Przemienienie Pańskie.  Tajemnica 4 światłaPrzemienienie Pańskie.  Tajemnica 4 światłaPrzemienienie Pańskie.  Tajemnica 4 światła       Przemienienie Pańskie.  Tajemnica 4 światłaPrzemienienie Pańskie.  Tajemnica 4 światła

Przemienienie Pańskie.  Tajemnica 4 światła rozważania różańca.

Home
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

tajemnice rozanca 4 tajemnice rozanca tajemnice rozanca
ustanowienie 4 ustanowienie ustanowienie
rozwazania 4 rozwazania rozwazania
zmartwychwstanie 4 zmartwychwstanie zmartwychwstanie
przemienienie 4 przemienienie przemienienie
zeslanie 4 zeslanie zeslanie
narodzenie Pana Jezusa 4 narodzenie Pana Jezusa narodzenie Pana Jezusa

narodzenie 4 narodzenie narodzenie
nawiedzenie 4 nawiedzenie nawiedzenie
odmawianie rozanca 4 odmawianie rozanca odmawianie rozanca
odnalezienie 4 odnalezienie odnalezienie

znalezienie Jezusa 4 znalezienie Jezusa znalezienie Jezusa
ofiarowanie 4 ofiarowanie ofiarowanie

nauczanie Jezusa 4 nauczanie Jezusa nauczanie Jezusa
rózaniec swiety 4 rózaniec swiety rózaniec swiety
rózaniec jak odmawiac 4 rózaniec jak odmawiac rózaniec jak odmawiac
rózaniec rozwazania 4 rózaniec rozwazania rózaniec rozwazania
tajemnice chwalebne 4 tajemnice chwalebne tajemnice chwalebne
zeslanie ducha swietego 4 zeslanie ducha swietego zeslanie ducha swietego
zwiastowanie 4 zwiastowanie zwiastowanie
tajemnica swiatla 4 tajemnica swiatla tajemnica swiatla
wniebowstapienie 4 wniebowstapienie wniebowstapienie

wniebowstapienie maryii 4 wniebowstapienie maryii wniebowstapienie maryii
wniebowziecie maryi 4 wniebowziecie maryi wniebowziecie maryi
wniebowziecie nmp 4 wniebowziecie nmp wniebowziecie nmp

cierniem ukoronowanie Cierniem ukoronowanie cierniem ukoronowanie

droga krzyzowa 4 droga krzyzowa droga krzyzowa

przemienienie panskie 4 przemienienie panskie przemienienie panskie

zmartwychwstanie Jezusa zmartwychwstanie Jezusa zmartwychwstanie Jezusa
tajemnice swiatla 4 tajemnice swiatla tajemnice swiatla
ukrzyzowanie 4 ukrzyzowanie ukrzyzowanie
tajemnice chwalebna 4 tajemnica chwalebna tajemnica chwalebna
Ukoronowanie 4 Ukoronowanie Ukoronowanie
tajemnica radosna 4 tajemnica radosna tajemnica radosna
tajemnice bolesne 4 tajemnice bolesne tajemnice bolesne

tajemnica bolesna 4 tajemnica bolesna tajemnica bolesna
tajemnice radosne 4 tajemnice radosne tajemnice radosne

ustanowienie Eucharysrii 4 ustanowienie Eucharystii ustanowienie Eucharystii
smierc Jezusa na Krzyzu 4 smierc Jezusa na Krzyzu smierc Jezusa na Krzyzu
dzwiganie 4 dzwiganie dzwiganie
nawiedzenie nmp 4 nawiedzenie nmp nawiedzenie nmp
objawienie panskie 4 objawienie panskie objawienie panskie
ofiarowanie panskie 4 ofiarowanie panskie ofiarowanie panskie
tajemnice rózancowe 4 tajemnice rózancowe tajemnice rózancowe
zwiastowanie maryi 4 zwiastowanie maryi zwiastowanie maryi

Ubiczowanie 4 biczowanie biczowanie

Ubiczowanie jezusa 4 biczowanie jezusa biczowanie jezusa
modlitwa w ogrojcu 4 modlitwa w ogrójcu
modlitwa w ogrojcu

Ukoronowanie NMP 4 Ukoronowanie NMP Ukoronowanie NMP
modlitwa w ogrojcu 4 ogrójcu
modlitwa w ogrojcu

chrzest jezusa w Jordanie 4 chrzest Jezusa w Jordanie chrzest Jezusa w Jordanie
cierniem ukoronowanie 4 Cierniem ukoronowanie cierniem ukoronowanie

chrzest 4 chrzest chrzest
nauczanie 4 nauczanie nauczanie
rozaniec 4 rozaniec rozaniec
objawienie 4 objawienie objawienie