce, podczas gdy na Krzyżu – Jego Ciało. Jezu udręczony w nocnej adoracji i modlitwach do Boga Ojca, udręczony pokusą odstąpienia od dzieła Bożego – naucz mnie jak trwać przy Bogu w trudnych chwilach i zgadzać się na krzyż. Wszechmocny, Wieczny Boże, dozwól łaskawie abyśmy pojęli naukę płynącą z Męki Chrystusa i zasłużyli na udział w Jego Zmartwychwstaniu, a co dla zmysłów nie pojęte niech dopełni wiara w nas. Matuchno! Serce Twoje Przenajświętsze przeszył miecz boleści, a ból przewyższył cierpienia wszystkich męczenników, ponieważ przeżywałaś wszystko to, co Twój Syn – nasz Zbawiciel. O Matko Miłosierna, pomóż mi zawsze wytrwać w modlitwach w drodze do Nieba. Tę dziesiątkę Różańca Świętego odmawiamy za rodzinę, która w tym domu gości Ciebie Matko modlitwami, pieśniami, adoracją i kwiatami. Aby na nich spłynęły Twoje błogosławieństwa. Bądź tak łaskawa Królowo Niebios i Ziemi i racz nam także tu wszystkim udzielić po promyczku Łaski, abyśmy mogli godnie i wiernie modlić się dzisiaj. Otwórz nasze serca!

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Ostatnia wieczerza dobiega końca, Jezus i jego uczniowie udają się do ogrodu oliwnego, położonego na zboczu góry. Ze skarpy widać dobrze całe miasto, krzątających się ludzi, zajętych swoimi obowiązkami. Jezus z wysoka ogląda to żyjące swoim rytmem ludzkie mrowie. Ruch powoli zanika, zgiełk milknie, a w oknach pojawiają się pierwsze światła. Świerszcze rozpoczynają swój wieczorny koncert, a noc otula wszystko dokoła do snu. Chłodny wieczorny powiew niesie spokój i ciszę nic, więc dziwnego, że apostołom kleją się oczy a nogi uginają się do utęsknionego odpoczynku. Ale dla Jezusa ta noc jeszcze nie dobiegła końca, nie na spoczynek za swymi uczniami tu przyszedł, ale by na chwilę pomodlić się przed długą podróżą, drogą, która go zaprowadzi na wzgórze czaszki. Miasto w dole śpi nieświadome tego, co wkrótce nastąpi, śpią też uczniowie i tylko szatan wydaje się nie spać. Zadufany w swojej przebiegłości szykuje pułapkę, w którą sam się wkrótce złapie. Jeszcze tylko jedna chwila a dzień zamieni się zupełnie w noc jeszcze tylko trochę a ciemność zamieni się w blask, jeszcze tylko chwilka a spokój zmieni się w krzyk. Dziwna to noc łącząca jakby dwa światy, dwie epoki. Wszystko wydaje się zmieniać swoje znaczenie i wymowę. Jeszcze tylko parę słów do Ojca jeszcze jedna chwila wahania, jeszcze jedno spojrzenie na Jerozolimę. Jutro oblicze tego miasta i świata zostanie odmienione na zawsze obmyte jego najświętszą krwią. Jezu uwielbiamy Cię na wzgórzu oliwnym. Bądź z nami na wzgórzach naszego życia, bądź, gdy stoimy przed wyborami i gdy się wahamy. Pomagaj nam podejmować decyzje, które są zgodne z Twoją wolą i z wolą ojca.

Zatrzymaj się, okaż Jezusowi współczucie, żałuj za grzechy, widząc, że popełniając je, obraziłeś tak dobrego Boga. Pracuj nad własnym zbawieniem I po staraj się, aby z twojego powodu nie poszły na marne cierpienia Boskiego Odkupiciela. Bądź twardy, nieugięty i wytrwały w modlitwie. Naśladuj Jezusa, który ani w smutku, ani w trwodze nie przerywa modlitwy, a wprost przeciwnie ? przedłuża ją I odmawia z większą gorliwością

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Wielki Czwartek – Wigilia męki i śmierci naszego Zbawiciela. Po ostatniej wieczerzy, po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Ołtarza, Pan Jezus i Jego Apostołowie wyszli w stronę Góry Oliwnej do ogrodu zwanego Getzemani. Kiedy już tam byli, Pan Jezus powiedział do Apostołów: “Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” Następnie oddalił się nieco z Janem, Jakubem i Piotrem, polecił się Ojcu Niebieskiemu i nagle całe morze cierpień przelało się do duszy Jezusa. W wielkim smutku i trwodze rzekł do Apostołów: “Smutna jest dusza moje aż do śmierci” Odszedł znowu nieco dalej, upadł na twarz i tak się modlił: “Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie...” Pan Jezus wiedział doskonale, co się stanie i dlatego przygnębiony, osamotniony, drżał z lęku i pragnął pocieszenia. Według opisów Ewangelistów, Pan Jezus modlił się trzykrotnie do Ojca Niebieskiego, a w przerwach udawał się do Apostołów, lecz zawsze znajdował ich pogrążonych we śnie. Po trzeciej jednak modlitwie rzekł do nich: “Śpicie i odpoczywacie, a oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy wydany będzie w ręce grzeszników. Wstańcie i chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca!” Były to najcięższe godziny w życiu Chrystusa, ponieważ męka w ogrodzie oliwnym ukrzyżowała Jego Duszę i Serce, podczas gdy na Krzyżu – Jego Ciało. Jezu udręczony w nocnej adoracji i modlitwach do Boga Ojca, udręczony pokusą odstąpienia od dzieła Bożego – naucz mnie jak trwać przy Bogu w trudnych chwilach i zgadzać się na krzyż. Wszechmocny, Wieczny Boże, dozwól łaskawie abyśmy pojęli naukę płynącą z Męki Chrystusa i zasłużyli na udział w Jego Zmartwychwstaniu, a co dla zmysłów nie pojęte niech dopełni wiara w nas. Matuchno! Serce Twoje Przenajświętsze przeszył miecz boleści, a ból przewyższył cierpienia wszystkich męczenników, ponieważ przeżywałaś wszystko to, co Twój Syn – nasz Zbawiciel. O Matko Miłosierna, pomóż mi zawsze wytrwać w modlitwach w drodze do Nieba. Tę dziesiątkę Różańca Świętego odmawiamy za rodzinę, która w tym domu gości Ciebie Matko modlitwami, pieśniami, adoracją i kwiatami. Aby na nich spłynęły Twoje błogosławieństwa. Bądź tak łaskawa Królowo Niebios i Ziemi i racz nam także tu wszystkim udzielić po promyczku Łaski, abyśmy mogli godnie i wiernie modlić się dzisiaj. Otwórz nasze serca!

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Były to dla Jezusa najcięższe chwile w życiu. Uważa się, że męka w Ogrodzie Oliwnym była bardziej dotkliwa niż ukrzyżowanie. Wtedy, bowiem ukrzyżowane zostały Jego serce i dusza, podczas gdy na krzyżu — Jego ciało... A że podczas owej godziny było to dla Jezusa tak bardzo trudne do zniesienia, świadczą słowa, jakie wyrzekł: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”. Stąd wiemy, że pragnął pocieszenia. (...) Jezus nakazuje: czuwajcie i módlcie się (...). Tylko czuwając i modląc się, możemy pozostać Jemu wierni.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Można życie przedrzemać. Można żyć jak lunatyk... Jak pod władzą hipnotyzera. Uciekać przed każdym bólem, przykrością, prawdą w znieczulenie, otępienie, bezmyślność. Ale można i czuwać. Do bólu wpatrzeć się w oczy cierpieniu, w którym Bóg przychodzi. I pytać: jak będzie, Boże, lepiej, pożyteczniej, zbawienniej? Nie po mojemu, ale po Twojemu. Pomóż, Maryjo, powiedzieć TAK, gdy jest najboleśniej.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Moja dusza jęczała jak w czyśćcu. Zdawało mi się, że wszystko zamarło we mnie dla Pana Boga: i wiara, i ufność, miłość, i oddanie się Bogu. Zdawało mi się, że siły i życie ulatują ze mnie, lecz we wszystkim zdawałam się na wolę Pana Jezusa, aby spełniło się we wszystkim Jego upodobanie we mnie.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Bolesna Matko czuwająca przy swoim Synu. Tak wielu ludzi uzależnionych jest od woli innych. W naszych spiżarniach znajdują się zapasy zdolne nakarmić wielu głodnych. W rękach niewielu ludzi znajdują się dobra, które mogłyby nasycić wszystkich ubogich tego świata. Od decyzji niewielu państw zależy redukcja zadłużenia krajów najbiedniejszych, które popadają w coraz większą nędzę. Matko, spraw, by każdy, kto usłyszy to wezwanie, nie wahał się okazać miłosierdzia potrzebującym, jeśli sam miłosierdzia chce dostąpić.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Modlitwa w Ogrójcu jest jak zwiastowanie. Podobnie jak zwiastowaniu Maryi towarzyszy ogromna samotność i ten fundamentalny akt decyzyjny, od którego wszystko zależy, tak samo i teraz, podczas modlitwy w Ogrójcu — samotność i decyzja. Jakże małe są inne sprawy i troski! Trzeba raz zdecydować: jestem do Twojej dyspozycji. Wszystko inne jest już tylko konsekwencją. Nawet nie decydując, podejmuję przecież decyzję. Nie da się uciec przed daniem odpowiedzi Bogu. Módlmy się, aby nasza odpowiedź Bogu była zawsze pozytywna.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Scena w Getsemani jest dla nas pobudką i zachętą, byśmy uczynili wysiłek woli i przyjęli z całkowitym poddaniem cierpienia, które zsyła na nas i które dopuszcza Bóg: ?Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie? (Łk 22, 42). Te rozdzierające słowa zarazem uzdrawiają przez to ze uczą, do jakiego stopnia heroizmu może i powinien  dojść chrześcijanin, który cierpi z Chrystusem cierpiącym, a także dają ostateczną pewność zdobycia ogromnych zasług wypływających  z życia Bożego w nas,  które dzisiaj jest życiem łaski, a jutro będzie życiem w chwale.

 

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

bullet

Modlitwa w ogrójcu.

bullet

Tajemnica bolesna 1

 tajemnice rozanca  rozwazania odmawianie rozanca  jak odmawiac rózaniec tajemnice  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne   tajemnica radosna  tajemnice radosne  T\TB1.htm

 

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Modlitwa w ogrójcu Tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu rózaniec tajemnica 1 Rózaniec swiety rozwazania. ogrójcu, tajemnica bolesna, modlitwa w ogrójcu, rózaniec tajemnica bolesna, rózaniec tajemnice bolesne, modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna rozwazania ,tajemnica bolesna, tajemnice bolesne, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Modlitwa w ogrójcu Tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu rózaniec tajemnica 1 Rózaniec swiety rozwazania. MODLITWA W OGRÓJCU Tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu rózaniec tajemnica 1
ogrójcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, ogrójcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1 modlitwa w ogrojcu, tajemnica bolesna 1, modlitwa w ogrojcu, rózaniec modlitwa w ogrojcu

 

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]