ADWENTPIEŚNI NA ADWENT - PIEŚNI ADWENTOWEADWENT       PIEŚNI NA ADWENT - PIEŚNI ADWENTOWEADWENT

Pieśni na Adwent

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

PIEŚNI NA ADWENT PIEŚNI ADWENTOWE

bullet

ARCHANIOŁ BOŻY

bullet

CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE

bullet

CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY

bullet

GŁOS WDZIĘCZNY

bullet

Grzechem Adama, ludzie uwikłani

bullet

Marana Tha

bullet

Niebiosa rosę

bullet

O Mario „czemu POBLADŁAŚ

bullet

Oto Pan Bóg przyjdzie

bullet

OTO PAN PRZYBYWA

bullet

Po upadku człowieka grzesznego

bullet

PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY

bullet

Spuście Nam

bullet

TY BOŻE WSZYSKO WIESZ

bullet

Witaj, Gwiazdo morza

bullet

Zdrowaś bądź Maryja

 

 

ARCHANIOŁ BOŻY

      1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej,     

      Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej:

      Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.       

2. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała;

 Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa;

Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.

      3. Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości,

      Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła;

      Znalazłaś łaskę u Pana, Oto poczniesz Jego Syna”.

4. Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego.

Wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa.

Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego.

 

bullet

Archanioł Boży Gabryjel

 

Piesni na Adwent -Piesni Adwentowe - Adwent,PIEŚNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIEŚNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWEPiesni na Adwent -Piesni Adwentowe - Adwent Niebiosa Rose

 

CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,

Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.

Niech Twoja łaska mi pomoże,

Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do mnie, Panie

Przyjdź z łaską swoją,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,

Kiedy już sił nie starcza nam,

Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

 

bullet

Czekam na Ciebie, dobry Boże

bullet

Czekam na Ciebie, dobry Boże

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

 

CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY

1) Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, Ciche błagania ku niebu ślę.

Twojego przyjścia czeka świat cały, Sercem gorącym przyzywa Cię.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź, Jezu, pociesz nas.

Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź, o Jezu, bo już czas.

 

2) Usłysz, Maryjo, głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień,

O, daj nam Słońce, które rozświeci, Grzechu i błędu straszliwy cień.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę, Dziecię Twu,

My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

 

bullet

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

 

 

GŁOS WDZIĘCZNY

1. Głos wdzięczny z nieba wychodzi,     

Gwiazdę nam nową wywodzi,                          

Która rozświeca ciemności,                    

I odkrywa nasze złości. "                      

2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita,

Który zbawieniem świat wita;

Pan Bóg zesłał Syna Swego,

Przed wieki narodzonego.

3. Ojcowie tego czekali,                                 

Prorocy przepowiadali,                                    

Że się Bóg światu miał zjawić,               

Od śmierci człeka wybawić.                

4. Wnet Anioł Pannie zwiastował,

O czym Prorok prorokował;

Iż miał powstać Syn zacnego

Plemienia Dawidowego.

5. Weselcie się ziemskie strony!                         

Opuściwszy niebios trony,                     

Bóg idzie na te niskości,                                   

Z niewymownej Swej litości.                  

6. Weselcie się wszyscy Święci!

I wy, ludzie smutkiem zdjęci;

Idzie na świat Odkupiciel,

Strapionych wszystkich Zbawiciel.

 

bullet

Głos wdzięczny z nieba wychodzi

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

Grzechem Adama, ludzie uwikłani

Grzechem Adama, ludzie uwikłani,

Wygnani z raju wołali z otchłani:

„Spuście, niebiosa, deszcz na ziemskie niwy,

I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy”.

Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,

Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy.

Póki nie przyszła wiekami żądana,

Z Judzkiej krainy Dziewica wybrana.

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

 

Marana Tha

Marana tha! Przyjdź Jezu Panie,

w swej chwale do nas zejdź! Marana tha!

            Usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki.

1) Jak rosy chłód na spragniony grunt,

Jak dobry chleb na głodnego dłoń!

2) W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,

Przez Ciała, Krwi, tajemniczą moc.

3) Gdy miłość swą okażemy w krąg,

przychodzisz już na ziemię swą.

 

bullet

Marana tha! Przyjdź Jezu Panie

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

Niebiosa rosę

1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury:

O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie,

I grzechów naszych zapomnij, już Panie.

2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury.

Grzech nas oszpecił w nędznej postaci,

Stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie ćhmury.

O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany,

I ześlij Tego, co ma być zesłany.

4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie, chmury.

Pociesz się, ludu, pociesz w tej niedoli,

Już się przybliża kres twojej niewoli.

5. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie, chmury.

Roztwórz się, ziemio, i z łona Twojego,

Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

 

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

O Mario „czemu pobladlaś...

1. O Mario czemu pobladlaś

Tyś mozna, jak inna żadna,

Bo poczniesz Króla nad króle,

A nazwą go Emanuel

Nie trwóż się Mario Liilijo,

Dzieciątko święte powijesz.

Siankiem Mu żłubek wyscielesz,

Nim błyśnie gwiazda w Betlejem.

Radować wszyscy sie będą

Muzyką chwalić, koledą

Bić bedą niskie poklony

Przed Twoim Jednorodzonym, Jednorodzonym.

2. Nadzieje ludów spełnione

Bo Ciałem się stanie Słowo

Niech będzie błogosławiony

Żywota twojego owoc.

 

PIEŚNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIEŚNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

Oto Pan Bóg przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie

Z rzeszą świętych k’nam przybędzie:

Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

Oto Pan przybywa

Oto Pan przybywa, prostujcie ścieżki swego życia.

Pośpiesz nam, Boże z pomocą,

Wyzwól nas z pęt grzechów naszych.

Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj,

Wzbudź w nas potęgę swą na nowo!

O Boże, tchnij nowe życie, i okaż swe miłosierdzie.

Ciebie czekamy z tęsknotą, obiecanego Zbawiciela.

Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami.

Mocą swej wielkiej ofiary, On zgładzi grzechy całej ziemi.

Ukaż nam blask Twojej drogi, którą do Ciebie idziemy.

Prawdy światłością nas oświeć, byśmy zdążali do Królestwa.

 

PIEŚNI NA ADWENT, PIESNI ADWENTOWE, ARCHANIOŁ BOŻY, CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE, CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY, GŁOS WDZIĘCZNY, Grzechem Adama, ludzie uwikłani, Marana Tha, Niebiosa rosę, O Mario „czemu POBLADŁAŚ, Oto Pan Bóg przyjdzie, OTO PAN PRZYBYWA, Po upadku człowieka grzesznego, PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY, Spuście Nam, TY BOŻE WSZYSKO WIESZ, Witaj, Gwiazdo morza, Zdrowaś bądź Maryja,

 

Po upadku człowieka grzesznego

Po upadku człowieka grzesznego,

Użalił się Pan stworzenia Swego,

Zesłał na świat Archanioła cnego.

Idź do Panny, imię Jej Maryja,

Spraw poselstwo, Zdrowaś, łaski pełna,

Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa.

Panna natenczas psałterz czytała,

Gdy pozdrowienie to usłyszała,

Na słowa się anielskie zdumiała.

Byśmy, Panno, przez Twe przyczynienie,

Mieli tu swych grzechów odpuszczenie,

A potem wiekuiste zbawienie.

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY

1) Przybądź Panie bo czekamy           

Twego przyjścia wyglądamy,              

Bo źle nam żyć bez Ciebie.                

Gotujmy drogę Panu, Prostujmy ścieżki Jego.

Przemieńmy swoje życie. Odwróćmy się od złego.

2) Noc minęła, dzień jest blisko.                       

W jasnym świetle czyńmy wszystko.      

Ze snu już powstać pora.                    

3) Pan jest blisko, między nami                  

W tłumie ludzi gdzieś wmieszany   

Czy umiem Go zobaczyć?                        

4) Pan jest blisko i też czeka.

Czy przyjść może do człowieka?

Czy kocham Go prawdziwie?

 

 PIEŚNI NA ADWENT, PIESNI ADWENTOWE, ARCHANIOŁ BOŻY, CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE, CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY, GŁOS WDZIĘCZNY, Grzechem Adama, ludzie uwikłani, Marana Tha, Niebiosa rosę, O Mario „czemu POBLADŁAŚ, Oto Pan Bóg przyjdzie, OTO PAN PRZYBYWA, Po upadku człowieka grzesznego, PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY, Spuście Nam, TY BOŻE WSZYSKO WIESZ, Witaj, Gwiazdo morza, Zdrowaś bądź Maryja,

 

Spuście Nam

1) Spuście nam na ziemskie niwy                2) Ale się Ojciec zlitował

Zbawcę z niebios, obłoki.                          Nad nędzną ludzi dolą.

Świat przez grzechy nieszczęśliwy              Syn się chętnie ofiarował,

Wołał z nocy głębokiej.                            By spełnił wieczną wolę.

Gdy wśród przekleństwa od Boga              Zaraz Gabryjel zstępuje

Czart panował, śmierć i trwoga,                  I Maryi to zwiastuje,

A ciężkie przewinienia                              I że z Ducha Świętego

Zamkły bramy zbawienia.                         Pocznie Syna Bożego.

 

3) Panna przeczysta w pokorze                 4) Oto się już głos rozchodzi,

Wyrokom się poddaje,                             Wstańcie, bracia uśpieni!

Iszczą się wyroki Boże,                             Zbawienie nasze nadchodzi,

Słowo Ciałem się staje.                             Noc się w jasny dzień mieni.

Ach, ciesz się, Adama plemię.                     Precz odtąd, dzieła niecnoty

Zbawiciel zejdzie na ziemię.                      Wylęgnione wśród ciemnoty,

Drżyj, piekło, On twe mocy                        Niech każdy z nas w przyszłości

W wiecznej pogrąży nocy.                        Zbroję wdzieje światłości.

