NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGONOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGONOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO       NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGONOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Home
Up
Duchu Ogniu
Duchu Swiety Boze
Duchu Swiety Stworzycielu
O Stworzycielu Duchu
Panie Panie
Przybadz Duchu Stworzycielu
Przybadz Duchu Swiety
Przyjdz Duchu Swiety
Zjednoczeni w Duchu
Litania do Ducha Sw
Nowenna do Ducha Św.
Modlitwy Wspólnotowe

 

 

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie we wszystkich kościołach odprawia się nowennę modlitw do Ducha Świętego, Celem nowenny jest przygotowanie na przyjęcie darów Ducha Świętego w uroczystość Zielonych Świąt.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

I, IV i VII Dzień Nowenny

 

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste

            W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.., aż po krańce ziemi.” ( Dz 1. 4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju  i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: Ześlij na nas Ducha Twego !

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

INTENCJE BŁAGALNE

 Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy

 postępowali zawsze jak dzieci Boga.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Ty który w dniu Piećdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, aby cały świat zjednoczył się w wierze.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus

Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa:

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. - Amen.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Duchu Święty mądrości,

Duchu Święty rozumu,

Duchu Święty rady,

Duchu Święty męstwa,

Duchu Święty umiejętności,

Duchu Święty pobożności,

Duchu Święty bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w Miłosierdzie Boże, wybaw nas,

Duchu Święty, Boże,

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,

Od zatwardziałości serca,

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,

Przez przyjście Swoje w językach ognistych,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,

Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył,

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy poświęcić raczył,

Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,

Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - zmiłuj się nad nami.

P.         Serce czyste stwórz we mnie, Boże.

W.        I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej.

W.        A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła

nas chroniła.    -Amen.

 

II, V i VIII Dzień Nowenny

 

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

 Panie Jezu Chryste!

Na Ostatniej Wieczerzy Apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: “Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i wwas będzie.” (J 14, 16-17) Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: “Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!”

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

INTENCJE BŁAGALNE

 Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Wejrzyj, Panie, na wszytkich, którzy noszą imię chrześcijan, by Duch Święty doprowadził ich do jedności..

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Jezu Chryste wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Udziel nam pomocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Przygotuj, Panie dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Daj nam sczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

 MODLITWA PAŃSKA

 A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus

Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa:

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego.                      -Amen.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

III, VI, i IX Dzień Nowenny

 

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

 Panie Jezu Chryste!

Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: ieśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije!” Jak rzekło Pismo: “Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” ( J 7, 37-38). A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: “Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobro, wierność, łagodność, opanowanie” ( Gal 5, 22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, “gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” ( Rz 8, 28 ). Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy: “Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie”.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

INTENCJE BŁAGALNE

 Niech Twoje słowo, Chryste, mieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadzieii i mocy Ducha Świętego.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serce.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

MODLITWA PAŃSKA

 A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa:

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

- Amen.

  

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

MODLITWA JANA XXIII DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała; przyśpiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszytkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania, niech dla korzyści przez niedbalstwo nasze nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszytko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiary, choćby na krzyż i śmierć, niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. - Amen.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego. Dnia 2 grudnia 1930r. objawił się Pan Jezus zmarłej w 1956r. świątobliwej matce Katarzynie Volg z Monachium: “Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy: Ducha Świętego. Stąd te ciemności na tym świecie i pomieszanie języków; nie można nic uczynić bez Ducha Świętego. Teraz nie możesz mi ofiarowć wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronka do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze.”I jeszcze raz zapewniał ją Jezus 30 stycznia 1931r.: “Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę mężów, którzy są całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni bądą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas pozna wielu swoje zaślepienie i zrozumie, co prowadzi do pokoju. Z prośbą o takich mężów należy wiele kronek do Ducha Świętego odmawiać.” Już w uroczystość Maryi z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930r. przynaglała ją Matka Boża: “Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic począć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą. Powiedz swojemu kierownikowi dusz ( był nim bardzo znany świątobliwy franciszkanin Bonawentura Blattman )” by tę koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniona i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom zostanie ludzkość napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości.”

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

MODLITWA PAPIEŻA PAWŁA VI

 

O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Uchroń nas od wszelkiego nieszczęścia, od wszelkiego grzechu i jego następstw. Użycz całemu światu pokoju w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. O Ty, Niepokalanie Poczęte Serce, ofiaruj nieustannie Trójjedynemu Bogu drogocenną Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, którą wylał no drzewie Krzyża ze swego Najświętszego Serca dla ratowania świata, aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady i nieszczęścia.

-Amen.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

 

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 Odmawia się jak zwykle 5 dziesiątek Różańca i 10 Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie Jezus następujące słowa, odpowiednio dla każdego dziesiątka:

 

1. “który niech usposobi nasze serca na przyjście pełni

łask Ducha Świętego”

2. uktóry niech nam udzieli Ducha Świętego pomnoży i

umocni w nas wiarę nadzieję i miłość” -

3. uktóry niech nas przez Ducha Świętego umocni,

oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci”

4. uktóry niech nasze serca zapali miłością Ducha

Świętego i napełnia je największą pokorą, łagodnością,

cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością”

5. “który niech nam ześle siedem darów oraz owoce

Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a

powstrzymuje od wszystkiego co złe”

Po każdym dziesiątku mówimy:

“Chwała Ojcu...” oraz: “O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego - módl się za nami”.

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

Na zakończenie:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. -Amen. Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. -Amen. “Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł ukryć się w sanktuarium swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego, i przemów do tegoż Ducha Świętego słowami: „O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotyka, tylko okaż mi Twoją wolę.” Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.”

Kardynał Mercier

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

KORONKA PRZEBŁAGALNA

DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Najpierw: Wierzę w Boga...

Na dużych pociorkach:            1 x Ojcze nasz

1 x Zdrowaś Maryjo.

 

Na małych paciorkach:

- „Cześć i Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu przez Najdroższą Krew Jezusa - teraz i zawsze, i na wieki wieków.”

 

Na koniec trzy razy:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przez ręce Matki Boskej i Oblubienicy Ducha Świętego Rany Naświętszej Głowy i Najdroższą Krew Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy.”

 

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

bullet

Ducha Sw

bullet

Ducha Sw

bullet

Ducha Sw

bullet

Ducha Sw 

 

nowenna do ducha swietego, modlitwa do ducha swietego, duch swiety modlitwy, modlitwy do ducha swietego, litania do ducha swietego, modlitwy do ducha sw, litania do ducha, duchu sw przyjdz, nowenna do ducha, nowenna do ducha swietego, nowenna do ducha sw, owoce ducha swietego, nowenna, nowenna do ducha swietego
 

Home ] Up ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] Duchu Ogniu ] Duchu Swiety Boze ] Duchu Swiety Stworzycielu ] O Stworzycielu Duchu ] Panie Panie ] Przybadz Duchu Stworzycielu ] Przybadz Duchu Swiety ] Przyjdz Duchu Swiety ] Zjednoczeni w Duchu ] Litania do Ducha Sw ] [ Nowenna do Ducha Św. ] Modlitwy Wspólnotowe ]