Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec       Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec

Home
Great Meadows
Manville
Garfield
Hackensack
Boonton
Clifton
Passaic Św. Józefa
Wallington
Passaic MB Różańcowej
Wood-Ridge
Holy Face Clifton
Verona Salwatorianie
Siostry Benedyktyneki

 

Great Meadows, NJ – Św. Piotra i Pawła

 

 

Comiesięczne Nocne Czuwania

*

Pielgrzymka do

Amerykańskiej Częstochowy

*

Festiwal Maryjny

*

Pielgrzymka do

Matki Boskiej Fatimskiej

W każdą 1 sobotę miesiąca ( godz. 9:00 PM adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramęcie – różaniec, spowiedź. O godz. 11:00 PM Msza Św., po mszy agapa, O 1:00AM konferencja i Nowenna a następnie msza poranna )

 

4-dniowa piesza pielgrzymka z Great Meadows do Doylestown „Amerykańskiej Częstochowy” na początku sierpnia

 

Festiwal Twórczości Maryjnej - maj

 

1-dniowa piesza pielgrzymka do Matki Boskiej Fatimskiej w Washington, NJ czerwiec

 

360 Route 46 

P.O. Box 156,

Great Meadows, NJ 07838

908-637-4269

 

Msze Polskie:

  Niedziela : 12:15PM

 

Msze Angielskie:

 Sobota : 5:30PM

 Niedziela :7:30AM, 9:45AM, 11:15AM

 

Spowiedź: pół godziny przed mszą

 

Rt. 80 West, zjazd 19 w lewo Rt 517, do Rt. 46 West, kościół jest po prawej stronie tuż przy Rt. 46.

 

 

Great Meadows jest niewielką miejscowością położoną na pięknym, pagórkowatym terenie w stanie New Jersey, oddaloną od nowojorskiej metropolii o godzinę jazdy sa mochodem. Zamieszkiwane jest przez Amerykanów różnego pochodzenia. Na początku lat dwudziestych w Great Meadows mieszkało okolo 50 rodzin polskich farmerów. To oni, przy pomocy finansowej Johna Reeda, nabyli na licytacji opuszczony budynek szkolny i przebudowali go na kościół. W styczniu 1921 r. bp Walsh ustanowił parafię pw. św. Piotra i Pawła. Pierwszą ofiarę Mszy św. Sprawował w tym kościele ks. Artur Streński (późniejszy Infułat diecezji Canden, NJ) w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1921 r. Jak niektórzy wspominają, w tym czasie farmerzy przyjeżdżali do kościoła wierzchem, na koniach. Pierwszym proboszczem parafii mianowany został młody ksiądz — Marcin Lipiński (późniejszy prałat parafii św. Jadwigi w Trenton, NJ). Zakupił on ziemię i dom w sąsiedztwie kościoła. W 1925 r. nastąpiła zmiana proboszcza, został nim ks. Maksymilian Wujek (późniejszy prałat parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w South River, NJ), który przyczynił się do powstania sali parafialnej służącej wiernym do dnia dzisiejszego. Ks. Józef Ruciński, pracujący tu od 1950 r., wybudował plebanię oraz rozpoczął starania wokół budowy nowej świątyni. Dzieło to kontynuował jego następca, ks. Michał Kseniak (późniejszy prałat parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w South River, NJ). W 1959 r. podjęto ostateczną decyzję o budowie kościoła jako pamiątki milenium Chrztu Polski. Stary kościół zburzono i wybudowano nowy, większy. Poświęcenia nowej świątyni dokonał bp George Ahr z diecezji Trenton. W miarę upływu czasu parafia powiększała się, stając się żywym, prężnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym, ale też coraz bardziej się amerykanizowała. W 1981 r. powstała diecezja Metuchen, wyłoniona z części diecezji Trenton, której ordynariuszem został bp Theodor McCarrick (obecnie jest Kardynałem w Waszyngtonie), który mianował w 1984 r. administratorem, a następnie 1985 r. proboszczem Polaka, redemptorystę, ks. Ignacego Kuziemskiego. Otwartość nowego proboszcza jak podaje biuletyn trzeciego festiwalu Jego oddanie, potrzeba rozbudzenia, odnowienia, ożywienia życia duchowego parafii sprawiły, że kościół w Great Meadows stał się miejscem, do którego zdążają Polacy z wielu odległych stron. Szczególnie od czasu, gdy dzięki inicjatywie proboszcza, a za poradą prałata Zdzisława Peszkowskiego i artysty Mariana Owczarskiego, w głównym ołtarzu Świątyni zajaśniał obraz Matki Boskiej Częstochow skiej (cyt. A. Fujak). Obraz zakupiono ze składek parafian. Pierwszą ofiarę złożył człowiek na wózku inwalidzkim — protestant, co zmobilizowało innych do zebrania funduszy w bardzo krótkim czasie. 3 maja 1986 r. obecny abp T. McCarrick uroczyście intronizował obraz, z udziałem młodzieży parafialnej, polskiego duchowieństwa: kapłanów i Sióstr Służebniczek oraz grupy Polaków z Dębicy, którym przewodził Antoni Kamiński. Był też obecny o. Michał Zembrzuski. Uroczystość miała akcenty międzynarodowe. Kapłani byli ubrani w ornaty z Amerykańskiej Częstochowy, przywiezione przez o. Mariana Załęckiego. W uroczystości uczestniczyły dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą i młodzież ubrana w białe szaty z czerwonymi stułami, która przyjmowała w tym dniu sakrament bierzmowania. Organista, trębacz i solistka przyjechali uświetnić uroczystość z katedry Metuchen. Obraz był niesiony przez najbardziej zasłużonych dla kościoła parafian: Johna Bartona i Edwarda Chesney'a. Biskupa i kapłanów jak zwykle eskortowali przedstawi ciele organizacji Knights of Columbus. Brał także udział pastor protestanckiej wspólnoty z Hope, NJ. Dzień ten stał się wielkim świętem całej parafii. Od tego czasu czczona jest Maryja — Królowa Polski — w obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, która przez Polonię zwana jest Matką Emigrantów. Rozpoczął się złoty wiek rozkwitu życia religijnego i kulturalnego w Great  Meadows. Drugim symbolem zawierzenia parafii Matce Bożej przez proboszcza Ignacego Kuziemskiego było wykonanie dwóch witraży: Matki Bożej Fatimskiej i przedstawiający Ojca Świętego Jana Pawła II, obejmującego kard. Stefana Wyszyńskiego — z narodowy mi symbolami polskimi, którzy głosili prawdę: „przez Maryję do Jezusa”. Fundatorami byli parafianie irlandzkiego pochodzenia — rodzina Barton. Pierwszą inicjatywą o dużym zasięgu oddziaływania była organizacja Pieszej Pielgrzymki w 1988 r. Następnie, już od 1989 r., rozpoczęły się całonocne czuwania modlitewne. W 1990 r. ks. Ignacy Kuziemski powołał w parafii oddział amerykańskiej organizacji Knights of Columbus, której został kapelanem. Powiększył plac wokół kościoła i zakupił statuę Świętej Rodziny, nad którą wysoko wznosi się krzyż wkomponowany w wielką literę M. Jednocześnie rozpoczęła się organizacja wakacyjnych oaz dla dzieci oraz nauka religii w języku polskim. Podjęto wiele różnorodnych inicjatyw dotyczących życia parafii, np. doroczny parafialny karnawał. Kolejnym etapem było powołanie nie zwykłego festiwalu, który poprzez sztukę pobudza do niezwykłych przeżyć i doznań religijnych. W 1994 r. odbył się pierwszy Festiwal Twórczości Maryjnej. Rok później zorganizowana została I Piesza Pielgrzymka Bożego Ciała do Międzynarodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Waszyngtonie, w New Jersey, na którą zaproszono dostojnych gości: abpa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy i bpa Pawła Lenga z Kazachstanu, którzy przewodniczyli modlitwom. Była to pielgrzymka na wzór polskiej procesji Bożego Ciała z czterema ołtarzami, którymi były cztery kościoły parafialne na trasie pielgrzymki, a ostatnim etapem było Międzynarodowe Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Dziekan także gorliwie wspiera misje w Afryce (Zambia) i Ameryce Południowej (Boliwia, gdzie pracują ojcowie redempto ryści) poprzez organizowanie ofiar na ten wzniosły cel. Misjonarze z Boliwii i Zambii są też zapraszani do Great Meadows, w 1994 r. przy był biskup, rodowity Afrykańczyk, George R. Mpundu (duchowy patron I Festiwalu Tworczości Maryjnej). Kościół św. Piotra i Pawła w Great Meadows stał się żyzną glebą dla działalności na różnych płaszczyznach, szczególnie od czasu, gdy podjął tam swą pracę duszpasterską ks. Ignacy Kuziemski kapłan i pasterz wielkiego serca i wielkiej wiary, prawdziwie oddany swemu ludowi, Kościołowi i Bogu, który tak szeroko otworzył wszystkim wiernym drzwi swej Świątyni i serca, człowiek niezwykły i niezwykły kapłan, wciąż poszukujący, otwarty na pomysły i inicjatywy innych, wspierający je duchowo, błogosławiący wszystkim tym zbożnym dziełom, służący radą i pomocą, a przede wszystkim bezgranicznie ufający Maryi i Jej Matczynej opiece nad światem (Biuletyn III Festiwalu — A. Fujak).

Great Meadows, Great Meadows NJ, parafia, parafia piotra i pawla,Great Meadows, Great Meadows NJ, parafia, parafia piotra i pawla, Great Meadows, Great Meadows NJ, parafia, parafia piotra i pawla

Home ] Up ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] [ Great Meadows ] Manville ] Garfield ] Hackensack ] Boonton ] Clifton ] Passaic Św. Józefa ] Wallington ] Passaic MB Różańcowej ] Wood-Ridge ] Holy Face Clifton ] Verona Salwatorianie ] Siostry Benedyktyneki ]