Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec       Katolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniecKatolicka Polonia – wspólnota modlitewna czuwania pielgrzymki parafie rozaniec

PIEŚNI DZIĘKCZYNNE

 

 

 

 

 

 

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

PIEŚNI DZIĘKCZYNNE

bullet

BÓG KIEDYŚ STAŁ SIĘ

bullet

Boga naszego chwalcie

bullet

CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA

bullet

CHRYSTUS PAN KARMI NAS

bullet

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE

bullet

CÓŻ CI, JEZU, DAMY

bullet

Dziękczynne Pieśni

bullet

Dzięki o Boże Ojcze

bullet

DZIĘKI O PANIE

bullet

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE

bullet

Jezusowi cześć i chwała

bullet

JUŻ GOŚCISZ JEZU

bullet

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI PANIE

bullet

Ojcze chwała Tobie

bullet

O TY CO MIESZKASZ

bullet

RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY

bullet

Skosztujcie i zobaczcie

bullet

ŚWIĘTY - DZIŚ WZNOSIMY

bullet

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ

 

BÓG KIEDYŚ STAŁ SIĘ

Bóg kiedyś stał się jednym znas, by nas przemienić w siebie.

Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas, na zawsze już.

Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy.

Zmartwychwstał z grobu po 3 dniach, by niebo nam otworzyć.

Ducha Świętego zesłał też, by wszyskich nas uświęcił.                        

Założył święty Kościół swój, byśmy w nim jedno byli.             

Maryję Matkę ludziom dał, by wspomożeniem była.

              

 

bullet

Bóg kiedyś stał się jednym znas

bullet

Bóg kiedyś stał się jednym znas

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

Boga naszego chwalcie

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie

Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona,

A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie,

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:

Panem naszym Bógu.

1. Niech cały świat weseli się w Bogu,  

z radością niechaj służy i czcią.                    

Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,

On w dłoniach Swoich dzierży nasz los.         

2. Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem,

z radością każdy niech śpieszy doń.

Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,

Za nim jak owce dążmy wciąż. 

3. Bóg okazuje nam miłosierdzie,

niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.

Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki,

za dobrodziejstwa dawane nam.

 

bullet

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

 

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

CHRYSTUS PAN KARMI NAS

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 

Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego.

Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.

      2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba  na swą sługę unizoną,

      By mnie odtąd wszyscy ludzie  mogli zwać Błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła  w swej dobroci niepojętej,

On, Wszechmocny, On, Najwyższy  On sam jeden zawsze święty.

      4. On który przez pokolenia  pozostaje miłosierny,

      Wobec tego, kto Mu służy  i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą mocą objawia  gdy wyniosłość  serc uniża,

Każdy zamiar może zburzyć  który pychą Mu ubliża.

      6. W mocy Jego odjąć władzę  a wydźwignąć pokornego,

      Wszystkich głodnych zaspokoić  głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem  dziećmi wiary Abrahama,

Pomny na swe miłosierdzie  obietnicy swej nie złamał.

 

bullet

Chrystus Pan karmi nas

bullet

Chrystus Pan karmi nas

bullet

Chrystus Pan karmi nas

 Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE

Chwała i dziękczynienie

Bądź w każdym momencie

Jezusowi w Najświętszym

Boskim Sakramecie.

Ile minut w godzinie,

A godzin w wieczności,

Tyle kroć bądź pochwalon,

Jezu, ma miłości.

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

CÓŻ CI, JEZU, DAMY

1. Cóż Ci, Jezu, damy                               2. W serca Twego ranie,

Za Twych łask strumienie?                         O serc naszych Królu,

Z serca Ci składamy                                 Pokój i wytrwanie.

Korne dziękczynienie.                               Ukojenie w bólu.

 

Panie nasz króluj nam,                              3. Ty nas wspieraj w znoju,

Boże nasz króluj nam,                               Strzeż przez życie całe,

Poprzez wieczny czas                                Byśmy w serc pokoju

Króluj Jezu nam.                                       Twą wielbili chwałę.

 

bullet

Cóż Ci, Jezu, damy

 

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

Dziękczynne Pieśni

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

Dobremu Bogu za świętą ucztę;

Że nas zjednoczył przy wspólnym stole,

Że mamy w sercach Królestwo Boże.

Z radością wielką pochwalmy Boga

Za to spotkanie, za bezimar dobra

Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę

Pragniemy zanieść całemu światu.

Ludowi Swemu błogosław, Panie,

Ochraniaj miłość, umacniaj wiarę,

Jednością obdarz Swój Kościół święty,

W braterskiej zgodzie złącz go na wieki.

 

 

bullet

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

Dzięki o Boże Ojcze

Dzięki, o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją!

Ty z miłości Ojcowskiej stworzyłeś człowieka.                        Dzięki...

Ty z miłości zesłałeś nam Syna na ziemię.                             Dzięki...

Ty z miłością przygarniesz nas kiedyś do siebie.                    Dzięki...

Dzięki, o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją!          

Ty z miłości przyszedłeś odkupić człowieka.                          Dzięki...

Ty z miłości oddałeś na pokarm swe Ciało.                           Dzięki...

Ty z miłości przebaczasz nam zło popełnione.                       Dzięki...

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

DZIĘKI O PANIE

Dzięki, o Panie, składamy dzięki,

O,Wszechmogący nasz Królu w niebie!

1. Za to, że dałeś nam wiarę.                     Dzięki, o Panie...

2. Za to, że dałeś nam miłość.                    Dzięki, o Panie...

3. Za to, że dałeś nam Siebie.                    Dzięki, o Panie...

4. Ty nam przebaczasz grzechy.                  Dzięki, o Panie...

5. Ty nam przywracasz życie.                     Dzięki, o Panie...

6. Za to, że jesteś z nami.                         Dzięki, o Panie...

7. Tobie śpiewamy z radością.                   Dzięki, o Panie...

 

 

bullet

Dzięki, o Panie, składamy dzięki

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,                   

Za święty winny szczep Dawida,                

Który nam poznać dałeś                                       

Przez Jezusa Syna Twego.                                   

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

Za życie i za wiarę.

Którą nam poznać dałeś,

Przez Jezusa Syna Twego.

Tobie chwała na wieki!

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,                   

Za święte Imię Twoje,                                                      

Któremu zgotowałeś                                                        

Mieszkanie w sercach naszych.                   

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

Za wiarę i za nieśmiertelność,

Którą nam poznać dałeś

Przez Jezusa Syna Twego.

5. Ty, o Panie wszechmocny,                                 

Stworzyłeś wszystko dla Imienia swego,      

Pokarm i napój dałeś                               

Ludziom na pożywienie.                           

6. Nam zaś darowałeś

Pokarm duchowy oraz napój.

I żywot wieczny,

Przez Jezusa, Syna Twego.

7) Pomnij, Panie, na Twój Koścół    

I wybaw go od wszelkiego złego,              

I doprowadź go w miłości swojej                

Do Królestwa Twego.                                 

8) Niechaj przyjdzie Twa łaska

I niech przeminie ten świat,

Kto święty, niech przystąpi,

Kto nim nie jest, niech czyni pokutę.

 

bullet

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

 Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

Jezusowi cześć i chwała

Jezusowi cześć i chwała za miłości cud,

Niech mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

1)  On nam wskazał nieomylną drogę,                             

On za owce swoje życie dał.                                         

On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę,           

Nam nadzieję zmartwychwstania dał.                

2)  On prowadzi nas do nowej ziemi,   

Gdzie nie będzie cierpień ani łez.                   

Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,   

Wiedzie tam gdzie wieczne szczeście jest.    

3)  Więc dziękujemy Jemu z całej duszy,

Że się dla nas w małej Hosti skrył.

Niech ta miłość serca nasze wzruszy,

Byśmy Go kochali z wszystkich sił.

 Jezusowi cześć i chwała

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

JUŻ GOŚCISZ JEZU

1. Już gościsz Jezu, w sercu mym,   

Dzień to jest szczęścia mego dniem,            

Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,        

Bądźże uwielbion, Boże mój.                    

2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój,

Chcę ofiarować zapał swój,

By zawsze pełnić wolę Twą,

Zachować czystą duszę mą.

3. Jezu, pozostań w sercu mym,

Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.

Dopomóż mi w godzinie złej,

Wytrwać w miłości Jezu Twej.

 

bullet

Już gościsz Jezu,

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI PANIE

      Nie umiem dziękować Ci Panie, Bo małe są moje słowa.

      Zechciej przyjąć moje milczenie I naucz mnie życiem dziękować

1. Naucz mnie milczeć w zachwycie, gdy dajesz,

Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.

Naucz ufać miłości Twej Panie,

Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.

 

bullet

Nie umiem dziękować Ci Panie

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

Ojcze chwała Tobie

Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

 

bullet

Ojcze, chwała Tobie,

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

O TY CO MIESZKASZ

1. O Ty, co mieszkasz sam, w moim sercu na dnie.

O Ty, co mieszkasz sam, w moim sercu na dnie

Niech Twój usłyszę głos, w moim sercu na dnie.

Niech Twój usłyszę głos, w moim sercu na dnie.

2. O Ty, co mieszkasz sam, w moim sercu na dnie! (2x)

Daj Twą radością żyć, w moim sercu na dnie! (2x)

3. O Ty, co mieszkasz sam, w moim sercu na dnie! (2x)

 Daj, bym się w Tobie skrył, w moim sercu na dnie! (2x)  

 

bullet

O Ty, co mieszkasz sam

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.

i dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.

Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.

2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.

Wychwalajcie Pana Zastępy Niebieskie. Alleluja.

3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.

Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.

4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.

Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.

5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja.

Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja.

6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.

Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki. Alleluja.

7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja.

Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja.

8. Wychwalajcie Pana kąpłani Kościoła, Alleluja.

Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć Alleluja.

9. Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.

Wychwalajcie Pana Stwórcę nieba, ziemi Alleluja.

10. Wychwalajcie Boga, który rządzi światem, Alleluja.

Wychwalajcie Boga nad wszystko na wieki Alleluja.

 

bullet

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

 

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

Skosztujcie i zobaczcie

Skosztujcie i zobaczcie jak słodki jest Pan.

1) Będę Panu w każdej porze                   

Śpiewał pieśń wdzięczności,                        

Na mych ustach chwała Jego                       

Nieustannie gości.

2) W Panu cała chluba moja,

Cieszcie się, pokorni!

Wspólnie ze mną chwalcie Pana,

Sławmy Imię Jego!  

3) Kiedym tęsknie szukał Pana,                  

Raczył mnie wysłuchać                             

I od wszelkiej trwogi mojej                       

Raczył mnie uwolnić.          

4) Cieszcie się widokiem Jego,

On was nie zawiedzie;

Pan usłyszał głos biednego,

Wyrwał go z ucisków.    

5) Tych, co Pana się lękają                       

Anioł Pański broni,                                   

By ich wyrwać z ręki wroga,                     

Szańcem ich osłoni,          

6) Więc skosztujcie i zobaczcie,

Jaki Pan jest dobry!

Kto do Niego się ucieknie,

Ten błogosławiony!        

 

bullet

Skosztujcie i zobaczcie

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

ŚWIĘTY - DZIŚ WZNOSIMY

1. Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty

Pan Bóg Zastępów.

Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą  

Święty, Święty, Święty, Święty!

2. Dobry Ojcze, Dobry Ojcze,

Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, Dobry Ojcze.

Dziśś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą

Dobry Ojcze, Dobry Ojcze.

3. Drogi Jezu, Drogi Jezu,

Swoją Krwią nas odkupiłeś, Drogi Jezu.

Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą,

Drogi Jezu, Drogi Jezu.

4. Duchu Święty, Duchu Święty,

Przyjdź, napełnij nas na nowo, Duchu Święty.

Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą.

Duchu Święty, Duchu Święty.

5. - tak jak 1 zwrotka.

 

bullet

Dziś wznosimy nasze ręce

 

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!

Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem

Twoim zawsze być!

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,

Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

2. Wszystko Tobie oddać pragnę

Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,

By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,

W duszy czuję święty żar.

To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.

 

bullet

Wszystko Tobie oddać pragnę  

 

 

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

 

bullet

BÓG KIEDYŚ STAŁ SIĘ

bullet

Boga naszego chwalcie

bullet

CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA

bullet

CHRYSTUS PAN KARMI NAS

bullet

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE

bullet

CÓŻ CI, JEZU, DAMY

bullet

Dziękczynne Pieśni

bullet

Dzięki o Boże Ojcze

bullet

DZIĘKI O PANIE

bullet

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE

bullet

Jezusowi cześć i chwała

bullet

JUŻ GOŚCISZ JEZU

bullet

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI PANIE

bullet

Ojcze chwała Tobie

bullet

O TY CO MIESZKASZ

bullet

RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY

bullet

Skosztujcie i zobaczcie

bullet

ŚWIĘTY - DZIŚ WZNOSIMY

bullet

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

Home | Up | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki  Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki

Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA

Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki  Piesni Dziekczynne - Dziekczynienie Piesni - Piesni Dziekczynne piosenki slowa Piesni Dziekczynne - Piesni na  Dziekczynienie - piesni dziekczynne, teksty dzieki piosenki slowa Piesni Dziekczynne, Piesni na Dziekczynienie, Piosenk Dziekczynne, Piosenki na Dziekczynienie, dzieki