Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec       Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec

NABOŻEŃSTWA LITANIE GODZINKI NIESZPORY

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

NABOŻEŃSTWA LITANIE GODZINKI NIESZPORY

bullet

Litania Loretańska do NMP

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

bullet

Litania o Miłosierdziu Bożym

bullet

LITANIA NARODU POLSKIEGO

bullet

Litania do Serca Maryi

bullet

GODZINKI

bullet

NIESZPORY NIEDZIELNE

 

Litania Loretańska do NMP

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupiciela świata, Boże - zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

<Módl się za nami.>

Święta Maryjo,                                      I           Różo duchowna,

Święta Panno nad pannami,                    I           Wieżo Dawidowa,

Matko Chrystusowa,                               I           Wieżo z kości słoniowej,

Matko łaski Bożej,                                 I           Domie złoty,

Matko nieskalana,                                 I           Arko przymierza,

Matko najczystsza,                                I           Bramo niebieska,

Matko dziewicza,                                   I           Gwiazdo zaranna,

Matko nienaruszona,                              I           Uzdrowienie chorych,

Matko najmilsza,                                   I           Ucieczko grzesznych,

Matko przedziwna,                                 I           Pocieszycielko strapionych,

Matko dobrej rady,                                I           Wspomożenie wiernych,

Matko Stworzyciela,                               I           Królowo Aniołów,

Matko Zbawiciela,                                  I           Królowo Patriarchów,

Matko Kościoła,                                     I           Królowo Proroków,

Panno roztropna,                                   I           Królowo Apostołów,

Panno czcigodna,                                   I           Królowo Męczenników,

Panno wsławiona,                                  I           Królowo Wyznawców,

Panno można,                                       I           Królowo Dziewic,

Panno łaskawa,                                     I           Królowo Wszystkich świętych,

Panno wierna,                                       I           Królowo bez zmazy pierworodnej

Zwierciadło sprawiedliwości,                  I           poczęta,

Stolico mądrości,                                  I           Królowo Wniebowzięta,

Przyczyno naszej radości,                      I           Królowo Różańca świętego,

Przybytku Ducha Świętego,                    I           Królowo Pokoju,

Przybytku chwalebny,                            I           Królowo Rodzin

Przybytku sławny pobożności                 I           Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -zmiłuj się nad nami!

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi

prośbami racz nie gardzić, w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko

nasza! Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj,

Twojemu Synowi nas oddawaj.

litania serca, litania do serca jezusa, litania do serca pana jezusa, litania loretanska, godzinki, nieszpory, nabozenstwa, litania do najswietszego serca jezusa, modlitwa do najswietszego serca pana jezusa, litanie do najswietszego serca pana jezusa, modlitwy do najswietszego serca pana jezusa

 

bullet

Litania Loretanska

bullet

Litania Loretanska

 

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, - Zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Święgo utworzone,

Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serca Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serca Jezusa, świątynio Boga,

Serca Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzmali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłsierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

K.   Jezu cichy i pokomego serca.

L.   Uczyń Serca nasze według serca Twego.

K.   Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce naj-milszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu

grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

L.   Amen.

 

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

 

Litania o Miłosierdziu Bożym

 (948-949)
za: Ks. Stefan Koperek CR, Służmy Bogu. Modlitewnik, Kraków 1979, s. 231-233.
Kyrie, elejson.
- Chryste, elejson. Kyrie, elejson
Chryste, usłysz nas
- Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco Jedyny Boże
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy
ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechego
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami
Miłosierdzie Boże, pokoju konających
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE


Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu

- przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarowujesz za nas, w każdej Mszy Świętej
- wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
- zmiłuj się nad nami.

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE


Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego (Ps 144,9)
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 88,2)
Módlmy się
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

 

bullet

Litania o Miłosierdziu Bożym

 

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

LITANIA NARODU POLSKIEGO

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze  z  nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, Zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się Panie

Nad narodem Męczenników,

Nad ludem zawsze wiernym Tobie,

Jezu nieskończenie Miłosierny zmiłuj się nad nami

Jezu nieskończenie Mocny,

Jezu Nadziejo nasza,

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

O Maryjo, Bogarodzico, Królowo Polski

módl (cie) się za nami

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny,

Święty Wojciechu, Patronie Polski,

Święty Kazimierzu, Patronie Litwy,

Święty Jozefacie, Patronie Rusi,

Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian,

Święty Ottonie, Apostole Pomorzan,

Święta Jadwigo, Patronko Śląska,

Święty Janie  z  Kęt, Patronie profesorów i studentów

Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży,

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi,

Święty Andrzeju Bobola, Męczenniku za wiarę,

Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie,

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,

Święty Brunonie  z  Querfurtu, Apostole ziem polskich

Swięty Wacławie, Patronie Katedry Wawelskiej,

Święty Florianie, Patronie Krakowa,

Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bł. Ładysławie  z  Gielniowa, Patronie Warszawy,

Bł. Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego,

Bł. Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa,

Bł. Janie  z  Dukli, Patronie rycerstwa polskiego,

Bł. Szymonie  z  Lipnicy, kaznodziejo prawdy,

Bł. Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski,

Bł. Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński,

Bł. Salomeo, Księżno Halicka,

Bł. Kingo, Patronko górników,

Bł. Jolanto, wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,

Bł. Sadoku wraz z 48 towarzyszami, (Męczennicy sandomierscy),

Bł. Melchiorze, Męczenniku  z  Koszyc,

Bł. Janie Sarkandrze, Męczenniku  z  Ołomuńca,

Bł. Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej,

Bl. Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej,

wybaw nas Panie

Od kajdan niewoli,

Od godziny zwątpienia,

Od podszeptów zdrady,

Od gnuśności naszej,

Od ducha niezgody,

Od nienawiści i złości,

Od wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Winy królów naszych,

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

przebacz o Panie

Winy magnatów naszych,

Winy szlachty naszej,

Winy rządzących krajem,

Winy kierujących ludem,

Winy pasterzy naszych,

Winy ludu naszego,

Winy ojców I matek naszych,

Winy braci i sióstr naszych,

Winy całego Narodu Polskiego,

Głos krwi Męczenników naszych, usłysz o Panie

Głos krwi żołnierzy naszych,

Płacz matek i żon,

Płacz wdów i sierot

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz,

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,

Wołanie krzywdzonego roboczego ludu,

Jęki  z  więzień, obozów koncentracyjnych i lagrów,

Jęki konających robotników Poznania i Wybrzeża,

Brzęk pękających kajdan naszych,

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych,

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

daj nam o Panie

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, Miłość Polski, Ojczyzny naszej, Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność,

Wszystkie dary Ducha Świętego,

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,

Wolność, chwalę, szczęście i pokój,

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego

wzbudź nam o Panie

Przez Bogurodzicę, Ojca św. na długie lata,

zachowaj nam o Panie

Przez Najświętsze życie Twoje, żyć dobrze

naucz nas o Panie

Przez Krzyż I Mękę Twoją cierpienia nasze

mężnie znosić daj o Panie

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności

grzechu

wskrzesz nas o Panie

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną I szczęśliwą daj nam o Panie

Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego", Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności

Polskę naszą

zachowaj o Panie

Przez cnoty wielkich ojców naszych, na Twe błogosła-

wieństwo

daj nam zasłużyć o Panie

Boże Piastów i Jagieonów,

nie opuszczaj nas o Panie

Boże Sobieskiego i Kościuszki,

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe,

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

M óI m y s i ę: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś  z  rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię, za to że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walid o zachowanie pokoju I wol- ności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną sohdarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzi- nach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch S°więty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" udziel- onego przez Ojca Świętego Jana Pawia lI, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

 

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

Litania do Serca Maryi

 Serce Maryi, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie

“Bądź pozdrowione ibłogosławion”

Serce Maryi, przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane

Serce Maryi, przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone

Serce Maryi, żadną plamą grzechu nieskalane

Serce Maryi, miłością Boga zawsze gorejące

Serce Maryi, do Serca Jezusa doskonale upodobnione

Serce Maryi, z Jezusem dla naszego zbawienia współpracujące

Serce Maryi, mieczem boleści przeszyłe

Serce Maryi, kochające ludzi miłością macierzyńską

Serce Maryi, nieustannie za nami orędujące

Serce Maryi, nasza nadziejo zbawienia

Serce Maryi, doznające od wielu niewdzięczności

Serce Maryi, któremu oziębli i bezbożni uwłaczają

Serce Maryi, pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych

Serce Maryi, za wszelkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone

 

Módlmy się:

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej  Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego; spraw, abyśmy

za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej

chwały. Przez Chrystusa Pana naszego" Amen.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

GODZINKI

 

O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Godzinki zostały ułożone pod koniec XV wieku. Podzielone, podobnie jak dzielą się pacierze kapłańskie, zwane "Godzinkami kanonicznymi".  Stąd nazwa "GODZINKI". Stolica Święta zatwierdziła "Godzinki" w roku 1615. Przekład polski drukowano w roku 1616.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

Na Jutrznie.

1. Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

3. Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

4. Jak było na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

HYMN

1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa,

Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!

2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,

Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.

3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,

Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.

4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,

I powietrze i wody stworzył przezroczyste.

5. Ciebie Oblubienicę, przyozdobił sobie,

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.

W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo Niebieska,

Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata,

wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych,

abyśmy którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli,co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków.

W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.

W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

NA PRYMĘ

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

(jak na Jutrznie).

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

HYMN

1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

2. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,

Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

3. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych

drzwiami.

Nowa gwiazdo Jakuba, Tyś nad Aniołami.

4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.

W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

Na Tercje

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy... (jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona,

Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

2. Tyś krzak Mojżesza, boskim ogniem gorejąca,

Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.

3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy,

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

5. Który Ciebie za Matkę obierając Sobie,

Chciał, by przywara grzechu nie powstała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.

W. I tron mój w słupie obłoku.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

Na Sekste.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... (jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj Świątynio Boga, w Trójcy jedynego,

Tyś raj Aniołów pałac, wstydu panieńskiego.

2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,

Święta i pierworodna zmazą niedotkniona.

4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,

Wszelkąś łaską, jedyna Panno wypełniona.

P. Jak lilia między cierniem.

W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

Na None.

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy...

(jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utrwierdzona,

Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.

2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,

Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,

Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja.

W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

Na Nieszpory

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy ...

(jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.

2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.

4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,

Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość

nieustająca.

W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:Święta Maryjo Królowo niebieska...

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

NA KOMPLETE

1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Ciebie nawróci,

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

2. Przybądz nam, miłościwa Pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

3. Chwała Ojcu

... ( jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

2. Niepokalana, czystsza, niźli Aniołowie,

Po prawej stronie Króla, stoisz w złotogłowie.

3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.

4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.

W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

OFIAROWANIE GODZINEK

1. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie,

Te Godzinki, ku większej czci Twej i ozdobie.

2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

ANTYFONA

Toć, to rożdżka, w której ani pierworodnej,

ani uczynkowej winy skaza nie powstała.

P. w poczęciu Swoim, Panno niepokalanaś była.

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się: Boże, Tyś przez Niepokalane Poczęcie

Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie Synowi Swemu przygotował,

a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna

od wszelkiej zmazy Ja zachował, dozwól nam, prosimy,

za Jej wstawiennictwem czystymi dojść do Ciebie.

Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

bullet

Godzinki

bullet

Godzinki

bullet

Godzinki

bullet

Godzinki Historia

 

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

 

NIESZPORY NIEDZIELNE

ANTYFONA

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie.

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

PSALM 109

Rzekł Pan do Pana mego łaskawym

Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym.

Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi

Dam za podnóżek pod Twoje nogi.

Berło Twej mocy wydam z Syjonu,

Świat cały padnie u Twego tronu.

A Ty używać będziesz praw swoich,

Wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

Skoro rozpoczniesz Twe panowanie,

Przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

Nim jeszcze zorzy świecić kazałem,

Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa.

Danego nigdy nie cofnie słowa.

Ty jesteś kapłan do końca wieka

Według obrządku Melchizedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad pany,

W dzień gniewu swego zetrze tyrany.

Sąd swój rozciągnie po całym świecie

i nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży,

Która Mu jego chwale ubliży.

Z mętnej po drodze pić będzie rzeki,

Dlatego głowę wzniesie na wieki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie,

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

PSALM 110

Całym Cię sercem chwalił będę, Panie,

Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba,

Którymi władnie jak Mu się podoba.

Co pocznie wszystko pełne jest zacności,

Pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.

Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi.

Wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny,

Karmi i hojnie bogaci lud wierny.

Stateczny w słowie, co raz postanowił,

Wiecznymi czasy tego nie odmówił.

Moc swą okazał, gdy wygnał pogany

A ten kraj synom Izraela dany.

Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,

A za słusznością prawa prostawane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją,

Bo na słuszności i na prawdzie stoją.

Pan sługi swoje z niewoli wybawił

I dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości,

A bojaźń Boża początkiem mądrości.

Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi,

Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

PSALM 111

Szczęśliwy i nie zna kaźni,

Kto żyje w Pańskiej bojaźni.

Najmilsza jemu jest droga

Iść według przykazań Boga.

Krew jego zacna na ziemi,

Porówna zawżdy z możnymi.

Ród się cnotliwych rozpleni

I będą błogosławieni.

Dom jego będzie obfity

W zbiory i trwałe zaszczyty.

A cześć poczciwego człeka

Pójdzie od wieka do wieka.

Niechaj noc zaćmi mgły swymi,

Światło jest nad cnotliwymi.

Zawsze im Pan jest życzliwy,

Litosny i sprawiedliwy.

Człek miły, pełen wesela,

Gdy drugim z swego udziela.

W słowie się swoim tak rządzi,

Że, co wyrzecze, nie zbłądzi.

Ludzką pamięć, jego sprawy.

Uwieczni: Był to mąż prawy.

I zły go język nie trwoży,

Bezpieczny w nadziei Bożej.

Stateczność jego cnej duszy

Żadną się rzeczą nie wzruszy.

Wydoła w złej chwili snadnie

Aż nieprzyjaciel upadnie.

Rozsypał swoje szczodroty

Na wdowy, biedne sieroty.

Przeto uczynnością słynie

I chwała jego nie zginie.

Zły na to patrząc boleje,

Zgrzyta, z zazdrości sinieje.

Taki, co w głowie uradzi,

Do skutku nie doprowadzi.

Chwała Ojcu i Synowi

Oraz Świętemu Duchowi.

Jak na początku tak ninie

I na wieki niechaj słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

PSALM 112

Chwalcie, o dziatki, Najwyższego Pana,

Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.

Niech imię Pańskie przebłogosławione.

Na wszystkie wieki będzie pochwalone.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,

Niechaj świat Boską chwałę opowiada.

Pan ma narody wszystkie pod nogami,

Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

I któż się z Panem tym porówna, który.

Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry.

I co na niebie, i co jest na ziemi.

Oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z nędzy wyprowadzi

I z książętami na krześle posadzi.

On niesie radość dla niepłodnej matki,

Mile w jej domu rozmnażając dziatki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu;

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

PSALM 116

Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie,

Daj Mu cześć winną, całe ludzkie plemie.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona.

A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

MAGNIFICAT

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,

Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,

Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody, co ziemię posiędą,

Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego

Którego moc przydziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,

Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,

Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,

Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,

Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,

Wspomnmiał nan, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:

Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu:

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku tak zawsze niech będzie

Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

 

bullet

Litania Loretańska do NMP

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

bullet

Litania o Miłosierdziu Bożym

bullet

LITANIA NARODU POLSKIEGO

bullet

Litania do Serca Maryi

bullet

GODZINKI

bullet

NIESZPORY NIEDZIELNE

 

litania serca, litania do serca jezusa, litania do serca pana jezusa, litania  loretanska, godzinki, nieszpory, nabozenstwa, litania do najświetszego serca jezusa, litanie do najświetszego serca pana jezusa

Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE, Litania Loretańska do NMP, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa , Litania o Miłosierdziu Bożym, LITANIA NARODU POLSKIEGO, Litania do Serca Maryi, GODZINKI, NIESZPORY NIEDZIELNE

litania serca, litania do serca jezusa, litania do serca pana jezusa, litania  loretanska, godzinki, nieszpory, nabozenstwa, litania do najświetszego serca jezusa, litanie do najświetszego serca pana jezusa

litania serca, litania do serca jezusa, litania do serca pana jezusa, litania  loretanska, godzinki, nieszpory, nabozenstwa, litania do najświetszego serca jezusa, litanie do najświetszego serca pana jezusa

 

bullet

Litania Loretańska do NMP

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

bullet

Litania o Miłosierdziu Bożym

bullet

LITANIA NARODU POLSKIEGO

bullet

Litania do Serca Maryi

bullet

GODZINKI

bullet

NIESZPORY NIEDZIELNE

 

 

bullet

Litania Loretańska do NMP

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

bullet

Litania do Serca Maryi

bullet

GODZINKI

bullet

NIESZPORY NIEDZIELNE

 

 

Home | Up | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

 

Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA