Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec       Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec

Czestochowa PA  Nocne Czuwania

Home
Up
Matka Swiatlosci
Nocne Czuwania

Amerykańska Częstochowa - Nocne Czuwania

O. Marian Załęcki OSPPE USA.

                                                                                                                                                

„Czuwajcie i módlcie się, abyście

nie weszli w pokuszenie” Mt.26:41

 

Amerykańska  Częstochowa - Duchowa Stolica Polonii w  10-tym roku Czuwań Nocnych.

 

Samotność ludzka jest jednym z najprzykrzejszych doświadczeń ludzkiej egzystencji na ziemi. Już Pan Bóg mówił o tej samotności człowieka na początku stworzenia w raju. Bóg rzekł: „Nie dobrze jest żeby mężczyzna był sam.” (Rodz. 2:18). Któż zrozumie samotność i tragedię rozbitych rodzin po śmierć ukochanej osoby? Któż zrozumie samotność osoby skazanej na dożywotnie więzienie lub śmierć?… Któż zrozumie ludzi przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych bez dokumentów, mieszkania, pracy i bez języka? Upokorzeni i zawiedzeni przeżywają  głęboko własną tragedię ludzką. Upokorzeni i zawiedzeni jakże często śpią oni pod mostami wielkich metropolii Amerykańskich jak Nowy York, Chicago, Los Angeles, a nawet miasto Filadelfia. Ileż to samotnych ludzi popełnia samobójstwo z powodu samotności. Czują się oni niepotrzebni dla społeczeństwa, niekochani nawet przez własną rodzinę. Zagubieni, niedowartościowani, popadają często w nałogi moralne, szczególnie pijaństwa i rozwiązłości. Ich życie rodzinne praktycznie zakończyło się. Jest wielką pokusą dla nich, aby założyć nowe "trójkąty" małżeńskie, co się niestety bardzo często zdarza wśród emigrantów. To rozdarcie i tragedię polskiej rodziny na emigracji przeżywają głęboko nie tylko rodzice, ale przede wszystkim dzieci które są ofiarą samotności, czego jestem świadkiem, pracując jako kapłan w Amerykańskiej Częstochowie przez ostatnie 40 lat mego życia.

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

 

Chrystus Pan nasz umiłowany Zbawiciel często doświadczał tej ludzkiej samotności, w swoich podróżach misyjnych. Urodził się w wielkim ubóstwie, nie miał własnego mieszkania. Niemiał też wielu wiernych przyjaciół, oprócz swojej ukochanej i wiernej Matki Maryi. Ona jedyna pozostała wierna swemu Boskiemu Synowi, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nawet apostołowie, wybrani przez swego  Mistrza, wszyscy opuścili Go w czasie męki i śmierci.

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

 

W Amerykańskiej Częstochowie mamy w każdą ostatnią sobotę miesiąca Całonocne Czuwania -odbywają się one w pięknej Kaplicy Matki Bożej Czętochowskiej przed cudownym obrazem który w 1980 roku w Rzymie pobłogosławił i podpisał sługa boży Jan Paweł II.                                   Czuwania rozpoczynają się o godz. 9-ej wieczorem „Apelem Jasnogórskim” który  prowadzi  Prowincjał O.Krzysztof Wieliczko W czacie czuwania trwa adoracja Najświętszego Sakramentu  podczas  której są śpiewane Nieszpory. W czasie  czuwania odmawiany części Różańca Świętego ofiarowując je między innymi  za Polskę,Polonię , a także  o nowe powołania do zakonu paulińskiego. Wsłuchujemy się w słowa konferencji, które co miesiąc wygłasza inny ojciec lub zaproszony kapłan.Centralnym punktem czuwań jest Msza Święta sprawowana za wszystkich czuwających . Nad ranem  śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, oraz modlimy się nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej. Czuwania kończą się, „Koronką do Miłosierdzia Bożego” i uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem o godz. 3-ej nad ranem. Po zakończeniu czuwania wielu pielgrzymów udaje się na spoczynek do  domu rekolekcyjnego przy naszym sanktuarium.

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

 

W roku jubileuszowym 50- lecia sanktuarium odbywały się procesje różancowe do najstarszej kaplicy "w której wszystko się zaczęło". Podczas czuwań Ojcowie słuchają spowiedzi wiernych, którzy przybywają z różnych stanów Ameryki szczególnie z : Pensylwanii, New Jersey, Maryland, i Connecticut oraz wielu innych miejsc. W czasie modlitw nocnych wiernym pomaga zespół muzyczny, który wspomagają  siostry służebniczki. Tutaj w Amerykańskiej Częstochowie Polacy żyjący na emigracji z daleka od Ojczyzny od stron rodzinnych odnajdują cząstkę Polski. Przyjeżdżają do Częstochowy z dalekich stron Ameryki i są bardzo szczęśliwi. Tutaj czują się dobrze w obecności Matki Bożej Częstochowskiej ich szczególnej Patronki. Tutaj nie odczuwają goryczy samotności. Tutaj w „Duchowej Stolicy Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej ” czują się bezpieczni w obecności  Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej . Tutaj nic im nie zagraża. Tutaj czują się prawdziwie wolni. Tutaj mają wspólny język i nawiązują zdrowe ludzkie kontakty. Tutaj pielgrzymi wpisują sie do różnych ksiąg wyłożonych na ołtarzu na wzór wielkiej księgi jasnogórskiej.Tutaj podejmują  Duchową Adpcję Dziecka Poczętego oraz zobowiązują się trwać w trzeżwości . Gdy opuszczają  gościnne progi " Domu Matki" są szczęśliwi i pełni radości czekając na następną noc czuwania i modlitwy. Tutaj realizują się słowa Mistrza Jezusa Chrystusa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.”

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

 

Czuwania w Amerykańskiej Częstochowie na wzór  jasnogórskich rozpoczęły się niespełna 10 lat temu (l997). Okazją stała się zbliżająca Uroczystość Millennium Chrześcijanstwa . Trzy pierwsze lata poświęcone były ku uczczeniu i uwielbieniu Trójcy Przenajświętszej. W roku 1997 rozważaliśmy Osobę Ojca Niebieskiego jako Stworzyciela świata, w tym też roku rozważaliśmy dar wiary. Rok  l998 był poświęcony Drugiej Osobie – Synowi Bożemu, narodzonemu z przeczystej Dziewicy Maryi z Nazaretu. W roku l999 rozważaliśmy tajemnicę Ducha Świętego, który od „Ojca i Syna pochodzi” i jest źródłem życia i prawdy, w roku tym rozważaliśmy także dar najcenniejszy – dar Bożej Miłości. W  2000 roku w Uroczystość Millennium Chrześcijaństwa pochylaliśmy się nad  największą tajemnicą wiary – Świętą Eucharystią – Chlebem Życia i Nieśmiertelności. 

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

 

Czuwania są kontynuowane i są wielką łaską Matki Bożej Jasnogórskiej Monarchini dla Polonii . Wielu paulinów i kapłanów brało udział w tych czuwaniach nocnych i służyło Polskim pielgrzymom  jak np: o. Marian Załęcki, o. Lucjusz Tyrasiński, śp. o. Zdzisław Kikowski, o.Mikołaj Socha, o.Tadeusz Olzacki, a także wspomagali bracia ś.p.br.Łukasz Mitura oraz aktualnie br.Marcin Kozioł . Od paru lat czuwania prowadzi na nowo podprzeor klasztoru w Doylestown  o. Bartłomiej Marciniak, który we współpracy z o. Jerzym  Majem rozpoczął  przed prawie 10 laty  nocne czuwania dla Polonii. Nie jesteśmy w stanie podsumować całego bogactwa łask, jakie spłyneły na ojców i braci paulinów oraz wszytkich uczestników: dzieci, młodzież i dorosłych -" Przyjaciół" naszego sanktuarium są to dary niewymierne-duchowe, doświadczamy ich jednak wszyscy. Gościliśmy też wielu wybitnych książąt Kościoła, jak Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, Ks. Kardynał  Henryk Gulbinowicz, ks.Kardynał  Zenon Grocholewski, Ks.Kardynał Adam Maida , oraz wielu dostojnych biskupów, a wsród nich arcybiskup Szczepan Wesoły. Pełni wdzięczności Bogu i Królowej Polonii Patronce Emigrantów chcemy na nowo zawierzyć nasze życie tej, która jest Pośredniczką łask tych czuwań w obchodzonym  Jubileuszu 40-lecia poświęcenia sanktuarium oraz 50 lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

 

Nocne Czuwanie
w każdą ostatnią sobotę miesiąca

www.czestochowa.us

 

The National Shrine of
Our Lady of Czestochowa

654 Ferry Road
Doylestown, PA 18901
Tel: (215) 345-0600

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

Czestochowa National Shrine catholic pilgrimage black madonna lady pielgrzymki    Czestochowa National Shrine catholic pilgrimage black madonna lady pielgrzymki

 

Z Nowego Yorku  (Holland Tunnel)
RT 1 & 9 South z tunelu do Rt 78 West. następnie do Rt. 287 South. Drogą  287 to Rt 202 South. Następnie do Rt 313. na 7mych światłach skręcić w lewo na Ferry Road. Sanktuarium jest jakieś 2 mile po prawej stronie Ferry Rd.

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

 

Z New Jersey Turnpike
Zjazd 6 z PA Turnpike. Jedź do zjazdu 343 (stary Exit 27).Za bramkami trzymaj się prawej do drogi 611 North. (Dojeżdżając do Doylestown trzymaj się lewej I weź 611 Bypass). Jedź drogą 611 to do zjazdu na drogę 313 West (Dublin). Na 2gich światłach skręć w lewo na  Ferry Road. Sanktuarium jest jakieś 2 mile po prawej stronie Ferry Rd.

  Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

Alternatywna droga z  New Jersey (Exit 10)
Exit 10 NJ Turnpike. Weź Rt 287 North. Zjazd z lewej strony 14B (Rt 22 West/202-206 South). Zjazd na  Rt. 22 West. A następnie na Rt. 202-206 South (Flemington /Princeton). Jedź drogą 202 aż do mostu NJ/PA (zapłać toll). Rt. 202 South continues zaprowadzi cię do 313. . na 7mych światłach skręcić w lewo na Ferry Road. Sanktuarium jest jakieś 2 mile po prawej stronie Ferry Rd.

 

 

Czestochowa PA, Nocne Czuwania, Czuwania Amerykanska Czestochowa PA, Nocne Czuwania Doylestown, Czuwania

Czestochowa National Shrine catholic pilgrimage black madonna lady pielgrzymkiCzestochowa National Shrine catholic pilgrimage black madonna lady pielgrzymki
 
 

Home ] Up ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] Matka Swiatlosci ] [ Nocne Czuwania ]