Piesni do Ducha SwietegoPiesni do Ducha SwietegoPiesni do Ducha Swietego       Piesni do Ducha SwietegoPiesni do Ducha Swietego

Pieśni do Ducha Świętego

 

 

 

 

 

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

 

            

Pieśni do Ducha Świętego - Duchu Święty - Pieśni Ducha Św.

bullet

DUCHU OGNIU

bullet

Duchu Święty, Boże, przyjdź

bullet

O Stworzycielu Duchu

bullet

Panie, Panie daj nam Twego Ducha

bullet

Przyjdź Duchu Święty

bullet

PrzYbądź Duchu Święty

bullet

Przybądź Duchu Stworzycielu

bullet

ZJEDNOCZENI W DUCHU

bullet

Duchu Święty stworzycielu

bullet

Litania do Ducha Świętego

bullet

Modlitwy do Ducha Świętego

bullet

Nowenna do Ducha Świętego

 

DUCHU OGNIU

1. Chcesz rozpalisz i rozognisz,

serca wzniesiesz na wysokość.     

W ciemność rzucisz blask pochodni   

i rozproszysz grzechu mroki.                   

Duchu Ogniu, Duchu Żarze

Duchu Światło, Duchu Blasku

Duchu wichrze i Pożarze,

Ześlij płomień Twojej łaski.

2. Naszą nicość odbudujesz

W najpiękniejsze znów struktury,

Tchnieniem swoim świat przesnujesz.

W szeleszczących modlitw sznury.

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz  

I z chaosu piękno ładu.                         

Tyś spokojem wśród niezgody,                

W bezradności Tyś jest radą.                

4. Twe zbliżenie zaróżowi

Pulsem życia, wzrostu drżeniem,

Narodzimy się na nowo

Ciemność stanie się promieniem.

 

bullet

Duchu Ogniu, Duchu Żarze

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

Duchu Święty, Boże, przyjdź

Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło.

Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

Przyjdź,  Duchu Ojca, bądź naszym światłem;

Niech promienieje Twej chwały blask.                                                     Duchu...

O świadku prawdziwy, umocnij nas;

Chcemy rozgłaszać: “Zmartwychwstał Pan!” Duchu...

Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia;

Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.                                              Duchu...

 

bullet

Duchu Święty, Boże, przyjdź

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

O Stworzycielu Duchu

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;

Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem  jesteś zwan i najwyższego Boga dar;

Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy,miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz;

Przez Ojca obiecany nam mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz;

Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był;

I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

bullet

O Stworzycielu Duchu

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

Panie, Panie daj nam Twego Ducha

Panie, Panie, daj nam Twego Ducha

Panie, Panie, daj nam Twego Ducha.

Byśmy w mroku nie błądzili, byśmy Nim na codzień żyli. 

Bo choć nieraz bardzo chcemy, my się modlić nie umiemy.

Bo choć nieraz bardzo chcemy, my przebaczać nie umiemy.

Bo choć nieraz bardzo chcemy, kochać Ciebie nie umiemy.

By Swą mocą nas przemienił i oblicze ziemi zmienił.         

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

PrzYbądź Duchu Święty

Przybądź Duchu Święty,- Spuść z niebiosów wzięty,

Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłość i sumień.

O najmilszy z Gości - słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie. –W pracy Tyś ochłodą

W skwarze żywą wodą - w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, - Serc wierzących wnętrza

Podaj Twej potędze! – Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia? - Jeno cierń i nędza.

Obmyj, co nie święte, - Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde, - Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, - w Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa. - Daj szczęście bez miary. - Amen. Alleluja.

 

bullet

Przybądź Duchu Święty

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

Przyjdź Duchu  Święty

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.

Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

      Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.

         Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.

Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.

O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.

      Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.

      Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

 

bullet

Przyjdź Duchu Święty

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

Przybądź Duchu Stworzycielu

Przybądź Duchu Stworzycielu -Dusz naszych Nauczycielu

Nawiedź z pelnią łaski Bożej. Serca, któreś raczył stworzyć.

Tyś Dar Boga Najwyzszego -Namaszczenie Syna Jego

Życia zdrój, miłości słońce, Pocieszyciel i Obronca.

Tyś jest Moc Ojcowskiej ręki - Siedmiobrawna pełna dźwięku

Ustom naszym zsyłasz mowę, Obiecaną Ojca Słowem.

 

bullet

Przybądź Duchu Stworzycielu

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

ZJEDNOCZENI W DUCHU

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,

Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,

Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,

Aby świat cały ujrzał Miłość w nas.

2. Wraz z innymi pojdziemy, podaj mi swoją dłoń  (Bis)

Wszystkim głosić będziemy, tę radosną dla nas wieść,

Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.

Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (Bis)

By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,

Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą.

Żeby człowiek zachował godność swą.

 

bullet

Zjednoczeni w Duchu

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

Duchu Święty stworzycielu

1) Duchu Święty stworzycielu,

Ożywiaj moją modlitwę,

Ożywiaj moje pragnienia

Pelnienia woli Ojca.

2) Duchu Śwęty Stworzycielu,

Otwieraj moje oczy by widziały,

Otwieraj moje uszy, by słyszały,

Serce, aby czuło

Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź!

 

bullet

Duchu Święty stworzycielu

 

PIESNI do Ducha Swietego Duchu Swiety Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty  Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty,
 

 

bullet

DUCHU OGNIU

bullet

Duchu Święty, Boże, przyjdź

bullet

O Stworzycielu Duchu

bullet

Panie, Panie daj nam Twego Ducha

bullet

Przyjdź Duchu Święty

bullet

PrzYbądź Duchu Święty

bullet

Przybądź Duchu Stworzycielu

bullet

ZJEDNOCZENI W DUCHU

bullet

Duchu Święty stworzycielu

bullet

Litania do Ducha Świętego

bullet

Modlitwy do Ducha Świętego

bullet

Nowenna do Ducha Świętego

 

 

 

Home | Up | Rozważania Różańcowe | Jan Paweł II | PRACA USA | Polacy na Ukrainie | Wspólnoty Modlitewne | Piesza Pielgrzymka | Księgarnia Św. Jacka | Amerykańska Częstochowa | Polskie Parafie | Radio Maryja - TV TRWAM | Porady i Sugestie | Kontakty - Contact us

PIESNI do Ducha Swietego - Duchu Swiety - Piesni Ducha Sw. posenki slowa teksty Piesn DUCHU OGNIU, piesn O STWORZYCIELU DUCHU , piosenka PRZYBADZ DUCHU SWIETY. Duch sw, Piesni do Ducha Swietego, piesni Duch sw, piosenki Duch sw, piosenki do Ducha Swietego, slowa, teksty, DUCHU OGNIU, O STWORZYCIELU DUCHU , PRZYBADZ DUCHU SWIETY, DUCHU SWIETY
Home | Pieśni do Ducha Św. | Pieśni na Adwent | Pieśni Boże Narodzenie 1 | Pieśni Kolendy 2 | Pieśni Wielkopostne Pasyjne | Pieśni Wielkanocne | Pieśni Eucharystyczne | Pieśni Dziękczynne | Pieśni do Serca Pana Jezusa | Pieśni do Chrystusa Króla | Nowenna Do Matki Bożej 1 | Pisni Maryjne 2 | Pieśni Przygodne 1 | Nabożeństwa | Duchowa Adopcja | Nowenna Do Św. Jozefa | Modlitwa Wierszem | Droga krzyzowa | Godzinki | Nieszpory Niedzielne | LITANIA LORETANSKA | GORZKIE ZALE | LITANIA DO SERCA