Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec       Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec

PIEŚNI DO SERCA PANA JEZUSA

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

PIEŚNI DO SERCA PANA JEZUSA

 

bullet

JEZU MIŁOŚCI TWEJ

bullet

JEZU W HOSTII UTAJONY

bullet

KAŻDA ŻYJĄCA DUSZA

bullet

KIEDYŚ, O JEZU

bullet

KOCHAJMY PANA

bullet

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE

bullet

NIE OPUSZCZAJ NAS, JEZU

bullet

NIEWYSŁOWIONE

bullet

POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI

bullet

SERCE TWE JEZU

bullet

TWEMU SERCU

bullet

Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI

 

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

JEZU MIŁOŚCI TWEJ

1. Jezu, miłości Twej Ukryty w Hostii tej Wielbimy cud:                       

Żeś się pokarmem stał, Żeś nam swe serce dał,         

Żeś skarby łaski zlał Na wierny lud.                                    

 

2. Dla biednych stworzeń Twych Co ostrzem grzechów swych

Zraniły Cię, Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz serca drzwi,

By w Twojej Boskiej Krwi Obmyły się.

 

3. I w Boskim Sercu tam Schronienie dajesz nam, O Jezu mój!

Aby nas żądłem swym  Wróg nasz nie dotknął w Nim:           

By się przed piekła złem   Lud ukrył Twój.               

 

4. Twe Serce tronem łask, I miłosierdzia blask W Nim świeci się.

Panie, Ty widzisz sam Jak bardzo ciężko nam,

Więc grzesznym pozwól tam Przytulić się.

 

5. O Jezu, Zbawco nasz, co nędzę naszą masz, grzeszników zbaw,

by święte życie wieść, a potem Tobie cześć

niebiosach mogli nieść, o Jezu, spraw!

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

JEZU W HOSTII UTAJONY

1. Jezu w Hostii utajony,                           2. Wszędzie dobrze mi, o Panie,

Daj mi serce swoje daj!                            Choć by ból me serce rwał.

Tyś mi jeden ulubiony,                              Słodkie ziemskie me wygnanie,

Tyś mojego życia raj.                                Byłeś mi sam Siebie dał,

3. Wszystko zawsze chętnie zniosę,

Jezu dla miłości Twej.

Tylko błagam, tylko proszę,

Ty mnie zawsze w sercu miej.

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

KAŻDA ŻYJĄCA DUSZA

1. Każda żyjąca dusza                              2. Bo niebo ani ziemia

Niech się miłością wzrusza,                      Nic tak słodkiego nie ma,

Uwielbiając, wychwalając                         Jako Serce Jezusowe,

Serce Jezusa.                                          Pełne zbawienia.

 

3. Dla nas otwarte stoi,                              4. Tu źródło żywej wody,

Niech grzesznik się nie boi;                        Pełne dla dusz ochłody,

Niech żałuje, niech pokutuje,                     Przybywajcie, a czerpajcie

Tu rany zgoi.                                             Słodycz; tu gody.

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

KIEDYŚ, O JEZU

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie,

Brałeś dziateczki w objęcia Swe,

Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię;

Do Serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty, Wielki Boże!

W żłóbku płakałeś nad światem złym,

Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze.

Serce me daję Ty mieszkaj w nim!

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,

Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.

Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!

Za to Cię kochać na wieki chcę!

4. Rzekłeś: Nie może ze Mną być w niebie,

Kto nie chce dziecku podobnym być,

Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie!

Daj mi niewinnie do śmierci żyć!

5) Kiedy w ostatniej będę potrzebie,

Gdy się rozstanę ze światem tym,

Zlituj się, Jezu! Weź mnie do Siebie,

Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym

 

 

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

KOCHAJMY PANA

1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego,   

Żąda i pragnie serca naszego.                     

Dla nas Mu włócznią rana zadana:  

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!                  

2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,

Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,

I twoje przed Nim zegnij kolana,

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

3.Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy,  

Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy,

Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.                 

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!                     

4.Pojdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,

Obmyte we łzach, w pokuty skrusze;

Już niewinności szata wam dana.

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

5. Pójdźcie do Niego, święci Anieli,

Z którymi szczęście On w niebie dzieli,

Przyjdź Jeruzalem, chwałą odziana.

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

bullet

Kochajmy Pana, bo Serce Jego

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci Naszą Ojczyznę

i nasze miasto, Nasze rodziny i nas samych; Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

NIE OPUSZCZAJ NAS, JEZU

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, Jezu nie opuszczaj nas!

 

Tyś powiedział, że na ziemi

Nie zostawisz nas samymi,

Twoje Serce czuło w niebie,

Jak nam ciężko żyć bez Ciebie. Nie...

Gdzie pociechę my znajdziemy,

Gdzie łzy Żalu ukoimy?

Tylko w Sercu Twoim, Panie,

I pociecha i wytrwanie. Nie...

W Serca Twego słodkiej ranie

Wszystko mamy, dobry Panie;

Tam ucieczka., tam schronienie,

Tam wesele, tam wzmocnienie. Nie...

Zostań Słodki Jezu, z nami!

Świeć nam Serca promieniami,

Świeć nam słońcem Twej miłości

Na tej ziemi i w wieczności. Nie..

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - JEZU MILOSCI TWEJ, JEZU W HOSTII UTAJONY, KAZDA ZYJACA DUSZA, KIEDYS, O JEZU, KOCHAJMY PANA, NAJSWIETSZE SERCE BOZE, NIE OPUSZCZAJ NAS, JEZU, O NIEWYSLOWIONE, POBLOGOSLAW JEZU DROGI, SERCE TWE JEZU, TWEMU SERCU, Z TEJ BIEDNEJ ZIEM

 

O NIEWYSŁOWIONE

1. O niewysłowione szczęście zajaśniało,

Gdy Słowo wcielone Serce Swe nam dało,

Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś;

Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.

2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!

Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy.

3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła,

Gdy w tej Hostii małej serce Boże skryła.

4. O Anielskie chóry, o wybrani Pana,

Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI

1. Pobłogosław Jezu drogi,                        2. Za Twe łaski dziękujemy,

tym co Serce Twe kochają,                        które Serce Twoje dało,

Niechaj skarb ten cenny, drogi,                  W dani duszę Ci niesiemy,

na wiek wieków posiadają.                        by nas Serce Twe kochało.

 

3. Trzykroć święte Serce Boga,                  4. Nie opuszczaj nas, o Panie,

Tobie śpiewa niebo całe,                           odpuść grzesznym liczne winy,

Ciebie wielbi Matko droga,                       Daj nam w Serca Twego Ranie,

Tobie lud Twój składa chwałę.                  błogosławieństw zdrój jedyny. 

5. Zostań, słodki Jezu z nami,

świeć nam Serca promieniami,

Świeć nam słońcem Twej miłości,

na tej ziemi i w wieczności.

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

SERCE TWE JEZU

1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje,           

Serce Twe w ogniu miłości topnieje.            

A nasze serca zimne jak lód,                     

I próżny dla nich Twej męki trud.      

2. Kiedyż o kiedyż, słodki mój Panie,

Poznamy Serca Twego kochanie?

Kiedyż twa miłość rozpali nas?

O dobry Jezu, czas to już czas!

3. Serce Twe zewsząd bólem kiśnione          

I ostrą włócznią w bok przebodzone;            

A nasze serca rzucone w świat,                    

Chciałyby zrywać rozkoszy kwiat.    

4. Boskie Twe Serce gorycz zalała,

We łzach się dusza Twoja kąpała,

I z Twego smutku pociechy zdrój

Wytrysnął dla nas, o Panie mój.

5. Serce Twe wieniec z ciernia oplata,        

Korona wzgardy za pychę świata,  

Którą dla Siebie obrał nasz Pan,                

By nas leczył z grzechowych ran.               

6. O, jakaż słodycz Twojej miłości,

Jakiż w Twym Sercu zbytek czułości!

Ach, w serca nasze miłości tej

Choć jedną kroplę, o Panie, wlej!

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

TWEMU SERCU

1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu:

Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi.

Chwała niech będzie zawsze i wszędzie

Twemu Sercu, O mój Jezu!

2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,

Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi                 

3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o Jezu,

W nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi. 

4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu,

W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.       

5. Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu.

Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi.         

6. Ono mieszka zawsze z nami, o Jezu nasz, o Jezu,

Rozkosz Jego z grzesznikami, o Zbawicielu drogi.                 

7. Więc do Niego się udajmy, o Jezu nasz, o Jezu,

I ratunku tam szukajmy, o Zbawicielu drogi.  

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - PIESNI DO SERCA PANA JEZUSA

Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI

1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny            

Tęskny się w niebo unosi dźwięk:     

O Boskie Serce, skarbie jedyny                   

wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.        

Nie chciej odrzucać modlitwy tej,     

bo Twej litości błagamy w niej.                    

Serce Jezusa, ucieczko nasza,                      

Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.      

2. W Tobie, o Serce Króla naszego,

świeci nam słodkich nadziei blask.

Ty nie odrzucisz ludu swojego,

Tyś niezgłębioną przepaścią łask.

A naszą nędzę tak dobrze znasz,

my bardzo biedni, o Panie nasz.

Serce Jezusa, ucieczko nasza 

Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.

 

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - JEZU MILOSCI TWEJ, JEZU W HOSTII UTAJONY, KAZDA ZYJACA DUSZA, KIEDYS, O JEZU, KOCHAJMY PANA, NAJSWIETSZE SERCE BOZE, NIE OPUSZCZAJ NAS, JEZU, O NIEWYSLOWIONE, POBLOGOSLAW JEZU DROGI, SERCE TWE JEZU, TWEMU SERCU, Z TEJ BIEDNEJ ZIEM

 

 

bullet

JEZU MIŁOŚCI TWEJ

bullet

JEZU W HOSTII UTAJONY

bullet

KAŻDA ŻYJĄCA DUSZA

bullet

KIEDYŚ, O JEZU

bullet

KOCHAJMY PANA

bullet

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE

bullet

NIE OPUSZCZAJ NAS, JEZU

bullet

NIEWYSŁOWIONE

bullet

POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI

bullet

SERCE TWE JEZU

bullet

TWEMU SERCU

bullet

Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI

bullet

Serce_Jezusa

 

 

Piesni Do Serca Pana Jezusa - JEZU MILOSCI TWEJ, JEZU W HOSTII UTAJONY, KAZDA ZYJACA DUSZA, KIEDYS, O JEZU, KOCHAJMY PANA, NAJSWIETSZE SERCE BOZE, NIE OPUSZCZAJ NAS, JEZU, O NIEWYSLOWIONE, POBLOGOSLAW JEZU DROGI, SERCE TWE JEZU, TWEMU SERCU, Z TEJ BIEDNEJ ZIEM

Home | Up | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA