PIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOCPIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOCPIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOC       PIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOCPIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOC

PIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOC

 

 

 

 

 

 

 

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

 

PIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOC

 

bullet

ALLELUJA BIJĄ DZWONY

bullet

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE

bullet

BALLADA EWANGELICZNA

bullet

Chrystus zmartwychwstan

bullet

Dziś Chrystus KrÓl

bullet

NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

bullet

Nie zna śmierci

bullet

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

bullet

Otrzyjcie już łzy

bullet

Pan zmartwychwstał

bullet

Wesel się Królowo

bullet

Wesoły nam dzień

bullet

Wstał Pan Chrystus

bullet

Zwycięzca śmierci

 

 

Procesja Rezurekcyjna

(trzymając krzyż, Śpiewa trzykrotnie)

Kapłan:

Zmartwychwstał z grobu Pan, alleluja!

 

Wszyscy:

Który za nas zawisł na drzewie krzyża. Alleluja!

(przed Najświętszym Sakramentem)

Kapłan:

Niebo i ziemia się cieszą. Alleuja!

 

Wszyscy:

Ze zmartwychwstania Twojego Chryste. Alleluja!

 

PIEŚNI WIELKANOCNE, PIEŚNI NA WIELKANOC, ALLELUJA BIJĄ DZWONY,ALLELUJA! JEZUS ŻYJE,BALLADA EWANGELICZNA,Chrystus zmartwychwstan,Dziś Chrystus KrÓl,NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN,Nie zna śmierci,CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY,Otrzyjcie już łzy,Pan zmartwychwstał,Wesel się Królowo,Wesoły nam dzień,Wstał Pan Chrystus, Zwycięzca śmierci.

Kapłan:

Módlmy się:

Boże, Ty co roku uweselasz nas obchodem Zmartwychstania Pańskiego, * spraw, abyśmy obchodzac doczesne uroczystości * stali się godnymi dostąpienia radosc i wiekuistych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

ALLELUJA BIJĄ DZWONY

Alleluja! biją dzwony,

Głoszęc w świata wszystkie strony,

Że zmartwychwstał Pan.                            Alleluja, alleluja, alleluja!

Biję długo i radośnie,

Że aż w piersiach serce rośnie,

Tryumf prawdzie dan.                              Alleluja,..

W majestacie Boskiej chwały

Idzie Chrystus Zrnartwychwstały

Między uczniów swych.                             Alleluja...

Dzień wesoły nam dziś nastał,

Pan po męce zmartwychpowstał,

Płynie pieśni ton:                                     Alleluja..

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE

1) Alleluja! Jezus żyje!                              2) Alleluja! Przezwyciężył

Już Go dłużej grób nie kryje,                     Jezus czarta, Co nas więził

W którym trzy dni spoczywał.                    W tej haniebnej niewoli.

 

3) Alleluja! Tryumfuje                                 4) Alleluja! Złość zgromiona,

Prawda, a fałsz ustępuje                            A niewinność wyniesiona

Z ziemi oswobodzonej.                             Odzyskała swe prawa.

                                    5) Alleluja! Zmartwychwstały

                                    Jest zastawem wiecznej chwały,

                                    Którą krwawo wyjednał.

 

bullet

Alleluja! Jezus żyje!

 

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

BALLADA EWANGELICZNA

1. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem,

Gdy na drodze mej stanąłeś Panie mój.

Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem,

Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój.

Chwała cześć, chwała cześć,

Alleluja śpiewa serce me,

Chwała cześć, chwała cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

2. Tyś okazał dla mnie miłość swoją, Panie,

Której głębi ja nie mogę pojąć sam.

Gdyś przed radą za mnie znosił urąganie,

Gdy oplwano, potem bito Ciebie tam.

3. Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia,

Tam Twa Krew obmyła z grzechu serce me.

Dzięki Panie Ci za Krzyż i za przeżycia

I za słowo Twoje: “Wykonało się”.       

4. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem,

Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich sług,

Naucz, Panie, Twego słowa, naucz więcej,

Abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł.

 

bullet

Ballada Ewangeliczna

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

Chrystus zmartwychwstan

1) Chrystus zmartwychwstan jest,                 

Nam na przykład dan jest,                        

Iż mamy z martwych powstać,                                

Z Panem Bogiem królować. Alleluja!           

2) Leżał trzy dni w grobie,

Dał bok przebić sobie,

Bok, ręce, nogi obie,

Na zbawienie tobie. Alleluja!

3) Trzy Maryje poszły,                                         

Drogie maści niosły,                                                         

Chciały Chrystusa pomazać,                                  

Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!              

4) Gdy na drodze były,

Tak sobie mówiły:

Jest tam kamień niemały,

A któż nam go odwali? Alleluja!

5) Powiedz nam, Maryja,                                     

Gdzieś Pana widziała?                                         

Widziałam Go po męce,                                      

Trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!           

6) Gdy nad grobem stały,

Rzekł im Anioł biały:

Nie bójcie się, Maryje,

Zmartwychwstał Pan i żyje! Alleluja!

 

bullet

Chrystus zmartwychwstan jest

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

Dziś Chrystus KrÓl

1) Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały,        

Wiecznie triumf okazały;              

Ozdobny w ślicznej koronie,                     

Odbiera cześć na Syjonie. Alleluja!            

2) Śmierci, gdzież moc teraz twoja?

Kędy twa, szatanie, zbroja?

Naszedł mocniejszy zbrojnego

Mocarza i wziął łup jego. Alleluja!

3) Jezu mój, na wieczne lata,                    

Tyś ozdobą tego świata:                           

Z łaski przypuść nas do swego                   

Zwycięstwa nieśmiertelnego. Alleluja!          

4) Chwała wiecznemu Królowi,

Bogu Ojcu i Synowi;

Chwała Duchowi Świętemu,

Jednemu Bogu naszemu. Alleluja!

 

bullet

Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

1. Niechaj z nami będzie Pan - alleluja.

Niech obroną będzie nam - alleluja.

2. Jego słowo wiecznie trwa - alleluja,

Wieczną prawdę w sobie ma - alleluja.

3. Chcemy zgłębić słowa treść - alleluja,

Braciom je radośnie nieść - alleluja.

4. Chcemy nim na co dzień żyć - alleluja.

I w przyjaźni z Bogiem być - alleluja.

5. Źródło życia, Panie nasz - alleluja.

Ty nam wieczne życie dasz - alleluja.

6. Prowadź wśród zawiłych dróg - alleluja

W Trójcy Świętej jeden Bóg - alleluja.

 

bullet

Niechaj z nami będzie Pan

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

Nie zna śmierci

1. Nie zna śmierci Pan żywota,                    

Chociaż przeszedł przez jej wrota.  

Rozerwała grobu pęta                               

ręka święta, Alleluja!                               

2. Twój, Adamie, dług spłacony,

Okup ludzki dokonczony

Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi

dziećmi twymi. Alleluja!

3. Próżno straże, grób strzeżecie!                 

Już Go tutaj nie znajdziecie:                       

Wstał, przeniknął skalne mury,                     

Bóg natury. Alleluja!                                

4. Teraz On na ludzkie plemię

i na miłą patrzy ziemię,

Która drogo dziś przybrana,

kosztem Pana. Alleluja!

5. Przez Twe święte zmartwychwstanie

z grzechów powstać daj nam,Panie.

Potem z Tobą królowanie.

Alleluja! Alleluja!

 

bullet

Nie zna śmierci Pan żywota

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

Ciebie Boga wysławiamy,  Tobie, Panu, wieczna chwała!

Ciebie, Ojca, niebios bramy,  Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy;

Cheruby, Serafinowie, Ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty, nad Świętymi Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgięm ziemi Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, Chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pospiesza Męczenników orszak biały.

Ciebie, poprzez okrąg ziemi, Z głębi serca, ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi Wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste.

Z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; By świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka, Nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota, Starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota Otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz, gdy zagrzmi trąba sroga, Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni, Wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi, w blaskach mocy, Wiecznej chwały złej nam zdroje:

Zbaw, o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata, Prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie Pieśń, co sławi Twoje czyny,

O, w dniu onym racz nas, Panie Od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym Tym, co żebrzą Twej opieki:

W Tobie, Panie, zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki.

 

bullet

Ciebie Boga wysławiamy,

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

Otrzyjcie już łzy

1. Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie. 

Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. 

Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja. alleluja,  Niechaj zabrzmi:  Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej, Żydzi na grób wtłoczyli. 

Darmo dla pewności wszelkiej zbroj nej straży użyli.

Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała.         Alleluja...

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory. 

Wstaje z grobu, kruszy mury, nie ma żadnej zapory. 

Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada.               Alleluja...

 

bullet

Otrzyjcie już łzy, płaczący

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

Pan zmartwychwstał

Pan zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja, alleluja!

Głośmy razem z aniołami. Alleluja, alleluja!

Tryumfuje Boże Syn. Alleluja, alleluja!

Nieba śpiew podejmij, ziemio. Alleluja, alleluja!

Darem zbawczej swej miłości- zburzył wszelki mur wrogości.

Chrystus Pan pokonał śmierć - i otworzył nam niebiosa.

Żyje znowu nasz Król chwały - który za nas dał się cały.

Gdzież, o śmierci, oścień twój? - Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?

Tam, gdzie głową On wszystkiego - postępujmy w ślady Jego.

Powstaniemy razem z Nim - z Krzyża, grobu i ciemności.

Chryste nasze zmartwychwstanie-nieba ziemi, wieczny Panie.

W dniu tryumfu Twego cześć - Tobie, Ojcu i Duchowi.

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

Wesel się Królowo

1) Wesel się, Królowo miła;                      

Bo Ten, któregoś zrodziła,            

Zmartwychwstał Pan nad panami,   

Módl się do Niego za nami,                      

Alleluja, alleluja!                                           

2) Ciesz się i wesel się w niebie,

Proś Go za nami w potrzebie,

Byśmy się też tam dostali

I na wiek wieków śpiewali:

                  Alleluja, alleluja!

 

bullet

Wesel się, Królowo miła

 

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

Wesoły nam dzień

1) Wesoły nam dzień dziś nastał,

Którego z nas każdy żądał;                      

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,

Alleluja, alleluja!                                     

2) Król niebieski k'nam zawitał,

Jako śliczny kwiat zakwitał;

Po śmierci się nam pokazał.

                              Alleluja, alleluja!

3) Piekielne moce zwojował,                     

Nieprzyjaciele podeptał,                          

Nad nędznymi się zmiłował.                      

                              Alleluja, alleluja!                                     

4) Do trzeciego dnia tam mieszkał,

Ojce święte tam pocieszał,

Potem iść za sobą kazał.

      Alleluja, alleluja!

5) Którzy w otchłaniach mieszkali,    

Płaczliwie tam zawołali,                           

Gdy Zbawiciela ujrzeli                             

                              Alleluja, alleluja!                         

6) “Zawitaj, przybywający,

Boży Synu Wszechmogący,

Wybaw nas z piekielnej mocy!”

Alleluja, alleluja!

7) Wielkie tam wesele mieli,                     

Gdy Zbawiciela ujrzeli,                            

Którego z dawna żądali.                          

                              Alleluja, alleluja!                         

8) Potem swą mocą zmartwychwstał.

Pieczęci z grobu nie ruszał,

Na stróżach wielki strach powstał.

                             Alleluja, alleluja!

 

bullet

Wesoły nam dzień dziś nastał

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

Wstał Pan Chrystus

1) Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,      

Alleluja, Alleluja!                                     

Uweselił lud swój mile                              

Alleluja, Alleluja!                                     

2) Nie żałował życia swego,

Alleluja, Alleluja!

Dla człowieka mizernego.

Alleluja, Alleluja!

3) Tego dnia wielkanocnego,                    

Alleluja, Alleluja!                                     

Chwal, każdy, Syna Bożego.                    

Alleluja, Alleluja!                                     

4) Trójcę wyznawajmy,

Alleluja, Alleluja!

Bogu cześć i chwałę dajmy.

Alleluja, Alleluja!

 

bullet

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

 

Zwycięzca śmierci

1) Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,        

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana

Naród niewierny trwoży się, przestrasza

Na cud Jonasza. Alleluja!

2) Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:

"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,

Pan z martwych powstał." Alleluja!

3) Ustąpcie od nas smutki, troski, żale,

Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;

Ojcu swojemu już uczynił zadość,

Nam niesie radość. Alleluja!

4) Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,

Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:

Obcuje z nimi, daje nauk wiele

O swym Kościele. Alleluja!

 

bullet

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

 

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

 

bullet

ALLELUJA BIJĄ DZWONY

bullet

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE

bullet

BALLADA EWANGELICZNA

bullet

Chrystus zmartwychwstan

bullet

Dziś Chrystus KrÓl

bullet

NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

bullet

Nie zna śmierci

bullet

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

bullet

Otrzyjcie już łzy

bullet

Pan zmartwychwstał

bullet

Wesel się Królowo

bullet

Wesoły nam dzień

bullet

Wstał Pan Chrystus

bullet

Zwycięzca śmierci

 

Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Piesni Wielkanocne - Piesni na Wielkanoc - piosenki wielkanocne Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Piesni Wielkanocne, Piosenki Wielkanocne Piesni, Wielkanoc, piosenki na wielkanoc, piesni na wielkanoc, slowa, teksty, Zwyciezca smierci, wesoly nam dzien, otrzyjcie joz lzy, Alleluja piesni wielkanocne, piosenki wielkanocne

Home | Up | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA