Otrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzy       Otrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzy

GODZINKI

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

GODZINKI

 

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Godzinki zostały ułożone pod koniec XV wieku. Podzielone, podobnie jak dzielą się pacierze kapłańskie, zwane "Godzinkami kanonicznymi".  Stąd nazwa "GODZINKI". Stolica Święta zatwierdziła "Godzinki" w roku 1615. Przekład polski drukowano w roku 1616.

 

GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

Na Jutrznie.

1. Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

3. Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

4. Jak było na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

 

HYMN

1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa,

Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!

2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,

Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.

3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,

Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.

4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,

I powietrze i wody stworzył przezroczyste.

5. Ciebie Oblubienicę, przyozdobił sobie,

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.

W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo Niebieska,

Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata,

wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych,

abyśmy którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli,co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków.

W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.

W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

NA PRYMĘ

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

(jak na Jutrznie).

 

GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

HYMN

1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

2. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,

Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

3. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych

drzwiami.

Nowa gwiazdo Jakuba, Tyś nad Aniołami.

4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.

W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

Na Tercje

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy... (jak na Jutrznie).

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

HYMN

1. Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona,

Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

2. Tyś krzak Mojżesza, boskim ogniem gorejąca,

Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.

3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy,

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

5. Który Ciebie za Matkę obierając Sobie,

Chciał, by przywara grzechu nie powstała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.

W. I tron mój w słupie obłoku.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

Na Sekste.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... (jak na Jutrznie).

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

HYMN

1. Witaj Świątynio Boga, w Trójcy jedynego,

Tyś raj Aniołów pałac, wstydu panieńskiego.

2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,

Święta i pierworodna zmazą niedotkniona.

4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,

Wszelkąś łaską, jedyna Panno wypełniona.

P. Jak lilia między cierniem.

W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

Na None.

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy...

(jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utrwierdzona,

Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.

2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,

Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,

Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja.

W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

Na Nieszpory

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy ...

(jak na Jutrznie).

 

HYMN

1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.

2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.

4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,

Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość

nieustająca.

W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:Święta Maryjo Królowo niebieska...

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

NA KOMPLETE

1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Ciebie nawróci,

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

2. Przybądz nam, miłościwa Pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

3. Chwała Ojcu

... ( jak na Jutrznie).

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

HYMN

1. Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

2. Niepokalana, czystsza, niźli Aniołowie,

Po prawej stronie Króla, stoisz w złotogłowie.

3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.

4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.

W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

OFIAROWANIE GODZINEK

1. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie,

Te Godzinki, ku większej czci Twej i ozdobie.

2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

 GODZINKI, Godzinki tekst, Godzinki Historia, nabozenstwo

ANTYFONA

Toć, to rożdżka, w której ani pierworodnej,

ani uczynkowej winy skaza nie powstała.

P. w poczęciu Swoim, Panno niepokalanaś była.

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się: Boże, Tyś przez Niepokalane Poczęcie

Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie Synowi Swemu przygotował,

a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna

od wszelkiej zmazy Ja zachował, dozwól nam, prosimy,

za Jej wstawiennictwem czystymi dojść do Ciebie.

Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

 

bullet

Godzinki

bullet

Godzinki

bullet

Godzinki

bullet

Godzinki Historia

 

Home ] Up ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] Pieśni do Ducha Św. ] Pieśni na Adwent ] Pieśni Boże Narodzenie 1 ] Pieśni Kolendy 2 ] Pieśni Wielkopostne Pasyjne ] Pieśni Wielkanocne ] Pieśni Eucharystyczne ] Pieśni Dziękczynne ] Pieśni do Serca Pana Jezusa ] Pieśni do Chrystusa Króla ] Nowenna Do Matki Bożej 1 ] Pisni Maryjne 2 ] Pieśni Przygodne 1 ] Nabożeństwa ] Duchowa Adopcja ] Nowenna Do Św. Jozefa ] Modlitwa Wierszem ] Droga krzyzowa ] [ Godzinki ] Nieszpory Niedzielne ] LITANIA LORETANSKA ] GORZKIE ZALE ] LITANIA DO SERCA ]