5) Niech nas zdobi mierność stała

W pokarmie i napoju.

Nie hołdujmy chuciom ciała,

Żyjmy w zgodzie, pokoju!

Naśladować Tego mamy,

Którego przyjścia czekamy.

Taka jest powinność nasza,

Tak Apostoł ogłasza.

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

TY BOŻE WSZYSKO WIESZ

Ty Boże wszysko wiesz. Ty znasz moje serce,

Więc prowadź mnie wiekuistą drogą.

1) Przejżałeś i znasz mnie Panie                      

Przenikasz naprzód myśli moje,                      

Znasz mój spoczynek i działanie          

Poznałeś wszystkie drogi moje.            

2) otaczsz mnie, wiesz o mnie wszystko

I kładziesz na mnie rękę swoją

Ta wiedza dla mnie jest przedziwna

Zbyt wielka, abym mógł pojąć.

3) Gdzież zdołam ujść przed Duchem Twoim

Gdziekolwiek pójdę – Tyś obecny.      

Na ziemi, w niebie w morza toni,         

Ty Boże – jesteś – wszędzie jesteś       

4) Utkałeś mnie w żywocie matki

W przedziwny sposób mnie stworzyłeś.

O Boże sławię Ciebie za to

Twe dzieła godne są podziwu

PIEŚNI NA ADWENT, PIESNI ADWENTOWE, ARCHANIOŁ BOŻY, CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE, CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY, GŁOS WDZIĘCZNY, Grzechem Adama, ludzie uwikłani, Marana Tha, Niebiosa rosę, O Mario „czemu POBLADŁAŚ, Oto Pan Bóg przyjdzie, OTO PAN PRZYBYWA, Po upadku człowieka grzesznego, PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY, Spuście Nam, TY BOŻE WSZYSKO WIESZ, Witaj, Gwiazdo morza, Zdrowaś bądź Maryja,

Witaj, Gwiazdo morza

Witaj, Gwiazdo morza, wielka Matko Boża,

I zawsze Dziewico, niebios Przewodnico.

Anielskim zjawieniem, Maryja uczczona,

Obdarz nas pokojem, nad Ewę wsławiona.

Zjednaj win zgładzenie, ślepym oświecenie,

Złego oddalenie, łaski przyczynienie.

Bądź Matką bez groźby, odnieś nasze prośby,

Synowi Twojemu, nam narodzonemu.

Panno osobliwa, Matko litościwa,

Obdarz nas cichością i świętą czystością.

Daj żywot stateczny, święty i bezpieczny,

Z Jezusem mieszkanie i z Nim królowanie.

Chwała Bogu Ojcu, Jezusowi Panu,

Duchowi Świętemu, Bogu jedynemu.

 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

Zdrowaś bądź Maryja

Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,

Panu Bogu miła, Matko litościwa:

Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,

Przykazania Twego, Boga wszechmocnego,

On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, Czystości anielskiej,

Pannaś nad pannami, świętaś nad świętymi

O najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.

Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,

Bez grzechu poczęta, Wielką sławę wzięła,

Przez Twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie. 

PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE: PIESNI NA ADWENT - PIESNI ADWENTOWE

 

 

 

bullet

ARCHANIOŁ BOŻY

bullet

CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE

bullet

CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY

bullet

GŁOS WDZIĘCZNY

bullet

Grzechem Adama, ludzie uwikłani

bullet

Marana Tha

bullet

Niebiosa rosę

bullet

O Mario „czemu POBLADŁAŚ

bullet

Oto Pan Bóg przyjdzie

bullet

OTO PAN PRZYBYWA

bullet

Po upadku człowieka grzesznego

bullet

PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY

bullet

Spuście Nam

bullet

TY BOŻE WSZYSKO WIESZ

bullet

Witaj, Gwiazdo morza

bullet

Zdrowaś bądź Maryja

 

Piesni na Adwent -Piesni Adwentowe - Adwent, Piesni na Adwent -Piesni Adwentowe - Adwent, Piesni na Adwent -Piesni Adwentowe - Adwent

 

bullet

Adwent

bullet

Piesni na Adwent

bullet

Piesni Adwentowe

bullet

piesni adwent

bullet

Adwent

PIEŚNI NA ADWENT, PIESNI ADWENTOWE, ARCHANIOŁ BOŻY, CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE, CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY, GŁOS WDZIĘCZNY, Grzechem Adama, ludzie uwikłani, Marana Tha, Niebiosa rosę, O Mario „czemu POBLADŁAŚ, Oto Pan Bóg przyjdzie, OTO PAN PRZYBYWA, Po upadku człowieka grzesznego, PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY, Spuście Nam, TY BOŻE WSZYSKO WIESZ, Witaj, Gwiazdo morza, Zdrowaś bądź Maryja,

 

Home | Up | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

 

Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA