Piesni i ModlitwyPiesni i ModlitwyPiesni i Modlitwy       Piesni i ModlitwyPiesni i Modlitwy

Pieśni religijne

Home
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

 

Pieśni religijne. Pieśni i piosenki religijne – spiewnik pieśni kościelnych.

 

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Skład Apostolski

bullet

Ojcze Nasz

bullet

Witaj Królowo

bullet

Anioł Pański

bullet

Królowo Nieba

bullet

Modlitwa do Ducha Świętego

 

 

Wyznanie wiary w czasie Mszy Świętej

Wierzę w Jednego Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych I w jednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga, Światłość ze Światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego  Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego począł się z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, swięty, powszechny i apostolski Kościół Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen

 

Znak Krzyża Świętego:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen  

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

O mój Jezu...
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Witaj Królowo

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańscy,synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc ipłacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Módlmy się Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i Zmartwychwstanie nabył dla nas nagrodę życia wiecznego, spraw prosimy, abyśmy przez uczestnictwo w tych tajemnicach Różańca Najświętszej Maryi Panny, mogli naśladować to, o czym mówią i dostąpić to, czego są obietnicą. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo .....
Oto ja służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo ciałem się stało, I zamieszkało miedzy nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko -
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Królowo Nieba

Królowo nieba, wesel się, Alleluja
Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja
Módl się za nami do Boga, alleluja
Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja
Módlmy się
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen 

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych
I zapal w nich ogień Twojej miłości Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
i odnowisz oblicze ziemi

Módlmy się
Boże, Tyś pouczył serca wiernych
światłem Ducha Świętego,
daj nam w tymże Duchu poznać,
co jest prawe
i Jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
   

 

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

 

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Ojcze Nasz

bullet

Skład Apostolski

bullet

Witaj Królowo

bullet

Anioł Pański

bullet

Królowo Nieba

bullet

Modlitwa do Ducha Świętego

 

 

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Skład Apostolski

 

bullet

piesni religijne

bullet

piosenki religijne

bullet

religijne pieni

pieśni religijne, piesni religijne, spiewnik, spiewnik, piesni religijne, pieśni i piosenki religijne, spiewnik, pieśni kościelne, piosenki religijne tekst, muzyka religijna, śpiewnik religijny, piosenki religijne teksty, teksty piosenek religijnych, teksty pieśni religijnych, śpiewnik kościelny, pieśni religijne, piesni religijne

Piesni religijne. Piesni i piosenki religijne – spiewnik piesni koscielne.  Piesni religijne. Piesni i piosenki religijne – spiewnik - piesni koscielne muzyka religijna. Spiewnik religijny teksty piosenek religijnych.

Home | Pieśni Religijne | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA