Otrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzy       Otrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzy

Litania do serca Maryji, Litania do Serca Pana Jezusa

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Serca Maryi

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

LITANIA DO SERCA, Litania do serca Maryji, Litania do Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, - Zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Święgo utworzone,

Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serca Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serca Jezusa, świątynio Boga,

Serca Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzmali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłsierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K.   Jezu cichy i pokomego serca.

L.   Uczyń Serca nasze według serca Twego.

K.   Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce naj-milszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu

grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

L.   Amen.

 

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

bullet

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Litania do Serca Maryi

LITANIA DO SERCA, Litania do serca Maryji, Litania do Serca Pana Jezusa

 

 Serce Maryi, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie

“Bądź pozdrowione ibłogosławion”

Serce Maryi, przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane

Serce Maryi, przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone

Serce Maryi, żadną plamą grzechu nieskalane

Serce Maryi, miłością Boga zawsze gorejące

Serce Maryi, do Serca Jezusa doskonale upodobnione

Serce Maryi, z Jezusem dla naszego zbawienia współpracujące

Serce Maryi, mieczem boleści przeszyłe

Serce Maryi, kochające ludzi miłością macierzyńską

Serce Maryi, nieustannie za nami orędujące

Serce Maryi, nasza nadziejo zbawienia

Serce Maryi, doznające od wielu niewdzięczności

Serce Maryi, któremu oziębli i bezbożni uwłaczają

Serce Maryi, pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych

Serce Maryi, za wszelkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone

 

Módlmy się:

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej  Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego; spraw, abyśmy

za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego" Amen.

LITANIA DO SERCA, Litania do serca Maryji, Litania do Serca Pana Jezusa

 

 

Home ] Up ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] Pieśni do Ducha Św. ] Pieśni na Adwent ] Pieśni Boże Narodzenie 1 ] Pieśni Kolendy 2 ] Pieśni Wielkopostne Pasyjne ] Pieśni Wielkanocne ] Pieśni Eucharystyczne ] Pieśni Dziękczynne ] Pieśni do Serca Pana Jezusa ] Pieśni do Chrystusa Króla ] Nowenna Do Matki Bożej 1 ] Pisni Maryjne 2 ] Pieśni Przygodne 1 ] Nabożeństwa ] Duchowa Adopcja ] Nowenna Do Św. Jozefa ] Modlitwa Wierszem ] Droga krzyzowa ] Godzinki ] Nieszpory Niedzielne ] LITANIA LORETANSKA ] GORZKIE ZALE ] [ LITANIA DO SERCA ]