Duchowa AdopcjaDuchowa Adopcja dziecka poczetego - modlitwa za dzieci poczete, zagrozone.Duchowa Adopcja dziecka poczetego        Duchowa Adopcjamodlitwa za dzieci poczete, zagrozone.

Duchowa Adopcja

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

Duchowa Adopcja dziecka poczętego - modlitwa za dzieci poczęte, zagrożone.

  „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”

 

1. Co to jest Duchowa Adopcja?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

 

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym dodatkowe modlitwy jak litanie, nowenny, koronki... Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania.

 

3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

 

4. Jak zrodziła się Duchowa Adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.

 

5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (W szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.

 

6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?

Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludne w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.

 

7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.

 

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa Adopcja dotyczy jednego dziecka.

 

10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

 

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

 

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

 

13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

 

14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

 

15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta za pośrednictwem radia?

Tak.

 

16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

 

17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach — chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.

 

18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. W celu zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 

19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?

  1.  Pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją

  2.  Uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele

  3.  Skontaktować się z ośrodkami Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

 duchowa adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Wszyscy razem:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.

 

Powtarzamy za celebransem lub każdy osobno:

„Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja postanawiam mocno i przyrzekam, że

 

od dnia   . . . . .

w święto/uroczystość  . . . .

 

biorę w Duchową Adopcję jedno

dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:

—jedna tajemnica różańca

— moje dobrowolne postanowienia

— modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.

 

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryj, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Duchowa Adopcja w kościele Ducha Świętego w Warszawie ul. Długa róg Freta

Każde przyrzeczenie poprzedzone jest trzydniowym przygotowaniem rekolekcyjnym, rozpoczynającym się Mszą świętą o godz. 17.00 w dni powszednie, w niedzielę nabożeństwem o godz. 17.00, a następnie Mszą świętą o godz. 18.00. Przyrzeczenia Duchowej Adopcji składane są podczas Mszy świętej, o godz. 17.00 w dni powszednie, a o godz. 18.00 w niedziele, oraz podczas niżej podanych uroczystości i świąt Maryjnych:

 duchowa adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja

 

bullet

Święto Objawienia Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)

bullet

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

bullet

Wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady

bullet

Święto Nawiedzenia NMP

bullet

Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy

bullet

Święto Narodzenia NMP

bullet

Święto Matki Bożej Różańcowej

bullet

Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej

bullet

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 duchowa adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja

 

W każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania rodziny Duchowej Adopcji rozpoczynające się Mszą świętą o godz. 17.00.

 

Adresy

Przeor klasztoru Ojców Paulinów w Warszawie Ojciec Stanisław Jarosz OSPPE

Centralny Ośrodek

Krzewienia Duchowej Adopcji Jasna Góra

Ul. Ks. A. Kordeckiego 2

42-225 Częstochowa

tel. (0-34) 65-66-88

 

Klasztor Ojców Paulinów

ul. Długa 3

00-263 Warszawa

tel. (0-22) 31-45-75

 

The National Shrine of Our Lady of Czestochowa Pauline Fathers

P.O. Box 2049

Doylestown, PA 18901

 

bullet

www.duchowaadopcja.com.pl/

bullet

http://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowa_adopcja

bullet

Duchowa Adopcja

bullet

Duchowa adopcja Ameryka

bullet

Duchowa adopcja Ameryka 2

bullet

Duchowa adopcja USA

bullet

Duchowa adopcja Afryka

bullet

duchowa adopcja,

bullet

duchowa adopcja dziecka poczetego,

bullet

modlitwa duchowa adopcja duchowa adopcja,

bullet

duchowa adopcja dziecka poczetego,

bullet

modlitwa duchowa adopcja

 

 

duchowa adopcja, modlitwa za dzieci, duchowa adopcja dziecka, adopcja dziecka poczetego, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja duchowa adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja duchowa adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja duchowa adopcja, modlitwa za dzieci, duchowa adopcja dziecka, adopcja dziecka poczetego, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja duchowa  adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja,  duchowa adopcja, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja duchowa adopcja, modlitwa za dzieci, duchowa adopcja dziecka, adopcja dziecka poczetego, duchowa adopcja dziecka poczetego, modlitwa duchowa adopcja Duchowa adopcja. Duchowa Adopcja dziecka poczetego - modlitwa za dzieci poczete, zagrozone. Deklaracja. Co to jest Duchowa Adopcja?

 

Home ] Up ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] Pieśni do Ducha Św. ] Pieśni na Adwent ] Pieśni Boże Narodzenie 1 ] Pieśni Kolendy 2 ] Pieśni Wielkopostne Pasyjne ] Pieśni Wielkanocne ] Pieśni Eucharystyczne ] Pieśni Dziękczynne ] Pieśni do Serca Pana Jezusa ] Pieśni do Chrystusa Króla ] Nowenna Do Matki Bożej 1 ] Pisni Maryjne 2 ] Pieśni Przygodne 1 ] Nabożeństwa ] [ Duchowa Adopcja ] Nowenna Do Św. Jozefa ] Modlitwa Wierszem ] Droga krzyzowa ] Godzinki ] Nieszpory Niedzielne ] LITANIA LORETANSKA ] GORZKIE ZALE ] LITANIA DO SERCA ]